Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Podrška u realizaciji lokalnih akcionih planova zapošljavanja u 2020. godini

Objavljeno 12.02.2020.

Regionalni sastanak LAPZU cilju daljeg unapređenja saradnje sa jedinicama lokalne samouprave, razmene iskustava između jedinica lokalne samouprave (JLS) i lokalnih saveta za zapošljavanje (LSZ) o postupku pripreme i realizacije lokalnih akcionih planova zapošljavanja (LAPZ), kao i dobijanja informacija o potencijalnim problemima i preprekama sa kojima se suočavaju, u januaru i februaru 2020. godine realizovana su dva regionalna sastanka u Novom Sadu i Kraljevu. Sastanci su organizovani u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP), Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Tokom regionalnih sastanaka učesnicima/ama – predstavnicima i predstavnicama lokalnih samouprava, članovima/icama lokalnih saveta za zapošljavanje i filijala NSZ – predstavljen je Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu koji je Vlada Srbije usvojila 26. decembra 2019. godine. Takođe, pružene su dodatne informacije o merama aktivne politike zapošljavanja koje se mogu finansirati u 2020. godini udruživanjem sredstava opredeljenim u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje i sredstava opredeljenih u budžetima jedinica lokalne samouprave, a sa ciljem uspešne zajedničke realizacije mera aktivne politike zapošljavanja koje doprinose unapređenju stanja na lokalnom tržištu rada.

Pored toga, predstavljen je i Analitički servis jedinica lokalne samouprave koji se nalazi na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), odnosno mogućnosti pretraživanja ove baze i dobijanja relevantnih podataka značajnih za planiranje javnih politika na nivou JLS.

Na dva regionalna sastanka učešće je uzelo 150 predstavnika i predstavnica JLS, filijala i Direkcije NSZ, MRZBSP, drugih institucija i donatora, a prisutni su pokazali interesovanje za mere koje će biti sufinansirane, kao i za mere koje će jedinice lokalne samouprave realizovati samostalno uz Sporazum o tehničkoj saradnji sa NSZ.

Prisutni su upoznati sa novinama koje u postupku pripreme Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2020. godinu doneo Zakon o planskom sistemu. Postavljeno je pitanje da li je potrebno sprovoditi javnu raspravu i prilikom pripreme LAPZ, na šta je data informacija da MRZBSP još uvek nije dobilo odgovor od RSJP, ali da imajući u vidu kratke rokove, u ovoj godini to ne bi bilo moguće.

Takođe, postavilo se pitanje realizacije programa pripravnika/ca u javnom sektoru i konstatovan je problem obezbeđivanja mentora/ki u malim sredinama, kao i kod malih poslodavaca koji imaju potrebu za pripravnicima/ama, ali budući da imaju mali broj zaposlenih, ne mogu uvek da obezbede mentore/ke prema uslovima javnog poziva NSZ. Kao odgovor je istaknuto je da će se u narednom periodu uraditi Analiza realizacije programa stručne prakse u javnom i privatnom sektoru, kako bi se uporedila efektivnost programa zavisno od sektora u kom se realizuje i pristupilo eventualnim izmenama programa.

Na sastancima je najavljeno donošenje Strategije zapošljavanja za period 2021-2026. godine, sa trogodišnjim Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za sprovođenje strategije, a predviđeno je održavanje javnih rasprava koje će biti organizovane po gradovima.

Uz podršku SKGO, u narednom periodu za članove LSZ i zaposlenih u lokalnim administarcijama koji učestvuju u izradi LAPZ predviđena je i realizacija obuka u skladu sa potrebama aktera na lokalnom nivou.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Preuzmite prezentacije prikazane na regionalnim sastancima:

Izvor: www.skgo.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

24.09.2020.

Do informacija bez barijera

SIPRU - uspešne priče

Informaciono-komunikaciona pristupačnost kao ključ društvenog uključivanja U promišljanju inkluzivnog društva XXI veka, među ključnim pitanja…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
pon, sep 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]