Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena publikacija „Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije“

Objavljeno 08.01.2021.

Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorijeTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je publikaciju pod nazivom Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije, u kojoj su predstavljeni nalazi istraživanja koje je sproveo Centar za visoke ekonomske studije (CEVES), a koje se bavilo pitanjem zaposlenosti u Republici Srbiji usled poremećaja na tržištu rada izazvanog pandemijom Covid-19, sa posebnim fokusom na ranjive kategorije stanovništva.

U fokusu ovog istraživanja bio je uticaj Covid-19 krize na zaposlenost u privatnom sektoru. Za potrebe istraživanja sprovedena je reprezentativna CATI Anketa preduzeća i preduzetnika. Anketa je ispitala uticaj krize na 1.082 preduzeća i 547 preduzetnika. Pored javno dostupnih statističkih izvora korišćeni su mikropodaci Ankete o radnoj snazi (ARS), kao i mikropodaci o preduzećima (podaci APR-a za period 2007–2018).

Istraživanje je pokazalo da je udar krize na preduzeća bio žestok – 30% subjekata gotovo uopšte nije moglo da posluje, dok je 45% funkcionisalo pri smanjenim kapacitetima. Međutim, uprkos riziku da kriza proizvede ozbiljne poremećaje na tržištu rada, podaci pokazuju da je formalna zaposlenost bila relativno stabilna. Naime, formalna zaposlenost je opala za oko 10.000 tokom marta i aprila, ali je do oporavka i daljeg rasta došlo već u maju i junu. Razlozi za otpornost zaposlenosti uglavnom se duguju trendovima koji su prethodili krizi.

Međutim, neformalna zaposlenost je opala, pokazalo je istraživanje. Autori/ke su ocenili da su izgledi za privredna kretanja u budućnosti više pozitivni nego negativni, ali da ostaje rizik od pogoršavanja situacije i značajnijih strukturnih promena. U istraživanju se detaljnije analizira ranjivost zaposlenja s različitih aspekata, a posebna zabrinutost ističe se zbog činjenice da su krizom bili i ostali najpogođeniji oni sektori koji su istovremeno i ranjivi (HORECA, građevinarstvo i lične usluge).

Osim analize stanja, čitaocima su predstavljeni i mogući scenariji kretanja zaposlenosti u narednoj godini u najugroženijim sektorima.

Istraživanje o efektima krize na privredu i zaposlenost u Srbiji realizovao je CEVES uz podršku Svetske banke i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU). Samo istraživanje započelo je kao projekat koji je podržala Svetska banka, sa ciljem da se rasvetli efekat Covid-19 krize na mala i srednja preduzeća, prilikom kog su intervjuisane 1.082 kompanije. Podršku da se istraživanje proširi i na populaciju preduzetnika, prilikom čega je intervjuisano njih 547, kao i da se dublje ispita pitanje efekta na zaposlenost i posebno ranjive kategorije na tržištu rada pružio je SIPRU. Dva izveštaja nastala na osnovu istraživanja pružaju uvid u načine na koje se srpska preduzeća za sada nose sa krizom. Publikacija Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije identifikuje pogođene i ranjive sektore i procenjuje trenutne i buduće efekte na zaposlenost po različitim modalitetima, dok se publikacija Covid kriza i srpska MSP: Procena uticaja i pregled budućih scenarija fokusira na uticaj koji je Covid-19 kriza do sada imala na sektor mikro, malih i srednjih preduzeća.

Preuzmite dokumenta:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Pozitivna disciplina

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Piše: Milenka Matić (Blog o socijalnom uključivanju) Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Milenka Matić
Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
pet, apr 16, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
pon, apr 12, 2021
Source: Inkluzija blog
Sara Đurđević
Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
pet, apr 09, 2021
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Roditeljstvo predstavlja izazov svakom roditelju koji želi da savesno i odgovorno odgaja svoje dete, pa čak i ako to čini [...]
sri, apr 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Moderna, inovatina nastava otvara vrata škole ka podsticajnim prostorima gde se ostvaruje direktan kontakt sa predmetima učenja i proučavanja. Praksa [...]
uto, mar 30, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]