Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Podrška SIPRU Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u razvoju NSKZ u Srbiji

Objavljeno 24.12.2021.

E2E - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je tokom prethodnih nekoliko godina pružao kontinuiranu ekspertsku podršku Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) u razvoju Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: NSKZ), u okviru programa „Znanjem do posla – E2E“, čije sprovođenje je podržala Vlada Švajcarska.

U 2017. godini angažovani su konsultanti koji su izradili predlog novog Šifarnika zanimanja, odnosno novu listu zanimanja kojima su dodate šifre. Novi Šifarnik zanimanja je usvojen  2018. godine kao deo Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RSˮ, br. 56/18, 101/20 i 74/21). Nova lista zanimanja, koja je prvi put od 1990. godine usaglašena sa potrebama tržišta rada predstavljala je početni korak u razvoju NSKZ.

Tokom 2019. godine podržana je izrada pregleda institucionalnog okvira u vezi sa zanimanjima u drugim zemljama (Slovenija, Hrvatska, Švedska, Francuska) i predloga institucionalnog okvira i nadležnosti za uspostavljanje, ažuriranje i unapređivanje NSKZ Republike Srbije, odnosno predloga izmena i dopuna Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u okviru kojeg NSKZ treba da bude uspostavljena.

Konsultantska podrška za izradu Nacrta metodologije za razvoj standarda zanimanja  pružena je tokom 2020. i 2021. godine, da bi sredinom 2021. godine započelo pilotiranje ove metodologije kroz izradu standarda za 10 najučestalijih zanimanja koja su bila podržana kroz Program „Znanjem do posla“. Formirana je ekspertska grupa koju čine stručnjaci za politiku zapošljavanja, za obrazovanje i razvoj veština, za terensko istraživanje, kao i eksperti za zanimanja za koja se izrađuju standardi, odnosno ekspert za zanimanja u sektoru prerađivačke industrije, oblast metaloprerađivačke industrije (tehničar zavarivanja, univerzalni zavarivač, bravar, mašinbravar, operater obrade metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem) i ekspert za zanimanja u sektoru usluga, smeštaja i ishrane (glavni kuvar, hotelski recepcioner, kuvar, konobar, barmen). Istraživanje se sprovodi među poslodavcima kod kojih se obavljaju pomenuta zanimanja, a koja su predmet istraživanja. Na osnovu rezultata pilotiranja, metodologija će biti  finalizovana i usvojena u 2022. godini.

Takođe, od 2020. godine, kontinuirano je pružana podrška za ažuriranje i dalji razvoj internet stranice kodekssifara.minrzs.gov.rs, namenjene korisnicima šifarnika zanimanja, kao i drugih šifarnika obuhvaćenih Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji” (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]