Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena publikacija „Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije“

Objavljeno 08.01.2021.

Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorijeTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je publikaciju pod nazivom Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije, u kojoj su predstavljeni nalazi istraživanja koje je sproveo Centar za visoke ekonomske studije (CEVES), a koje se bavilo pitanjem zaposlenosti u Republici Srbiji usled poremećaja na tržištu rada izazvanog pandemijom Covid-19, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije stanovništva.

U fokusu ovog istraživanja bio je uticaj Covid-19 krize na zaposlenost u privatnom sektoru. Za potrebe istraživanja sprovedena je reprezentativna CATI Anketa preduzeća i preduzetnika. Anketa je ispitala uticaj krize na 1.082 preduzeća i 547 preduzetnika. Pored javno dostupnih statističkih izvora korišćeni su mikropodaci Ankete o radnoj snazi (ARS), kao i mikropodaci o preduzećima (podaci APR-a za period 2007–2018).

Istraživanje je pokazalo da je udar krize na preduzeća bio žestok – 30% subjekata gotovo uopšte nije moglo da posluje, dok je 45% funkcionisalo pri smanjenim kapacitetima. Međutim, uprkos riziku da kriza proizvede ozbiljne poremećaje na tržištu rada, podaci pokazuju da je formalna zaposlenost bila relativno stabilna. Naime, formalna zaposlenost je opala za oko 10.000 tokom marta i aprila, ali je do oporavka i daljeg rasta došlo već u maju i junu. Razlozi za otpornost zaposlenosti uglavnom se duguju trendovima koji su prethodili krizi.

Međutim, neformalna zaposlenost je opala, pokazalo je istraživanje. Autori/ke su ocenili da su izgledi za privredna kretanja u budućnosti više pozitivni nego negativni, ali da ostaje rizik od pogoršavanja situacije i značajnijih strukturnih promena. U istraživanju se detaljnije analizira ranjivost zaposlenja s različitih aspekata, a posebna zabrinutost ističe se zbog činjenice da su krizom bili i ostali najpogođeniji oni sektori koji su istovremeno i ranjivi (HORECA, građevinarstvo i lične usluge).

Osim analize stanja, čitaocima su predstavljeni i mogući scenariji kretanja zaposlenosti u narednoj godini u najugroženijim sektorima.

Istraživanje o efektima krize na privredu i zaposlenost u Srbiji realizovao je CEVES uz podršku Svetske banke i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU). Samo istraživanje započelo je kao projekat koji je podržala Svetska banka, sa ciljem da se rasvetli efekat Covid-19 krize na mala i srednja preduzeća, prilikom kog su intervjuisane 1.082 kompanije. Podršku da se istraživanje proširi i na populaciju preduzetnika, prilikom čega je intervjuisano njih 547, kao i da se dublje ispita pitanje efekta na zaposlenost i posebno ranjive kategorije na tržištu rada pružio je SIPRU. Dva izveštaja nastala na osnovu istraživanja pružaju uvid u načine na koje se srpska preduzeća za sada nose sa krizom. Publikacija Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije identifikuje pogođene i ranjive sektore i procenjuje trenutne i buduće efekte na zaposlenost po različitim modalitetima, dok se publikacija Covid kriza i srpska MSP: Procena uticaja i pregled budućih scenarija fokusira na uticaj koji je Covid-19 kriza do sada imala na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća.

Preuzmite dokumenta:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]