Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada

Objavljeno 15.06.2020.

Međunarodni dan borbe protiv dečijeg radaMeđunarodni dan borbe protiv dečijeg rada obeležava se 12. juna od 2002. godine u cilju preveniranja štetnih posledica rada po razvoj dece širom sveta. Ove godine u posebnom fokusu je uticaj COVID-19 pandemije na decu koja su uključena u proces rada. Zdravstvena kriza mogla bi prouzrokovati prerani ulazak u svet rada za milione dece iz ranjivih grupa na globalnom nivou.

Prema podacima Međunarodne organizacije rada, u svetu je trenutno ekonomski aktivno 218 miliona dece uzrasta između 5 i 17 godina. Skoro 70% (152 miliona) od tog broja učestvuje u onome što se naziva dečji rad, i to 64 miliona devojčica i 88 miliona dečaka, dok ostali učestvuju u prihvatljivim oblicima rada. Sa druge strane, skoro polovina te dece (73 miliona) radi poslove koji se smatraju opasnim po zdravlje, bezbednost i razvoj dece. Isti podaci pokazuju da je 71% dece koja rade angažovano u sektoru poljoprivrede.[1]

Od 2000. godine, na globalnom nivou, broj dece uključene u ekonomske aktivnosti je smanjen za 94 miliona. Međutim, u poslednjih nekoliko godina trend smanjivanja je usporen za dve trećine. U okviru Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, usvojene 2015. godine, države su se obavezale da će preduzimati neposredne i delotvorne mere kako bi se okončali prisilni rad, moderni oblici ropstva i trgovina ljudima, obezbedila zabrana i eliminisali najgori oblici dečijeg rada, uključujući regrutovanje i korišćenje dece vojnika, kako bi se do 2025. godine okončao dečiji rad u svim njegovim oblicima.[2] Međunarodna organizacija rada (MOR) je objavila izveštaj o trendovima u ovoj oblasti i politikama zasnovanim na podacima koje doprinose ovom cilju.[3]

Konvencija MOR-a broj 182 o najgorim oblicima dečijeg rada sadrži i preporuku 190 o zabrani i hitnoj akciji za ukidanje najgorih oblika dečijeg rada. Prema ovoj Konvenciji, opasnim radom smatra se onaj koji narušava zdravlje, bezbednost i moral deteta, a opasne vrste poslova uključuju: (a) rad koji izlaže decu fizičkom, psihološkom ili seksualnom zlostavljanju; (b) rad pod zemljom, pod vodom, na opasnim visinama ili u zatvorenim prostorima; (c) rad sa opasnim mašinama, opremom i alatkama, ili rad koji uključuje rukovanje sa ili transportovanje velikih tereta; (d) rad u nezdravom okruženju u kome deca mogu, na primer, biti izložena delovanju opasnih materija, agensima ili procesima ili temperaturama, nivoima buke ili vibracijama koji mogu ugroziti njihovo zdravlje; (e) rad pod posebno teškim uslovima, kao što je rad sa dugim radnim vremenom ili noćni ili rad kada je dete bez razloga zatočeno u prostorijama poslodavca.

U većini država u svetu postoje zakoni koji zabranjuju zasnivanje radnog odnosa ispod određenog uzrasta. U Srbiji radni odnos prema Zakonu o radu „može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima”. Takav radni odnos sa licem mlađim od 18 godina zahteva „pismenu saglasnost roditelja, usvojioca ili staraoca”, lekarski nalaz i dozvoljen je samo „ako takav rad ne ugrožava zdravlje, moral i obrazovanje maloletnika, odnosno ako takav rad nije zabranjen zakonom”. Prema ovom zakonu, puno radno vreme zaposlenog lica mlađeg od 18 godina života ne može da se utvrdi u trajanju dužem od 35 časova nedeljno, niti dužem od osam časova dnevno (član 87). Vlada Republike Srbije usvojila je i Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu 30. maja 2017. godine. Svrha ove uredbe je da se obezbedi zaštita dece od opasnog rada u skladu sa propisima kojima se uređuju prava deteta, kao i propisima iz oblasti rada, bezbednosti i zdravlja na radu, zdravstvene zaštite i obrazovanja.[4]

—————

[1] Dostupno na: www.ilo.org
[2] Dostupno na: sustainabledevelopment.un.org
[3] Dostupno na: www.ilo.org
[4] Dostupno na: www.pravno-informacioni-sistem.rs

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]