Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Poziv za učesnike/ce i govornike/ce na događaju Youth Rights Talks 2021 (rok: 29.11.2021)

Objavljeno 23.11.2021.

YRT2021Beogradski centar za ljudska prava, u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava, poziva mlade da se prijave za učešće u događaju Youth Rights Talks 2021 (YRT2021) koji će se održati u utorak, 7. decembra 2021. godine sa početkom u 11 časova.

Tema YRT2021 biće pravo na zdravu životnu sredinu, zaštita životne sredine i ekološki održive zajednice. Oslanjajući se na Agendu održivog razvoja 2030, YRT2021 otvara teme kao što su: klimatske promene i ublažavanje njihovih posledica, očuvanje biodiverziteta, obnovljivi izvori energije, održivo upravljanje šumama, rekama i drugim vodenim površinama, održivi život u gradovima, odnos prema deponijama, odgovorno i održivo konzumiranje hrane i smanjenje otpada, održiva moda, te druge teme u vezi sa zaštitom životne sredine i stvaranjem održive zajednice i zdravog ekosistema.

Istraživanja pokazuju da je zainteresovanost zajednice za teme živote sredine porasla. Čak 50,6% mladih vrlo je zainteresovano za temu životne sredine, dok 74% ljudi u Srbiji smatra klimatske promene pretnjom.

Način prijavljivanja

Organizatori pozivaju mlade koji:

 • imaju priču o lokalnom ekološkom problemu u vezi sa deponijama, zagađenjem vode, vazduha ili reke u svom kraju, opštini ili gradu;
 • smatraju da su mesto/opština/grad u kojima žive ekološki neodrživi i žele da pričaju o ekološki neodrživom prevozu, neadekvatnim urbanističkim rešenjima ili potrebi za više zelenih površina;
 • hoće da podele svoju priču sa terena kao ekološki aktivisti/aktivistkinje i/ili žele da inspirišu druge mlade ljude da se angažuju na polju zaštite životne sredine;
 • žele da govore o mladima koji pripadaju određenoj zajednici i suočavaju se sa izazovima kad je u pitanju dostupnost vode za piće ili nekog drugog resursa (na primer: mladi Romi ili generalno mladi koji žive u neformalnim naseljima);
 • veruju da imaju sjajnu ideju o tome kako da živimo u boljem skladu sa prirodom, te da odgovornije konzumiramo hranu, vodu i druge resurse;
 • žele da skrenu pažnju na to kako da kupujemo odeću i obuću oslanjajući se na principe održive mode, očuvanja ekosistema i poštujući ljudska prava;
 • imaju zanimljivo poimanje veze životne sredine sa drugim temama kao što su rodna (ne)ravnopravnost, socio-ekonomska (ne)jednakost, različitost, ili neka druga tema;
 • hoće da podele uspešnu ekološku priču za koju znaju, podele uspešan model iz prakse, predlože rešenje za stvaranje ekološki održivih zajednica,

da se prijave za učešće na YOUTH RIGHTS TALKS 2021.

YRT2021 će biti organizovan delimično u onlajn prostoru, a delimično uživo, kako bi se obezbedila sigurnost svih učesnika i učesnica, a u vezi sa pandemijom virusa korona. Publika će aktivno učestvovati putem digitalne platforme, dok će izabrani/e govornici/e biti u prilici da budu zajedno na istom mestu, odakle će se događaj prenositi. Događaj je interaktivan, pa će publika u onlajn prostoru dati svoj doprinos učestvujući na panelu i kratkim refleksijama, vodeći „digitalni dnevnik”, ali i prateći sadržaje u vidu pripremljenih video-materijala i muzičkog programa.

Poruke ovogodišnjih govora biće pretočene u zagovaračke aktivnosti ka donosiocima odluka.

Možete biti deo YRT2021 kao GOVORNIK/CA ili kao UČESNIK/CA. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog formulara na ovom linku. Rok za prijavljivanje traje do 29. novembra 2021.

Za više informacija o samom događaju ili načinu prijavljivanja možete se obratiti na imejl youth@bgcentar.org.rs.

Kako treba da izgleda YouthTalk za YRT2021

YouthTalk može biti orijentisan na:

 • Agendu 2030, odnosno Ciljeve održivog razvoja, ili na neki od značajnih dokumenata koji se odnose na životnu sredinu
 • temu ovogodišnjeg YRT2021, odnosno životnu sredinu i održive zajednice;
 • predstavljanje ideje, vizije, primera dobre prakse, inicijative ili programa koji rešavaju izazove u zaštiti životne sredine, ili otvaraju pitanje neravnopravnosti i nejednakog pristupa prirodnim resursima;
 • lično iskustvo, ličnu priču iz zajednice, lokalni ekološki problem s kojim se suočava zajednica govornika/ce.

YouthTalk treba da ispunjava sledeće uslove:

 • traje do 10 minuta,
 • ima svoju strukturu, poentu, viziju/ideju koju zastupa,
 • problematizuje, ali i nudi rešenja,
 • otvara nove teme i daje nove ideje,
 • predlaže nove i originalne pristupe u rešavanju poznatih izazova,
 • ide bar jedan korak van opšteg i poznatog,
 • zasniva se na argumentima i/ili autentičnom ličnom iskustvu,
 • ima jedno konkretno pitanje koje je postavljeno donosiocima odluka, i
 • može koristiti slike, prezentacije, audio i vizuelne materijale.

Govor karakteriše:

 • Autentičnost
 • Originalnost
 • Iskrenost
 • „Živa reč”
 • Otvorenost za spontanost i greške

Da bi se prijavili da govore na YRT2021, mladi treba da pošalju tizer svog YouthTalk-a. Tizer treba da:

 • traje najviše jedan minut,
 • na autentičan način predstavlja temu i sadržaj govora koji bi kandidat/kinja voleo/la da predstavi na događaju
 • prikazuje kandidata ili više njih koji bi govorili zajedno na događaju
 • bude pripremljen u (kreativnoj) formi koja odgovara kandidatu
 • bude postavljen na neku od platformi kao što su YouTube, Vimeo i slično, ili poslat direktno na imejl youth@bgcentar.org.rs.

Autori i autorke koji budu odabrani da predstave svoj YouthTalk na YRT2021 biće kontaktirani najkasnije do 30. novembra. Oni će za konačnu pripremu svog govora imati mentorsku podršku od strane Beogradskog centra za ljudska prava i eksperta za ekološka pitanja.

Više informacija potražite na www.bgcentar.org.rs.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]