Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održana konferencija „Razvoj sistema ranih intervencija u Srbiji – značaj intersektorskog, transdisciplinarnog i na porodicu usmerenog pristupa”

Objavljeno 14.10.2019.

Konferencija „Razvoj Sistema ranih intervencija u Srbiji – značaj intersektorskog, transdisciplinarnog i na porodicu usmerenog pristupa"Konferencija posvećena razvoju sistema ranih intervencija za decu sa smetnjama i kašnjenjima u razvoju, održana 11. oktobra u Beogradu, bila je usmerena na integrisanu, intersektorsku podršku roditeljskim praksama, uz uvažavanje jedinstvenosti i kulture svake porodice. Učesnike i učesnice su pozdravili prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Grada Beograda, direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis, predstavnici ministarstava zdravlja, prosvete i socijalne zaštite i Miodrag Milosavljević, programski direktor Fondacije za otvoreno društvo u Beogradu.

„Proces brige o deci počinje u najranijem detinjstvu i zavisi od okruženja u kojem dete raste. Naučno je dokazano da svako peto dete ima razvojne teškoće i da ono i njegova porodica mogu imati koristi od intervencija u ranom detinjstvu. Kod više od 70% te dece, zahvaljujući blagovremenom uključivanju u program ranih intervencija, razvoj se vraća u očekivane tokove, dok oko 20% dece i porodica zahteva dugoročnu podršku. Iz tog razloga, samo uz učešće i podršku resornih ministarstava, svih relevantnih institucija i jedinica lokalne samouprave, naša misija može biti uspešno realizovana, a rezultati ostati održivi u sistemu, za dobrobit sve dece i porodica”, istakla je ministarka Đukić Dejanović.

U skladu sa preporukama analiza stanja usluga ranih intervencija u Srbiji, 2018. godine je započet dvogodišnji projekat probne primene modela ranih intervencija u Beogradu (gradske opštine Rakovica, Čukarica i Novi Beograd), Leskovcu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Nišu.

„Grad Beograd planira da se još intenzivnije uključi u aktuelne inicijative za podršku deci ranog uzrasta, posebno deci i porodicama iz osetljivih grupa. Ono što mi kao Grad, država, kao društvo treba da omogućimo roditeljima sa decom koja imaju smetnje u razvoju jesu kvalitetne i lako dostupne usluge. Dok specijalizovane ustanove i bolnice imaju svoju ulogu u dijagnostici i tretmanu, kontinuitet podrške ovim porodicama mora se pružiti sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite – u svakom delu našeg grada i naše države. S jedne strane kroz obuke pedijatara i zdravstvenih saradnika i unapređenje dostupnosti i kvaliteta rada razvojnih savetovališta, a sa druge, povezivanjem zdravstvenog sistema, socijalne zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao najvažnijih karika uspostavljanje ovog sistema”, rekao je gradonačelnik Grada Beograda Zoran Radojčić.

Dosadašnji, pretežno medicinski koncept intervencija pružao je usluge uglavnom kroz visoko specijalizovan individualni tretmanski rad sa detetom, u specijalizovanim ustanovama i najčešće bez prisustva roditelja. Razvijanje i primena novog koncepta zahteva unapređenje znanja i veština stručnjaka/inja, participativan pristup, uspostavljanje mehanizama intersektorske saradnje na lokalnom nivou, razmenu znanja među praktičarima/kama, kao i kontinuiranu podršku porodicama da prihvate primenu novog pristupa.

„UNICEF sa svojim partnerima podržava napore vlade u jačanju sistema intervencije u ranom detinjstvu. Sistem zasnovan na intersektorskom, transdisciplinarnom i porodičnom pristupu osmišljen je da osnaži roditelje i staratelje u njihovoj jedinstvenoj ulozi u kojoj stvaraju mogućnosti za svako dete. Sprovodimo ovaj model u već nekoliko opština i nadamo se da ćemo u narednoj godini proširiti implementaciju na celu zemlju“, izjavila je direktorka UNICEF-a u Srbiji Ređina De Dominićis.

Probni model ranih intervencija zahteva i izmenu i dogradnju zakonskih i institucionalnih rešenja koja će omogućiti da se novi model uvede kao praksa u svim ustanovama. Predstavnici/e ministarstava zdravlja, prosvete i socijalne zaštite izrazili su opredeljenost sva tri ministarstva da se zakonskim rešenjima i strategijama, kao i intenzivnijim razvijanjem mehanizama intersektorskog rada podrži razvoj integrisanih oblika podrške za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice.

Miodrag Milosavljević, programski direktor Fondacije za otvoreno društvo u Beogradu, kaže da „u saradnji sa Programom za rani razvoj Fondacije iz Londona, u Beogradu podržavamo razvoj multisektorskog modela rane intervencije u Srbiji koji će, verujemo, pokazati odlične rezultate za decu i njihove porodice kao što je već slučaj u zemljama kao što su Bugarska, Ukrajina, Gruzija.“

Konferenciju „Razvoj sistema ranih intervencija u Srbiji – značaj intersektorskog, transdisciplinarnog i na porodicu usmerenog pristupa” podržali su Fondacija za otvoreno društvo Beograd, u saradnji sa Programom za rani razvoj iz Londona, Austrijska agencija za razvoj i UNICEF.

Izvor: www.unicef.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]