Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održana Laboratorija za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu

Objavljeno 08.11.2019.

Laboratorija za analizu politika države blagostanja na Zapadnom BalkanuRegionalna mreža Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu organizovala je Laboratoriju za analizu politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu (Western Balkans Policy Analysis Laboratory – PAL) od 21. do 25. oktobra 2019. godine u Bečićima (Crna Gora).

PAL je okupio oko 50 učesnika i učesnica – kreatora politika i donosilaca odluka, pružalaca usluga iz državnog, nevladinog i privatnog sektora, državnih službenika/ca, aktivista/kinja, analitičara/ki, istraživača/ica, predavača/ica, korisnika/ca usluga iz zemalja širom regiona Zapadnog Balkana.

PAL je osmišljen kao kombinacija panel diskusija i rada u grupama u okviru tri tematska usmerenja:

1) Finansiranje socijalne zaštite;

2) Nejednakost i socijalna mobilnost, i

3) Usluge u zajednici.

Učesnici i učesnice radnih grupa bili su u prilici da se upoznaju sa podacima, indikatorima i trendovima u oblasti politika države blagostanja na Zapadnom Balkanu i šire; steknu dragocene nove veštine na planu analiziranja javnih politika i promovisanja politika zasnovanih na podacima; razviju zagovaračke platforme i akcione planove u oblasti politika države blagostanja, koji mogu biti predstavljeni na konferenciji 2020. godine, kao i u drugim prilikama. Pored toga, PAL-u su prisustvovali renomirani stručnjaci i stručnjakinje koji su sa učesnicima/ama radili u okviru večernjih plenarnih sesija, kao i okruglih stolova posvećenih mogućnostima i budućim izazovima države blagostanja na Zapadnom Balkanu. U radu PAL-a učestvovala je i Biljana Mladenović, zamenica menadžerke Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i ekonomska analitičarka.

O Regionalnoj mreži

Grupa nezavisnih istraživačkih organizacija (think tank) i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana koji se bave pitanjima države blagostanja 2017. godine je pokrenula inicijativu za uspostavljanje regionalne platforme u cilju zajedničkog delovanja u oblastima od značaja za državu blagostanja na regionalnom nivou.

Regionalna inicijativa nastoji da pruži doprinos tako što će uticati na postojeće procese usmerene na održive reforme u regionu, kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju EU, programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Jedan od ciljeva je unapređenje socijalne dimenzije evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Jedan od ključnih rezultata inicijative, ali i kanala za ostvarivanje uticaja, jeste iniciranje i održavanje godišnjeg regionalnog skupa Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu (pod nezvaničnim nazivom Socijalni Davos Zapadnog Balkana). Prva regionalna konferencija održana je u junu 2018. godine u Beogradu, a naredna je planirana za 2020. godinu.

Više informacija o tematskim usmerenjima PAL-a, agendu skupa i prezentacije učesnika i učesnica potražite na futureofthewelfarestate.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]