Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Održane obuke za OCD u okviru projekta „Jačanje odgovora organizacija civilnog društva tokom pandemije Kovid-19”

Objavljeno 09.03.2021.

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Vlade Savezne Republike Nemačke, organizovao tokom februara tri ciklusa dvodnevnih obuka za organizacije civilnog društva (OCD) u okviru projekta „Jačanje odgovora organizacija civilnog društva tokom pandemije Kovid-19”. Projekat je deo šireg programa nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ.

Obuku je kreirao i realizovao Centar za integraciju mladih (CIM), a sadržala je tri ključne tematske celine:

 1. Najbolji načini informisanja osetljivih grupa o preventivnim merama i dostupnoj podršci tokom pandemije Kovid-19,
 2. Razvijanje veština zagovaranja, i
 3. Strateški razvoj i finansijsko upravljanje.

Obuke za OCD u okviru projekta „Jačanje odgovora organizacija civilnog društva tokom pandemije Kovid-19”Treninzi su imali za cilj da podignu kapacitete predstavnika i predstavnica OCD za rad u novim okolnostima vezanim za pandemiju Kovid-19, a posebno u pogledu aktivnosti koje se tiču unapređenja pristupa informacijama pripadnika/ca osetljivih grupa o preventivnim merama, pravima i uslugama koje su im dostupne na lokalnom nivou tokom pandemije Kovid-19.

Obuke su organizovane online, putem platforme Zoom, a korišćena je i aplikacija Mentimetar u cilju veće interaktivnosti i prezentacija sa povratnim informacijama u realnom vremenu.

Na treninzima je učestvovalo ukupno 26 predstavnika/ca 19 OCD iz 13 gradova i opština u Srbiji.

U skladu sa tematskim celinama, treneri su razvili specifične teme koje su predstavljene učesnicima/ama, a posebna pažnja je posvećena stvaranju alata koji su jednostavni za upotrebu i produktivni.

Obuke za OCD u okviru projekta „Jačanje odgovora organizacija civilnog društva tokom pandemije Kovid-19”Prvi dan obuke bio je posvećen najboljim načinima za informisanje pripadnika/ca osetljivih grupa o preventivnim merama i dostupnoj podršci tokom pandemije Kovid-19.  Uže teme koje su obrađene su:

 • ranjive grupe i njihove karakteristike,
 • procena, planiranje i sprovođenje intervencija,
 • komunikacija sa korisnicima/cama,
 • usluge u zajednici i
 • pičovanje.

Drugog dana treninga predstavnici/ce detaljnije su se upoznali sa sledećim užim temama:

 • pozicioniranje organizacije u javnom prostoru,
 • koncept zagovaranja pre i tokom pandemije
 • strateško planiranje i
 • finansijsko planiranje i održivost.

Obuke za OCD u okviru projekta „Jačanje odgovora organizacija civilnog društva tokom pandemije Kovid-19”Gotovo svaka organizacija civilnog društva u poslednjih nekoliko meseci iskusila je uticaj pandemije i suočava se sa problemima održivosti i integracije usluga u zvanični sistem, posebno onih za koje imaju licencu. Takođe, uobičajeno je mišljenje da su ranjive grupe koje OCD podržavaju nedovoljno prepoznate i podržane tokom pandemije – sve ovo podstaklo je pojedine OCD da se osećaju isključivo odgovornima za one koji su najugroženiji u njihovom okruženju. S druge strane, osećaj zajedništva i podrške koju OCD pružaju jedna drugoj bio je još vidljiviji i jači tokom trajanja pandemije. To im je pomoglo da shvate i bolje sagledaju svoje snage, kapacitete i znanje.

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]