Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

USKORO: Onlajn Kurs o socijalnom uključivanju

Objavljeno 18.10.2021.

Kurs o socijalnom uključivanju - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je uz stručnu podršku organizacije „SeConS – grupa za razvojnu inicijativu” priredio drugi onlajn Kurs o socijalnom uključivanju.

Kurs o socijalnom uključivanju doprineće:

  • usvajanju novih znanja i kompetencija različitih aktera o socijalnom uključivanju,
  • boljem razumevanju koncepata i ključnih pitanja u vezi sa socijalnim uključivanjem i smanjenjem siromaštva,
  • zadovoljenju potreba i ostvarivanju prava pripadnika/ca osetljivih društvenih grupa u relevantnim oblastima (kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, socijalna i zdravstvena zaštita, itd.) u Republici Srbiji.

Onlajn kurs o socijalnom uključivanju treba da doprinese senzibilizaciji, podizanju svesti i izgradnji vlasništva najšire javnosti (predstavnika institucija, civilnog i privatnog sektora, kao i građana/ki) u procesima socijalne uključenosti u Srbiji.

Kurs o socijalnom uključivanju namenjen je predstavnicima/ama državnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, akademske zajednice, studentima i studentkinjama, kao i svim zainteresovanim građanima/kama.

Kurs je besplatan i sastoji se od šest modula:

  1. Siromaštvo i socijalna isključenost
  2. Praćenje siromaštva i socijalne isključenosti
  3. Politike socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva
  4. Osetljive društvene grupe koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
  5. Društvene inovacije
  6. Država blagostanja

Svaki modul sastoji se iz određenog broja obaveznih lekcija i fakultativnih segmenata koji prate svaku pojedinačnu lekciju: Znanje+, Korisni resursi, Iz ličnog ugla.

Na kraju svakog modula sprovodi se test znanja za dati modul. Kada polaznik/ca prođe sve module onlajn Kursa o socijalnom uključivanju i položi testove u okviru modula, biće u mogućnosti da pristupi polaganju završnog testa znanja. Nakon uspešno završnog testa, svi polaznici i polaznice dobijaju Sertifikat o pohađanju onlajn Kursa o socijalnom uključivanju.

Kurs je na srpskom jeziku i izrađen je u skladu sa principima digitalne pristupačnosti.

Onlajn kurs o socijalnom uključivanju pripremljen je u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“ koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uz podršku Vlade Švajcarske.

Onlajn Kurs o socijalnom uključivanju biće dostupan za pohađanje polovinom novembra 2021, o čemu ćemo blagovremeno obavestiti javnost.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]