Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održana konferencija „Priprema za samostalan život i prava dece bez roditeljskog staranja“

Objavljeno 23.11.2021.

Učesnici konferencije "Priprema za samostalan život i prava dece bez roditeljskog staranja"Povodom Svetskog dana dece i dečijih prava, koji se obeležava 20. novembra, organizacija SOS Dečija sela Srbija organizovala je konferenciju „Priprema za samostalan život i prava dece bez roditeljskog staranja“, na kojoj su predstavnicima resornih ministarstava, relevantnih institucija i organizacija prezentovani rezultati Vršnjačkog istraživanja o napuštanju alternativnog staranja.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta navodi da deca i mladi imaju pravo da budu pitani i saslušani o svim aspektima koji utiču na njihove živote. Na tom osnovu sprovedeno je Vršnjačko istraživanje, koje počiva na inovativnom pristupu, koji i kao intervjuere i kao ispitanike uključuje mlade koji su aktuelno u sistemu alternativnog staranja (u domu ili hraniteljskoj porodici) i mlade koji su ovaj životni aranžman napustili. Na ovaj način omogućena je otvorena i iskrena komunikacija između mladih koji su međusobno generacijski bliski, imaju zajedničko iskustvo odrastanja u sistemu alternativnog staranja, žele da podele svoja razmišljanja i ukažu na sve dobre strane, ali i na ono što bi, po njihovom mišljenju, trebalo unaprediti.

Istraživanje sprovedeno u okviru grupe mladih koji su već izašli sa alternativnog staranja pokazalo je da tokom pripreme za osamostaljivanje nisu imali dovolјno podrške. Pojedinci navode da čak uopšte nisu imali pripremu. Ovaj podatak je posebno važan ako se ima u vidu činjenica da mladi koji odrastaju u sistemu alternativnog staranja najčešće imaju teška traumatska iskustva, te da su duži niz godina proveli u sistemu i/ili promenili nekoliko oblika smeštaja.

Mladi uključeni u Vršnjačko istraživanje istakli su i potrebu za boljom informisanosti u procesu pripreme za osamostaljivanje. „U trenutku kada se pripremamo za napuštanje alternativne brige od izuzetnog značaja su nam relevantne informacije o tome šta možemo da očekujemo i koja nam prava pripadaju nakon napuštanja staranja. Takođe, potrebna nam je i podrška u razvijanja veština za samostalan život koja bi nam omogućila da u proces osamostaljivanja uđemo što je moguće spremniji i sigurniji”, istakao je tokom konferencije Dragan Božović, koji je u Istraživanju imao ulogu vršnjačkog istraživača.

„Mladi koji napuštaju alternativno staranje i započinju samostalan život često se suočavaju sa strahom i neizvesnošću. Plaše se samoće, marginalizacije i isključivanja, a neretko se osećaju i nespremnim za samostalan život. Vršnjačko istraživanje o napuštanju alternativnog staranja pokazalo je da im je u ovom, izuzetno osetljivom životnom periodu preko potrebna savetodavna, psihološka i finansijska pomoć, ali ništa manje važne nisu ni profesionalne obuke, kao i podrška u obezbeđivanju stambenog prostora, traženju posla i sticanju veština za obavljanje kućnih poslova, kuvanja i raspolaganja novcem. Upravo ovi segmenti podrške, uz dobru informisanost i razvijene životne veštine, predstavlјaju preduslov za uspešno prevazilaženje izazova koje sa sobom nosi proces osamostalјivanja”, napominje Marija Nijemčević Popovski, koordinatorka Vršnjačkog istraživanja.

„Na osnovu rezultata dobijenih kroz Vršnjačko istraživanje o napuštanju alternativnog staranja jasno možemo zaklјučiti da je potrebno unaprediti politike kroz reviziju postojećih zakonskih dokumenata, razvoj usluga i servisa za podršku mladima koji se pripremaju ili su već izašli iz sistema alternativnog staranja i nalaze se u tranzicionom periodu, ali i unaprediti neposredne prakse rada stručnjaka koji rade direktno sa decom i mladima. Podrška i edukacija zaposlenih koji su direktno uklјučeni u rad sa mladima, jasna koordinacija između njih i podela zadataka i odgovornosti mogla bi pozitivno uticati na proces pripreme za osamostalјenje. Obezbeđivanje aktivnog učešća i participacije mladih u procesu kreiranja odluka značajnih za njihov život moglo bi se omogućiti kroz podizanje svesti pružalaca brige i jačanje njihovih profesionalnih kompetencija u ovoj oblasti. Svakako, značajno je razmotriti mogućnosti za dalјa istraživanja u ovoj oblasti koja bi uklјučila veći broj mladih koji su imali iskustvo odrastanja u alternativnoj brizi u dužem vremenskom periodu“, kaže Jelena Tanasijević, saradnica za razvoj i implementaciju programa u organizaciji SOS Dečija sela Srbija.

SOS Dečija sela Srbija već 17 godina kroz sve svoje programe i projekte vodi brigu o deci i mladima bez roditeljskog staranja. Priprema mladih za samostalni život sprovodi se svakodnevno, kako u hraniteljskim porodicama koje podržava SOS Dečije selo Kraljevo, tako i u Programima za mlade.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Vršnjačko istraživanje o napuštanju alternativnog staranja” (.pdf).

Izvor: sos-decijasela.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]