Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Predstavljen Vodič za pripremu, budžetiranje i praćenje LAP za inkluziju Roma

Objavljeno 11.10.2019.

Predstavljanje Vodiča za pripremu, budžetiranje i praćenje LAP za inkluziju RomaSedmi sastanak Mreže SKGO za romska pitanja održan je 9. oktobra 2019. godine u Beogradu. Fokus sastanka Mreže bio je na predstavljanju „Vodiča za pripremu, budžetiranje i praćenje lokalnih akcionih planova (LAP) za inkluziju Roma“, primera dobre prakse u izradi LAP-ova za inkluziju Roma i Romkinja, kao i tekućih projekata za podršku lokalnim samoupravama u oblasti inkluzije Roma i Romkinja.

Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), istakao je značajan doprinos članova Mreže u procesu planiranja i realizacije aktivnosti SKGO u oblasti inkluzije Roma/kinja.

„Smisao našeg rada je da obezbedimo da lokalne samouprave budu odgovorne, da odgovore na sve zahteve koji postoje na nivou nacionalnih politika, ali i da ih prepoznaju u sopstvenim sredinama“, izjavio je Staničić i istakao da je Vodič veoma koristan alat sada, ali i u godinama koje dolaze.

Dragan Knežević iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izrazio je zadovoljstvo dobrim odzivom na sastanak Mreže što je i potvrda značaja saradnje Ministarstva i SKGO po pitanju ovog, ali i drugih projekata. On se zahvalio Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji na podršci u okviru ovog, ali i drugih projekata koji se bave jačanjem položaja romskog stanovništva. Naglasio je da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u skladu sa svojim nadležnostima radilo na izradi strateških dokumenata Vlade za sprovođenje aktivnosti usmerenih ka romskom stanovništvu.

„Ove godine najveći akcenat je bio na izradi Akcionog plana za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i u toku avgusta održana je javna rasprava“, rekao je Knežević.

Biljana Marković iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave naglasila je značaj ovakvih skupova za unapređenje položaja pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine, ali i za ostvarivanje neposredne saradnje i razmene iskustava između državnih organa, pripadnika/ca romske nacionalne manjine, organizacija civilnog društva i svih onih koji su zainteresovani da rade na unapređenje položaja Roma i Romkinja.

„Prošlu godinu zovemo manjinska godina jer je usvojen jedan veliki set ‘manjinskih zakona’, izvršene su izmene i dopune kojima se unapređuje položaj manjinskih zajednica“, izjavila je Marković. Ministarstvo i Republička izborna komisija su prošle godine sproveli izbore za članove/ice 22 nacionalna saveta, uključujući i članove/ice romske nacionalne manjine sa kojima je uspostavljena vrlo dobra saradnja.

„I u narednom periodu, nastavićemo kao Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti da podržavamo sve njihove aktivnosti“, rekla je Marković i dodala da je jedna od najvažnijih aktivnosti Saveta da bude spona između pripadnika/ca romska nacionalne manjine i državnih organa.

Mirjana Maksimović, programska menadžerka iz Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, najavila je da će 23. oktobra biti održan Seminar o socijalnom uključivanje Roma i Romkinja i pozvala prisutne da uzmu aktivno učešće na njemu.

„Evropska unija želi da čuje glas lokalnih zajednica, da čuje šta je važno, šta su prepreke i izazovi na tom putu“, rekla je Maksimović. Ona je rekla da je Delegacija EU pre nekoliko godina promenila fokus i da je on sada na lokalnom nivou i da je važno da inkluzija na lokalu bude održiva.

Vodič za pripremu, budžetiranje i praćenje lokalnih akcionih planova (LAP) za inkluziju Roma predstavila je Snežana Selaković, ekspertkinja za lokalno akciono planiranje. Predloženi pristup za izradu LAP za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u opštini/gradu ili LAP za inkluziju Roma primenjen je u deset gradova i opština koji su dobili sveobuhvatne pakete podrške u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma“ i u periodu od oktobra 2018. godine do pripreme ovog Vodiča izradili LAP za inkluziju Roma za period 2019–2021. godine. To su gradovi: Vršac, Loznica i Pirot, gradska opština Mladenovac i opštine: Aranđelovac, Bečej, Doljevac, Lebane, Smederevska Palanka i Surdulica.

Vodič je namenjen lokalnim samoupravama koje žele da na strateški način pristupe stvaranju uslova za socijalnu uključenost Roma i Romkinja na lokalnom nivou.

U nastavku skupa predstavljena su iskustva grada Vršca i gradske opštine Mladenovac na pripremi lokalnih akcionih planova, kao i projekti „Tehnička pomoć za unapređenje socio-ekonomskih uslova života romske populacije“ i „Lokalne inicijative za bolju socijalnu inkluziju mladih Roma“.

Skup je održan u sklopu aktivnosti programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje SKGO, a finansira Evropska unija.

Kliknite da preuzmete Vodič za pripremu, budžetiranje i praćenje lokalnih akcionih planova (LAP) za inkluziju Roma (.pdf).

Izvor: www.skgo.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]