Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Međunarodni dan žena

Objavljeno 08.03.2020.

8. mart - Međunarodni dan ženaŠirom sveta danas se obeležava Međunarodni dan žena, posvećen ekonomskim, političkim i društvenim dostignućima žena i borbi za ravnopravnost u svim sferama života. Međunarodni dan žena ustanovljen je 1977. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava i međunarodnog mira, a ove godine obeležava se pod sloganom „Generacija za ravnopravnost” (I am Generation Equality: Realizing Women’s Rights).

U protekloj deceniji, u svetu je postignut napredak u pogledu rodne ravnopravnosti, međutim, različita istraživanja ukazuju na to da se žene i dalje nalaze u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce u gotovo svim oblastima društvenog života.

Kako Indeks rodne ravnopravnosti Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost pokazuje, u periodu od 2005. do 2017. godine u Evropskoj uniji ostvaren je napredak u domenu rodne ravnopravnosti, ali proces je veoma spor i zahteva ulaganje dodatnih napora kako bi se poboljšao položaj žena u različitim aspektima života. Naime, prema poslednjim podacima Indeksa rodne ravnopravnosti, skoro polovina država članica Evropske unije beleži rezultat niži od 60, pri čemu 1 označava potpunu neravnopravnost, a 100 potpunu ravnopravnost. Na nivou Evropske unije, indeks iznosi 67,4, a najlošiji rezultati zabeleženi su u oblastima koje se odnose na ravnopravnost u donošenju odluka, rodnu segregaciju u visokom obrazovanju i neplaćene poslove staranja.

Nalazi Indeksa rodne ravnopravnosti za Republiku Srbiju ne odstupaju u značajnoj meri od evropskih pokazatelja. Indeks rodne ravnopravnosti za Srbiju za 2016. godinu iznosi 55,8, a najveća neravnopravnost zabeležena je u domenima moći, vremena, znanja i novca. Žene su u manjoj meri od muškaraca zastupljene u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, na pozicijama odlučivanja na lokalnom nivou, kao i u odborima javnih radio-difuznih preduzeća. Indeks rodne ravnopravnosti ukazao je na jedan važan obrazac. Naime, žene u Srbiji zastupljenije su od muškaraca u sektorima obrazovanja, zdravlja i socijalnog rada, koje odlikuju niže zarade u odnosu na neke druge sektore. Preduslov za rodnu segregaciju u domenu rada nastaje još u periodu obrazovanja – među ženama koje studiraju veći je udeo onih koje se obrazuju u oblastima društvenih i humanističkih nauka, nego što je to slučaj među muškarcima. Dodatno, vrednosti Indeksa rodne ravnopravnosti jasno ukazuju na to da se žene u većoj meri od muškaraca bave neplaćenim poslovima staranja i kućnim poslovima, što ostavlja manje vremena za aktivnosti koje se tiču ličnog razvoja i blagostanja.

U Republici Srbiji  uspostavljen je solidan zakonodavni okvir u domenu rodne ravnopravnosti, ali je potrebno uložiti dodatne napore u jačanje institucionalnog okvira, adekvatnu implementaciju postojećih propisa i unapređenje integrisanja rodne perspektive u donošenje, sprovođenje i praćenje javnih politika. Takođe, zastupljenost rodno zasnovane diskriminacije, konzervativnih stavova i patrijarhalnih vrednosti usporava napredak u domenu rodne ravnopravnosti, što bi trebalo imati u vidu prilikom planiranja intervencija namenjenih stvaranju ravnopravnog okruženja za sve građane i građanke.

Korisne publikacije o položaju žena:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Milutin Savić
LICEULICE prodavce ste i prošle godine sretali na ulicama, na kojima se svakoga dana trude da zarade za dostojanstven život, [...]
uto, jan 14, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]