Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena analiza „Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji”

Objavljeno 31.08.2021.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) sproveo je analizu neaktivnosti stanovništva na tržištu rada u Republici Srbiji. Tokom istraživanja korišćeni su podaci iz Ankete o radnoj snazi, ali i drugi relevantni izvori podataka, poput zvaničnog sajta za statistiku Eurostat i Republičkog zavoda za statistiku.

Analiza predstavlja sažeti pregled osobina i kretanja neaktivnosti stanovnika u Republici Srbiji, najpre stopu neaktivnosti kroz vreme, kao i uporedo sa drugim zemljama, zatim razlike u neaktivnosti među starosnim grupama, polu, regionu, tipu naselja, itd. Posebno je interesantan deo analize koji obuhvata pregled neaktivnosti među stanovništvom različitog nivoa obrazovanja, kao i prema razlikama u prihodima koje ostvaruju, odnosno prema tome da li su spremni i žele da se radno angažuju ili ne. Takođe, analiza nudi pregled socio-ekonomske situacije stanovnika u Srbiji, ali i drugim zemljama koje su obuhvaćene analizom, što pruža uvid u razlike u stopama rizika od siromaštva, stopama rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti, kao i materijalne deprivacija među zaposlenima, nezaposlenima, penzionerima i neaktivnim licima. Za ove potrebe korišćena je EU-SILC 2019 Anketa (Anketa o prihodima i uslovima života).

Posebna pažnja u analizi posvećena je i delu neaktivnih koji se naziva potencijalna radna snaga, koju čine osobe koje su spremne da se priključe tržištu rada ukoliko se steknu odgovarajući uslovi. Na ovaj deo stanovništva se gleda kao na važan radni potencijal zemlje. Prema definiciji Međunarodne organizacije rada potencijalnu radnu snagu čine dve različite grupe:

  1. lica koja aktivno traže posao, ali nisu u mogućnosti da u roku od dve sedmice počnu da rade;
  2. lica koja su u mogućnosti da odmah počnu da rade, ali koja ne traže aktivno posao.

Dezagregiranjem potencijalne radne snage u Srbiji dobija se odgovor na pitanje da li se poteškoće neaktivnih vezuju prvenstveno za traženje posla, spremnost za rad ili možda za oba navedena aspekta. Bez obzira na vremenski period, očigledna je dominacija lica koja su spremna da rade, ali ne traže posao, u odnosu na lica koja traže posao, ali nisu spremna da rade u naredne dve sedmice.

Pored potencijalne radne snage, potrebno je razmotriti još jedan važan aspekt tržišta rada kada se razmišlja o njegovom potencijalu. U pitanju je zastoj na tržištu rada (labour market slack), koji je na značaju dobio upravo u godini pandemijske krize. Zastoj na tržištu rada verovatno na najsveobuhvatniji način meri neiskorišćeni raspoloživi radni potencijal neke zemlje. Operativno, zastoj na tržištu rada predstavlja zbir nezaposlenih, zaposlenih koji rade kraće od punog radnog vremena, a želeli bi da rade više, i potencijalne radne snage. Da bi bio uporediv po zemljama i kroz vreme, navedeni zbir stavlja se u odnos sa proširenom radnom snagom koja obuhvata sve zaposlene, nezaposlene i potencijalnu radnu snagu starosti 15-74 godine.

Više informacija o navedenim i brojnim drugim temama koje su obuhvaćene ovim istraživanjem, kao i prateće grafikone i detaljne tabele, potražite u analizi „Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji” (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Prazna, neugledna gradska ulica. Mrak koji remete samo slaba svetla, koja trepere sa vrhova bandera. Tišinu prekidaju poneki lavež pasa [...]
pon, okt 18, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Nastava u osnovnoj školi je vrlo složen proces i treba mu pristupiti iz različitih uglova. Najlakše je kada ispred sebe [...]
pon, okt 04, 2021
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
U uvodu priče o usamljenosti moramo poći od konstatacije da je reč o još jednoj epidemiji koja ozbiljno muči savremenog [...]
uto, sep 28, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Koliko god bile lepe i uzbudljive, selidbe su uvek izazovne. Sa sobom nose bezbroj misli o stvarima koje se ne [...]
pon, sep 27, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Pre pokušaja da vas bolje upoznam sa zanimljivim ljudima i inicijativama iza društveno korisnih zadruga, mali osvrt na zadružnu tradiciju [...]
pon, sep 20, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2021.
Oktobar, 2021 arrow right pdf [12 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba sa invaliditetom
Oktobar, 2021 arrow right pdf [194 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj Roma i Romkinja
Septembar, 2021 arrow right pdf [182 KB]
Neaktivnost na tržištu rada u Republici Srbiji
August, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [6 MB]
Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje Strategije zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
August, 2021 arrow right pdf [10 MB]
Studija o proceni politika digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji
Jun, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2020. godini
Maj, 2021 arrow right pdf [295 KB]
Efekti targetirane jednokratne novčane pomoći na kretanje indikatora siromaštva i nejednakosti
Maj, 2021 arrow right pdf [247 KB] arrow right doc [167 KB]
Priručnik o outreach radu: organizovanje, sprovođenje i razvoj outreach programa
Maj, 2021 arrow right pdf [2 MB]