Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Počinje sprovođenje projekta „Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji“

Objavljeno 30.11.2021.

Centar za prava deteta - Između sna i javeU periodu od januara do kraja oktobra ove godine, u Srbiji je zvanično identifikovano 38 žrtava trgovine ljudima, a među njima je i 10 devojčica. Stručnjaci koji se bave ovom temom upozoravaju da je broj žrtava daleko veći, jer su u statistici navedene samo one koje su otkrivene i identifikovane.

Sa ciljem borbe protiv trgovine ljudima, a naročito decom, Centar za prava deteta (CPD), u saradnji sa NVO Atina i uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope, počeo je sa sprovođenjem projekta „Osnaživanje dece da prepoznaju i prijave trgovinu ljudima u Republici Srbiji“. Ovaj projekat ima za cilj ima da smanji osetljivost dece i mladih na trgovinu ljudima kroz aktivnosti usmerene na podizanje svesti i osnaživanje dece i mladih da prepoznaju trgovinu ljudima i da znaju kako da se zaštite. Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“, a traje od 1. novembra 2021. do 15. juna 2022. godine.

Idejno, ovo je nastavak projekta „Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji” koji je CPD sproveo u saradnji sa NVO Atina, a uz podršku Evropske unije i Saveta Evrope u okviru pomenutog programa, u periodu od marta do septembra 2021. godine.

Tokom narednog perioda, CPD će nastaviti sa promocijom videa „Između sna i jave“, koji je do sada prikazan u deset osnovnih i srednjih škola i SOS Dečjem selu Kraljevo, i digitalne platforme „Zaštita dece od trgovine ljudima“, kako bi doseglo do što većeg broja dece u osnovnim i srednjim školama kroz informativne radionice širom Srbije.

Video i platforma su kreirani kako bi se deca i mladi, a posebno oni koji su u povećanom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, direktno informisali o tome kako da prepoznaju te rizike i kako da se zaštite. U izradi videa učestvovala su deca iz Kluba DX, pri CPD-u, koja su nakon edukativnih radionica na temu prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima aktivno učestvovala i u izradi scenarija za video, kako bi na što bolji način svojim vršnjacima približili temu trgovine decom. Pored toga, aktivno su učestvovali i u oblikovanju digitalne platforme i prilagođavanju sadržaja na jezik koji je razumljiv detetu.

Sa ciljem dosezanja do što većeg broja dece, u saradnji sa Klubom DX biće izrađen poster koji će biti postavljen u školama širom Srbije, a putem holograma deca će moći da pristupe informacijama na digitalnoj platformi.

Uporedo sa ovim aktivnostima, CPD i NVO Atina će sprovoditi kampanju na društvenim mrežama o značaju prevencije i zaštite dece od trgovine ljudima, a ujedno će se oslanjati na podršku medija u cilju informisanja javnosti.

Izvor: cpd.org.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]