Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Međunarodni praznik rada – Prvi maj

Objavljeno 01.05.2020.

Međunarodni praznik rada – Prvi majMeđunarodni praznik rada Prvi maj obeležava se širom sveta u znak sećanja na dan kada su radnici u Čikagu 1886. godine štrajkom i protestima otpočeli borbu za osmočasovno radno vreme i bolje uslove rada. Duga istorija obeležavanja Prvog maja u Srbiji prešla je put od zabrane održavanja manifestacija ovim povodom, preko bojkota rada i prvomajskih uranaka koji su uvedeni 1945. godine, do različitih aktivnosti koje se danas sprovode u znak bobre za radnička prava i poboljšanja radnog zakonodavstva i uslova rada.

U cilju uspostavljanja efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti u Republici Srbiji, kao i usaglašavanja politike zapošljavanja i institucija tržišta rada sa tekovinama Evropske unije, utvrđenih Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011-2020. godine, krajem prošle godine usvojen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu (NAPZ). Ovim dokumentom, koji predstavlja osnovni instrument politike zapošljavanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije utvrdila je ciljeve politike zapošljavanja sa merama i aktivnostima koje pored Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje, sprovode i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, organizacije civilnog društva, socijalni partneri i druge institucije. U fokusu NAPZ za 2020. godinu je unapređenje normativnog i analitičkog okvira za potrebe tržišta rada, jačanje kapaciteta aktera tržišta rada, podrška regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, podsticanje zapošljavanja i uključivanje teže zapošljivih lica na tržište rada kroz realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

U procesu evropskih integracija Republike Srbije, ključni dokument i glavni mehanizam za dijalog o prioritetima Srbije u oblasti zapošljavanja predstavlja Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), koji je Vlada Republike Srbije usvojila u maju 2016. godine. ESRP obuhvata prioritete u sledećim oblastima: tržište rada i zapošljavanje, ljudski kapital i veštine, kao i socijalno uključivanje i socijalnu zaštitu, izazove u sistemu penzija i zdravstvene zaštite, a poseban fokus  je na zapošljavanju mladih.

Prema poslednjim statističkim podacima, ukupan broj zaposlenih u prvom kvartalu 2020. godine u Srbiji je iznosio 2 186 834 lica, što predstavlja povećanje od 1,8% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Međutim, čak ni status zaposlenosti ne isključuje mogućnost siromaštva. Stopa rizika siromaštva zaposlenih u Republici Srbiji je iznad proseka EU. Takođe, prema poslednjim dostupnim podacima, 150 000 lica, odnosno više od 30% ukupnog broja apsolutno siromašnih u Srbiji čine lica koja žive u domaćinstvima u kojima nosilac domaćinstva ima status zaposlene ili samozaposlene osobe. Stopa rizika siromaštva lica koja žive u domaćinstvima u kojima je nosilac zaposlen (od 18 do 64 godine) u 2018. godini iznosila je 10%.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u okviru svojih aktivnosti posebno je usmeren na praćenje sprovođenja i izveštavanje o sprovođenju ESRP-a, kao i na unapređenje položaja mladih na tržištu rada. Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva za period 2014–2017. godine i zvanični statistički podaci u oblasti zapošljavanja mladih ukazuju da je u pojedinim segmentima došlo do poboljšanja položaja mladih na tržištu rada, ali i da je potrebno udruživanje svih raspoloživih resursa kako bi se stanje u još većoj meri poboljšalo. U cilju inkluzivnog i održivog povećanja zapošljivosti mladih, Tim pruža podršku Vladi kroz učešće u sprovođenju programa „Znanjem do posla“ (Education to Emplyment – E2E) koji je posebno usmeren na razvoj inovativnih modela za povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih. U skladu sa tim, Tim je razvio mehanizam podrške razvoju društvenih inovacija usmeren na razvoj delotvornih rešenja na lokalnom nivou, koji ljude i njihove potrebe stavlja u središte javnih politika i usluga.

Tim, u saradnji sa Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji i Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, prati i izveštava o procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji, koji obuhvata i politike i mere usmerene na povećanje zapošljivosti i zapošljavanja pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine.

Pripremom Indeksa društvenog razvoja gradova i opština, Tim nastoji da svim zainteresovanim korisnicima/cama, od donosilaca odluka i kreatora politika, do samostalnih istraživača/ica i analitičara/ki stavi na raspolaganje alat kojim je moguće pratiti stanje u različitim domenima na lokalnom nivou u proteklih sedam godina, što predstavlja značajno polazište i u pogledu kreiranja javnih politika na lokalnom nivou u oblasti zapošljavanja u Republici Srbiji.

Tim takođe nastoji da predstavljanjem uspešnih primera i aktivnosti pojedinaca i pojednki, organizacija i inicijativa, ukaže na pojedinačne pozitivne korake u oblastima zapošljavanja, preduzetništva, a posebno uključivanja osetljivih grupa u ekonomske aktivnosti.

Korisne publikacije:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Više puta sam u tekstovima pisao o bavljenju muzikom i kako sam počeo da učim da sviram na klavijaturama. Sada [...]
pon, avg 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Seoske sredine ne nude mnogo mogućnosti za pronalazak kvalitetnog radnog mesta. Tačka ili zarez? Ne treba nam zarez, jer ne [...]
pet, avg 07, 2020
Source: Inkluzija blog
43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"
Transkript govora Ane Ivanović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Hvala Timu za socijalno uključivanje [...]
sri, avg 05, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović - BG Ignite
Transkript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću [...]
pet, jul 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Prve godine u životu deteta period su velikih mogućnosti i izuzetne osetljivosti. Dete uči mnogo brže nego u svim kasnijim [...]
čet, jul 30, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]