Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Objavljeno 03.12.2019.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom - logo

Izvor: un.org

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje ovog dana sa namerom da se podigne svest o položaju osoba sa invaliditetom u političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom životu, a sve u cilju unapređenja njihovog položaja i stvaranja uslova za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu.

U Republici Srbiji živi 571.780 (8%) građana/ki koji se mogu smatrati osobama sa invaliditetom. Prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine, od ukupnog broja osoba sa invaliditetom 58,2% su žene. Osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji predstavljaju jednu od najosetljivijih grupa stanovništva i suočavaju se sa brojnim preprekama. Kako se navodi u Trećem nacionalnom izveštaju o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014–2017. godine, u Srbiji su i dalje mnogi javni objekti i površine nepristupačni, pristup osobama sa invaliditetom informacijama i komunikacijama je otežan, prisutne su različite barijere prilikom zapošljavanja, kao i ostvarivanja biračkog prava i korišćenja različitih usluga koje bi trebalo da budu dostupne svim građanima i građankama. Posebno zabrinjava loš položaj osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama, koje su izložene riziku oduzimanja poslovne sposobnosti. U Republici Srbiji je u toku proces deinstitucionalizacije, međutim, njegovo sprovođenje karakterišu različite teškoće, prvenstveno usled nedovoljno i neravnomerno razvijenih usluga podrške i servisa za samostalan život osoba sa invaliditetom.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) od svog osnivanja pruža podršku Vladi Republike Srbije pri izradi strateškog i normativnog okvira koji se odnosi na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, a kroz saradnju sa svim relevantnim akterima nastoji da doprinese većoj socijalnoj uključenosti osoba sa invaliditetom.

U Republici Srbiji je trenutno u procesu izrade Nacionalna strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za period od 2020. do 2024. godine, koju priprema Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz podršku SIPRU i Tima UN za ljudska prava. Cilj strategije je poboljšanje sveukupnog socijalnog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, kao i stvaranje uslova za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu. U procesu pripreme nacrta strategije organizovani su konsultativni sastanci sa predstavnicima/ama udruženja u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a finalni nacrt Nacionalne strategije biće predstavljen u pet gradova Srbije tokom decembra meseca (Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Beogradu i Užicu).

Kada je reč o unapređenju socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou, SIPRU sprovodi „Program lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje – LIP 2” čiji je cilj doprinos socijalnoj uključenosti osetljivih društvenih grupa (žene, mladi, Romi i Romkinje, migranti/kinje, osobe sa invaliditetom) kroz unapređenje postojećih i uspostavljanje novih/inovativnih mera/usluga/programa u lokalnim zajednicama. Program LIP 2 obuhvata teritoriju jedinica lokalne samouprave u dva regiona Srbije: regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije, a nosioci projekata u okviru ovog programa su jedinice lokalne samouprave, koje sprovode projekte u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Kroz program LIP 2 biće pružena podrška lokalnim akterima da postanu inicijatori društvenih promena koje u centar pažnje stavljaju ljude, unapređuju svakodnevni život svih građana i građanki i nalaze odgovore na ključne potrebe osetljivih društvenih grupa u lokalnim zajednicama.

Imajući u vidu da je pristupačnost osnovni preduslov za uključivanje osoba sa invaliditetom u društvo, SIPRU, Zaštitnik građana i Stalna konferencija gradova i opština ustanovili su 2016. godine nagradu za jedinice lokalne samouprave koje su u prethodnoj kalendarskoj godini najviše doprinele razvoju svih oblika pristupačnosti na njihovoj teritoriji. Cilj je da se podigne svest o ovoj temi, promovišu primeri dobre prakse, kao i da se formulišu preporuke za unapređivanje stanja u ovoj oblasti. U okviru ove inicijative organizovane su obuke o stvaranju pristupačnog okruženja za predstavnike/ce jedinica lokalne samouprave, kao i studijske posete gradovima koje je Evropska komisija nagradila za razvoj pristupačnosti. Takođe, pripremljena je i brošura koja sadrži informacije o inicijativama nagrađenim 2017. i 2018. godine.

U okviru Beogradskog Ignite-a posvećenog socijalnom uključivanju imali smo prilike da čujemo lične priče prezentera i prezenterki koji su govorili o različitim aspektima koji se tiču života osoba sa invaliditetom, kao što su pristupačno okruženje, iskustva tokom školovanja, položaj žena sa invaliditetom, uloga informacionih tehnologija u svakodnevnom životu osoba sa invaliditetom. Blogerka Lana Nikolić i bloger Stefan Lazarević su na Blogu o socijalnom uključivanju pisali o različitim temama relevantnim za razumevanje položaja osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u Srbiji.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević i Milica Šimonović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Milice Šimonović i Milkice Dimitrijević na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
uto, dec 24, 2019
Source: Inkluzija blog
Foto: Sara Ristić
Foto: Sara Ristić Zovem se Vladimir Janković. Imam trideset osam godina. Od prošlog leta, posle duže pauze zbog psihološke krize, prodajem [...]
uto, dec 24, 2019
Source: Inkluzija blog
Braća Mohamadi, Maks i Alen (desno), ispred svoje kancelarije u Sodermalmu ©Chris Welsch
Braća Mohamadi, Maks i Alen (desno), ispred svoje kancelarije u Sodermalmu ©Chris Welsch Kada su braća Mohamadi izgubila voljenu osobu zbog [...]
pet, nov 01, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]
Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova
Maj, 2019 arrow right pdf [3 MB]