Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Pokretači promena 2020 (rok: 6.11.2020)

Objavljeno 02.11.2020.

Aktivni građani, bolje društvo - logoBez aktivnog učešća građana i civilnog društva u prepoznavanju i rešavanju problema u zajednici nema napretka. Javno zagovaranje omogućava organizovanim građanima da dođu do željenih promena, utiču na donosioce odluka i da pritom pridobiju podršku šireg kruga građana. Mnogobrojne aktivnosti organizacija i građana često ostaju nepriznate i nedovoljno vidljive za veliki deo javnost zbog čega je pokrenuta inicijativa za dodelu godišnje nagrade za aktivne građane – nagrade koja slavi pokretače promena, motivisane građane koji istrajavaju u svojim naporima da poboljšaju svoj i živote svojih sugrađana.

Cilj ove nagrade je da istakne uspešne inicijative i pojedince/ke koji su značajno doprineli razvoju lokalnih zajednica ili doneli promene na nacionalnom nivou; da oda priznanje, pruži materijalnu podršku i prepozna organizacije civilnog društva i neformalne grupe koje nastoje da svoje zajednice učine boljim.

Ukoliko među vama prepoznajete pokretače promena, do 6. novembra možete da nominujete inicijative i pojedince koje smatrate značajnim, odnosno inicijative koje su postigle promenu u zajednici.

Propozicije konkursa

Organizacije civilnog društva mogu učestvovati u okviru I i II kategorije, neformalne grupe u okviru III, dok pojedinci mogu učestvovati u okviru IV kategorije. Ono što je obavezujući kriterijum za sve je da su tokom prethodne dve godine (period od 1. januara 2018. do 30. septembra 2020. godine) implementirali kampanje javnog zagovaranja koje odgovaraju cilju konkursa.

Ko može da nominuje?

  • zainteresovani građani i građanke,
  • organizacije civilnog društva,
  • neformalne grupe.

Kategorije

I – SARADNJOM DO PROMENE

Kako javno zagovaranje podrazumeva niz akcija usmerenih ka donosiocima odluka, organizatori u ovoj kategoriji žele da istaknu i pronađu primer dobre prakse i primer uspešne saradnje između javnih vlasti i organizacija. Ova kategorija namenjena je isključivo organizacijama civilnog društva.

II  – PRVI GLAS GRAĐANA

Uspešno okupljeni građani kao nosioci poruke javnog zagovaranja

Ova nagrada namenjena je organizaciji civilnog društva koja je kroz svoje aktivnosti javnog zagovaranja obezbedila podršku velikog broja građana koji su postali nosioci poruke kampanje. Ova kategorija namenjena je isključivo organizacijama civilnog društva.

III – POHOD NA AKTIVIZAM

Inicijative neformalne grupe

Ova nagrada namenjena je neformalnoj grupi odnosno uspešnoj aktivističkoj inicijativi koja je kroz rešavanje lokalnog, regionalnog ili nacionalnog problema od javnog značaja uspešno aktivirala veliki broj građana. Ova kategorija namenjena je isključivo neformalnim grupama.

IV – POKRETAČ/ICA PROMENA

Pojedinac/ka koji je deo zagovaračke inicijative

Pojedinci/ke čiji je nesebični doprinos pokrenuo promene, ljudi koji su neprestano išli iznad horizonta uobičajenih očekivanja, koji su istrajavali, podizali standarde i bili uključeni u inicijative javnog zagovaranja – su u fokusu ove kategorije.

Nagrada

Pored opsežne medijske promocije i javnog priznanja, odabrane organizacije civilnog društva i neformalna grupa, kao i inicijativa čiji je nagrađeni pojedinac/ka deo, će dobiti i robnu nagradu u vrednosti od 1.000 dolara.

Način prijavljivanja

Sve prijave vrše se putem onlajn formulara do 6. novembra 2020. godine do 15 časova. Samo kompletne prijave pristigle u navedenom roku i na predviđenom obrascu će biti uzete u razmatranje.

Organizacije civilnog društva se mogu kandidovati odnosno biti nominovane u okviru I i II kategorije, ali mogu biti nagrađene isključivo u okviru jedne kategorije. Isto pravilo važi i za pokretača/icu promena da ukoliko su deo nagrađene inicijative u I, II ili III kategoriji, ne mogu biti nagrađeni u okviru IV kategorije.

O organizatoru

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj sprovodi projekat „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju” koji ima za cilj da doprinese jačanju demokratskog društva u Srbiji, utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarenju potencijala neophodnih za napredak jedne zajednice. Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu.

Projekat je trogodišnja inicijativa koju sprovodi BOŠ, u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE) i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbija. Više informacija možete pronaći na platformi javnozagovaranje.bos.rs

Više informacija o konkursu i nagrađenim inicijativama u 2019. godine možete pronaći OVDE, a njihove priče pročitati OVDE.

Više informacija o propozicijama ovogodišnjeg konkursa potražite na javnozagovaranje.bos.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]