Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održan događaj „D-Care Lab za kvalitetniji život porodica i dece sa teškoćama u razvoju“

Objavljeno 21.12.2020.

D-Care LabsOnlajn događaj „D-Care Lab za kvalitetniji život porodica i dece sa teškoćama u razvoju“ održan je 17. decembra 2020. godine, a tom prilikom je predstavljen projekat „D-Care Labs“ koji se sprovodi u 10 evropskih država* u okviru EU Interreg Dunavskog transnacionalnog programa.

Moderatorka događaja je bila Slavica Milojević iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a na sesiji je ugostila:

  • Mirjanu Maksimović (Programme Manager for EU Policies, EU Delegation to Serbia)
  • Vesnu Dejanović (Child Protection Specialist, UNICEF)
  • Ivanu Maksić (Koordinatorka za lokalni razvoj i menadžerka LIP 2 programa, SIPRU)
  • Sašu Stefanovića (direktor Mreže organizacija za decu Srbije MODS).

Mirjana Maksimović iz Delegacije EU je istakla da su za Evropsku uniju socijalne inovacije izuzetno važne i ohrabrila testiranje dobrih rešenja iz zemlja članica Evropske unije, uz prilagođavanje domaćem kontekstu. Tom prilikom je informisala učesnike da je u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ raspisan javni poziv JLS za podnošenje predloga projekata podrške socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji.

Vesna Dejanović iz UNICEF-a je istakla važnost inovacija i sinergijskog delovanja, naročito u kontekstu pandemije u kojoj su postale još vidljivije potrebe ugroženih grupa i obavestila je učesnike da je UNICEF, zajedno sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, započeo proces analize postojećih usluga za decu i porodice, prvenstveno dnevnih boravaka za decu sa smetnjama, savetovališta, kao i postojećih edukativnih programa. Dejanović je istakla i da su dnevni boravci potencijalno dragoceni resurs u zajednici i da ih treba podržati da unaprede svoje programe rada tako da takođe budu usmereni na  jačanje roditeljskih kompetencija.

Ivana MaksićIvana Maksić iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) osvrnula se na način na koji se SIPRU bavi socijalnim inovacijama, ističući programe „Znanjem do posla“ (2015) i „Program lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2“ iz 2019. godine. Maksić je istakla da je za inovacije ključna mreža saradnika i da „inovacije često nastaju kao rezultat prevazilaženja strogih granica tzv. sektorskih podela, kao i drugačijom saradnjom različitih aktera“.

Saša Stefanović je istakao da postoji potreba za „inovativnim rešenjima koja će život dece učiniti kvalitetnijim“ i takođe ukazao da je pandemija zarazne bolesti COVID-19 dodatno pokazala koliko su ranjive socijalne ustanove za smeštaj korisnika. Istakao je potrebu za razvojem usluga koje će podržati porodice da brinu o deci u porodičnom okruženju, spreče izdvajanje dece iz porodica, i podrže povratak dece u primarnu porodicu (ukoliko je do razdvajanja došlo).

U okviru projekta „D-Care Labs“ biće uspostavljena društvena inovativna laboratorija (D-Care Lab) koja će podržati društvene inovacije u oblasti pružanja socijalnih usluga za porodice i decu sa teškoćama u razvoju. Preko društvene laboratorije će se primenom agilnog pristupa i design thinking metodologije podržati pružaoci usluga socijalne zaštite, udruženja, organizacije, ustanove, stručnjaci koji mogu da osmisle i sprovedu kvalitetne inovativne usluge za decu sa teškoćama u razvoju i njihove porodice.

D-Care LabsSnimak celog događaja možete pogledati na sledećem linku.

Više informacija o projektu možete pogledati i na D-care Labs eNewsletter-u.

* Nemačka, Austrija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, Rumunija, Bugarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Moldavija.

Projekat je sufinansiran iz fondova EU (ERDF, IPA, ENI).

Izvor: zadecu.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]