Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

RZS objavio rezultate godišnjeg istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija

Objavljeno 01.10.2019.

IKT - ilustracijaU Republici Srbiji 80,1% domaćinstava poseduje internet priključak, što čini povećanje od 7,2% u odnosu na 2018. godinu.

Zastupljenost računara u domaćinstvima je 73,1%, što predstavlja povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče internet konekcije – 71,1% korisnika internetu pristupa putem mobilnih uređaja (telefon ili tablet) i to je najzastupljeniji tip konekcije koji, u odnosu na prethodnu godinu, beleži porast od 3,6%; ADSL konekciju upotrebljava 44,9% korisnika. Širokopojasnu internet konekciju poseduje 79,6% domaćinstava u Republici Srbiji.

U poslednja 3 meseca računar je koristilo 71,9% lica, što čini povećanje od 1,2% u odnosu na 2018. godinu. Istraživanje je pokazalo da je internet koristilo 77,4% lica, dok ga 19,4% lica nikada nije koristilo. Preko 3.810.000 lica koristi internet svakog ili skoro svakog dana. Uređaj koji se najčešće koristi za pristup internetu van kuće ili posla je mobilni telefon ili smartfon sa 79,8%, sledi laptop sa 8,7% i tablet sa 6,9%. Kupovinu ili poručivanje robe putem interneta, u poslednja tri meseca, obavljalo je 34,2% korisnika/ca interneta.

Za potrebe poslovanja, internet koristi 99,8% preduzeća, dok veb-sajt poseduje njih 83,6%. Tokom 2018. godine 42,3% preduzeća naručivalo je proizvode ili usluge putem interneta, dok je porudžbine putem interneta primalo 27,5% preduzeća. Društvene mreže su sve prisutnije u poslovanju, a u prilog tome govore rezultati istraživanja koji pokazuju da je neku od društvenih mreža za potrebe poslovanja koristilo 47,4% preduzeća.

Metodološke osnove istraživanja

Republički zavod za statistiku sproveo je dva istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u 2019. godini. Prvo se odnosi na domaćinstva i pojedince, a drugim su obuhvaćena preduzeća.

Istraživanja su sprovedena po metodologiji Evrostata, na teritoriji Republike Srbije. (U okviru podataka za Republiku Srbiju nisu prikazani podaci za AP Kosovo i Metohija.)

Kada je reč o domaćinstvima i pojedincima, obuhvaćena su domaćinstva s najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine života, kao i pojedinci iste starosne dobi.

Prema metodologiji Evrostata, obuhvaćena su preduzeća sa 10 i više zaposlenih iz sledećih delatnosti poslovanja: prerađivačka industrija, građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, saobraćaj i skladištenje, poslovanje nekretninama, stručne, naučne i tehničke delatnosti, snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i vodom, upravljanje otpadnim vodama, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, popravke kompjutera.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, 2019” (.pdf).

Izvor: www.stat.gov.rs

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]