Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Seminar o inicijativama za zapošljavanje mladih

Objavljeno 22.07.2014.

Konferencija o zapošljavanju mladihMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u saradnji sa Evropskom komisijom su 10. jula 2014. godine u Beogradu organizovali seminar o inicijativama za zapošljavanje mladih u Srbiji.

Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, otvorio je konferenciju  istakavši da problem nezaposlenosti mladih, čija stopa danas čini preko 50%, predstavlja veliki problem i za tržište rada, ali i za obrazovanje, i u tom smislu je nezaposlenost mladih zajednički problem i iziskuje delovanje oba resorna ministarstva. Ministar Vulin je iskazao zadovoljstvo što se danas priča o ovom problemu.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđan Verbić,naglasio je značaj obrazovanja i usavršavanja mladih, kao i neophodnost pružanja praksi, stipendija i prilika da mladi steknu praktična znanja kako bi odgovorili potrebama tržišta rada i sami primenili svoje ideje kroz preduzetništvo i inicijativom otvorili i sebi i drugima mogućnosti za razvoj i rad. Konstatovavši da mladi danas nemaju priliku da svoje sposobnosti razviju, zbog toga je neophodno posebnu pažnju posvetiti potrebi za reformama obrazovnog sistema koji bi pružio neophodna praktična znanja i veštine potrebne za tržište rada. Ministar Verbić je rekao da nam skupovi poput ovog seminara služe kako bismo mogli da razgovaramo o onome što je neophodno menjati.

Šef sektora za evropske integracije Delegacije Evropske unije g. Frejk Janmat rekao je da je zadovoljan tempom koji Srbija usvaja standarde Evropske unije i ohrabren političkom voljom da se reši izazov nezaposlenosti mladih, koji predstavlja problem kako Evrope, tako i Srbije.

Konferencija o zapošljavanju mladihTakođe, g. Janmat je istakao da Srbija mora da usvoji Program reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Program – ESRP), koji  Evropska komisija vidi kao sastavni deo procesa evropske integracije Srbije, i napomenuo da je Srbija u tome napredovala. Evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, gospodin Laslo Andor, označio je politički početak ovog procesa svojom posetom u septembru 2013. Ovaj program je deo strateškog procesa koji je strukturiran po modelu Strategije „Evropa 2020.“ koju primenjuju države članice Evropske unije. Ovaj dokument će pratiti proces evropskih integracija kao glavni mehanizam za dijalog o prioritetima Republike Srbije u oblasti socijalne politike i zapošljavanja u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Izazov zapošljavanja mladih predstavlja prioritet u nacrtu Programa reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, a seminar o inicijativama za zapošljavanje mladih deo je procesa izrade ovog dokumenta. Na skupu su razmatrane strateške opcije i mere koje se mogu primeniti u kontekstu Republike Srbije.

Na skupu o iskustvima smanjenja nezaposlenosti mladih, operativnim detaljima instrumenata i inicijativama u Evropskoj uniji govorili su stručnjaci iz Austrije, Hrvatske, Slovenije i Češke kao i Tomas Bender, šef odeljenja Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje u Evropskoj komisiji. G. Bender je predstavio „paket za zapošljavanje mladih“ kao novi instrument EU, kao i načine za smanjenje nezaposlenosti mladih, budući da je to problem koji u velikoj većini zemalja i dalje raste. Ključni problemi sa kojima se  suočavaju države članice EU su: izlazak iz sistema obrazovanja, nizak nivo veština mladih, smanjene mogućnosti za zapošljavanje mladih, kao i veliki rizik od socijalne isključenosti mladih koji nisu u sistemu obrazovanja, usavršavanja i zapošljavanja. Hrvatsko iskustvo nam ukazuje na značajna sredstva Evropskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih, koja se mogu iskoristiti za usmerenja adekvatnog odgovora države na problem nezaposlenosti mladih. Posebno je naglašena važnost međuresorne saradnje, budući da je u Hrvatskoj osnovan Savet za garanciju za mlade, kao telo Vlade koje okuplja 17 ministarstava i partnera. Iskustvo Austrije, zemlje koja ima najnižu stopu nezaposlenosti mladih u Evropi, poručuje da se mora poboljšati primena aktivnih mera zapošljavanja za mlade, kao i budžetska izdvajanja, dobri uslovi na tržištu rada, sistem šegrtovanja i radnih praksi, profesionalno obrazovanje i usavršavanje, ali i širok politički konsenzus za borbu protiv nezaposlenosti mladih. Pored toga, predstavnik Austrije naglasio je da je politički konsenzus ključan za rešenje ovog problema.

Konferencija o zapošljavanju mladihMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije svesno je da su pred nama veliki izazovi kada je reč o prilagođavanju obrazovanja i razvoju potrebnih veština za tržište rada, kao i prilagođavanje kurikuluma za podsticanje preduzetničkog učenja.

Češko iskustvo ukazuje da je ključ za rešavanje problema zapošljavanja mladih u povezivanju stručnog obrazovanja i usavršavanja, aktivnih politika zapošljavanja i podsticanje razvijanja preduzetničkog učenja. Slovenija veliku pažnju posvećuje podsticanju započinjanja biznisa i fokusira se na pomoć i podršku preduzetnicima/cama.

Menadžer Tima Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Žarko Šunderić, u svom izlaganju upoznao je kolege sa merama koje Vlada sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom, pojasnio je ulogu Tima koji je nadležan za jačanje kapaciteta vladinih institucija da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi, podstakao je kolege iz regiona na dalji razvoj dobre saradnje i razmene iskustava. G. Šunderić je naglasio da je ovo samo početak otvaranja ovog pitanja i da nas čeka obiman i velik posao u narednom periodu.

Seminaru o inicijativama za zapošljavanje mladih prisustvovalo je oko 140 učesnika, predstavnika resornih ministarstava, stručne javnosti, civilnog sektora i samih mladih.

Ovde možete preuzeti prezentacije govornika/ca:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

27.01.2021.

Coworking u srpskom ruralu

SIPRU Blog o socijalnom uključivanju

Piše: Vukašin Kolarević (Blog o socijalnom uključivanju) Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Korona virus prouzrokovao je brojna prilagođavanja u poslovnom svetu, kao i u radnim navikama. Osobe čija se radna aktivnost može [...]
pet, jan 22, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Primena projektne nastave u trenutnim uslovima nastave u malim grupama, uz prisutvo posebnih mera zaštite, predstavlja poseban izazov za svakog [...]
pon, jan 18, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Različitim kanalima komunikacije do nas sve češće dopiru poruke o važnosti podsticanja razvoja deteta i kreiranja sigurnog okruženja u kojem [...]
pet, dec 25, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
Pitanje odgovarajućeg ranog vaspitanja dece i postojanja objekata za osnovno obrazovanje u ruralnim sredinama je ujedno i pitanje opstanka naselja [...]
pet, dec 11, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
U prethodnim tekstovima sam spomenula da dijagnoza raka i lečenje ne utiču samo na obolelog člana, već na celu porodicu. [...]
pon, dec 07, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji – Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19
Decembar, 2020 arrow right pdf [709 KB]
Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]