Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Međunarodni praznik rada – Prvi maj

Objavljeno 01.05.2020.

Međunarodni praznik rada – Prvi majMeđunarodni praznik rada Prvi maj obeležava se širom sveta u znak sećanja na dan kada su radnici u Čikagu 1886. godine štrajkom i protestima otpočeli borbu za osmočasovno radno vreme i bolje uslove rada. Duga istorija obeležavanja Prvog maja u Srbiji prešla je put od zabrane održavanja manifestacija ovim povodom, preko bojkota rada i prvomajskih uranaka koji su uvedeni 1945. godine, do različitih aktivnosti koje se danas sprovode u znak bobre za radnička prava i poboljšanja radnog zakonodavstva i uslova rada.

U cilju uspostavljanja efikasnog, stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti u Republici Srbiji, kao i usaglašavanja politike zapošljavanja i institucija tržišta rada sa tekovinama Evropske unije, utvrđenih Nacionalnom strategijom zapošljavanja za period 2011-2020. godine, krajem prošle godine usvojen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu (NAPZ). Ovim dokumentom, koji predstavlja osnovni instrument politike zapošljavanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije utvrdila je ciljeve politike zapošljavanja sa merama i aktivnostima koje pored Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje, sprovode i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta, organizacije civilnog društva, socijalni partneri i druge institucije. U fokusu NAPZ za 2020. godinu je unapređenje normativnog i analitičkog okvira za potrebe tržišta rada, jačanje kapaciteta aktera tržišta rada, podrška regionalnoj i lokalnoj politici zapošljavanja, podsticanje zapošljavanja i uključivanje teže zapošljivih lica na tržište rada kroz realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, kao i unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital.

U procesu evropskih integracija Republike Srbije, ključni dokument i glavni mehanizam za dijalog o prioritetima Srbije u oblasti zapošljavanja predstavlja Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), koji je Vlada Republike Srbije usvojila u maju 2016. godine. ESRP obuhvata prioritete u sledećim oblastima: tržište rada i zapošljavanje, ljudski kapital i veštine, kao i socijalno uključivanje i socijalnu zaštitu, izazove u sistemu penzija i zdravstvene zaštite, a poseban fokus  je na zapošljavanju mladih.

Prema poslednjim statističkim podacima, ukupan broj zaposlenih u prvom kvartalu 2020. godine u Srbiji je iznosio 2 186 834 lica, što predstavlja povećanje od 1,8% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Međutim, čak ni status zaposlenosti ne isključuje mogućnost siromaštva. Stopa rizika siromaštva zaposlenih u Republici Srbiji je iznad proseka EU. Takođe, prema poslednjim dostupnim podacima, 150 000 lica, odnosno više od 30% ukupnog broja apsolutno siromašnih u Srbiji čine lica koja žive u domaćinstvima u kojima nosilac domaćinstva ima status zaposlene ili samozaposlene osobe. Stopa rizika siromaštva lica koja žive u domaćinstvima u kojima je nosilac zaposlen (od 18 do 64 godine) u 2018. godini iznosila je 10%.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u okviru svojih aktivnosti posebno je usmeren na praćenje sprovođenja i izveštavanje o sprovođenju ESRP-a, kao i na unapređenje položaja mladih na tržištu rada. Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva za period 2014–2017. godine i zvanični statistički podaci u oblasti zapošljavanja mladih ukazuju da je u pojedinim segmentima došlo do poboljšanja položaja mladih na tržištu rada, ali i da je potrebno udruživanje svih raspoloživih resursa kako bi se stanje u još većoj meri poboljšalo. U cilju inkluzivnog i održivog povećanja zapošljivosti mladih, Tim pruža podršku Vladi kroz učešće u sprovođenju programa „Znanjem do posla“ (Education to Emplyment – E2E) koji je posebno usmeren na razvoj inovativnih modela za povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih. U skladu sa tim, Tim je razvio mehanizam podrške razvoju društvenih inovacija usmeren na razvoj delotvornih rešenja na lokalnom nivou, koji ljude i njihove potrebe stavlja u središte javnih politika i usluga.

Tim, u saradnji sa Koordinacionim telom za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji i Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, prati i izveštava o procesu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Srbiji, koji obuhvata i politike i mere usmerene na povećanje zapošljivosti i zapošljavanja pripadnika i pripadnica romske nacionalne manjine.

Pripremom Indeksa društvenog razvoja gradova i opština, Tim nastoji da svim zainteresovanim korisnicima/cama, od donosilaca odluka i kreatora politika, do samostalnih istraživača/ica i analitičara/ki stavi na raspolaganje alat kojim je moguće pratiti stanje u različitim domenima na lokalnom nivou u proteklih sedam godina, što predstavlja značajno polazište i u pogledu kreiranja javnih politika na lokalnom nivou u oblasti zapošljavanja u Republici Srbiji.

Tim takođe nastoji da predstavljanjem uspešnih primera i aktivnosti pojedinaca i pojednki, organizacija i inicijativa, ukaže na pojedinačne pozitivne korake u oblastima zapošljavanja, preduzetništva, a posebno uključivanja osetljivih grupa u ekonomske aktivnosti.

Korisne publikacije:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Radmila Urošević
Tempo života savremenog čoveka, pritisak svakodnevne borbe za egzistenciju, uspeh i izazovi sa zdravljem proizvode kod pojedinaca hronični osećaj straha, [...]
sri, feb 24, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Često pričamo samo o lepim stvarima, uz preterano naglašavanje ideje o tome da treba da budemo bezrezervno srećni i veseli. [...]
sri, feb 17, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Ko neće da čita do kraja, zaključak je: i jedno i drugo. Još kao dete naučio sam da brojim na prstima [...]
čet, feb 11, 2021
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Krajem 2019. i početkom 2020. godine jedna devojčica u Srbiji doživela je strašnu sudbinu. Osim što će celog svog života [...]
pon, feb 01, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]