Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Seminar o inicijativama za zapošljavanje mladih

Objavljeno 22.07.2014.

Konferencija o zapošljavanju mladihMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u saradnji sa Evropskom komisijom su 10. jula 2014. godine u Beogradu organizovali seminar o inicijativama za zapošljavanje mladih u Srbiji.

Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, otvorio je konferenciju  istakavši da problem nezaposlenosti mladih, čija stopa danas čini preko 50%, predstavlja veliki problem i za tržište rada, ali i za obrazovanje, i u tom smislu je nezaposlenost mladih zajednički problem i iziskuje delovanje oba resorna ministarstva. Ministar Vulin je iskazao zadovoljstvo što se danas priča o ovom problemu.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđan Verbić,naglasio je značaj obrazovanja i usavršavanja mladih, kao i neophodnost pružanja praksi, stipendija i prilika da mladi steknu praktična znanja kako bi odgovorili potrebama tržišta rada i sami primenili svoje ideje kroz preduzetništvo i inicijativom otvorili i sebi i drugima mogućnosti za razvoj i rad. Konstatovavši da mladi danas nemaju priliku da svoje sposobnosti razviju, zbog toga je neophodno posebnu pažnju posvetiti potrebi za reformama obrazovnog sistema koji bi pružio neophodna praktična znanja i veštine potrebne za tržište rada. Ministar Verbić je rekao da nam skupovi poput ovog seminara služe kako bismo mogli da razgovaramo o onome što je neophodno menjati.

Šef sektora za evropske integracije Delegacije Evropske unije g. Frejk Janmat rekao je da je zadovoljan tempom koji Srbija usvaja standarde Evropske unije i ohrabren političkom voljom da se reši izazov nezaposlenosti mladih, koji predstavlja problem kako Evrope, tako i Srbije.

Konferencija o zapošljavanju mladihTakođe, g. Janmat je istakao da Srbija mora da usvoji Program reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Program – ESRP), koji  Evropska komisija vidi kao sastavni deo procesa evropske integracije Srbije, i napomenuo da je Srbija u tome napredovala. Evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje, gospodin Laslo Andor, označio je politički početak ovog procesa svojom posetom u septembru 2013. Ovaj program je deo strateškog procesa koji je strukturiran po modelu Strategije „Evropa 2020.“ koju primenjuju države članice Evropske unije. Ovaj dokument će pratiti proces evropskih integracija kao glavni mehanizam za dijalog o prioritetima Republike Srbije u oblasti socijalne politike i zapošljavanja u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Izazov zapošljavanja mladih predstavlja prioritet u nacrtu Programa reformi u oblasti zapošljavanja i socijalne politike, a seminar o inicijativama za zapošljavanje mladih deo je procesa izrade ovog dokumenta. Na skupu su razmatrane strateške opcije i mere koje se mogu primeniti u kontekstu Republike Srbije.

Na skupu o iskustvima smanjenja nezaposlenosti mladih, operativnim detaljima instrumenata i inicijativama u Evropskoj uniji govorili su stručnjaci iz Austrije, Hrvatske, Slovenije i Češke kao i Tomas Bender, šef odeljenja Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje u Evropskoj komisiji. G. Bender je predstavio „paket za zapošljavanje mladih“ kao novi instrument EU, kao i načine za smanjenje nezaposlenosti mladih, budući da je to problem koji u velikoj većini zemalja i dalje raste. Ključni problemi sa kojima se  suočavaju države članice EU su: izlazak iz sistema obrazovanja, nizak nivo veština mladih, smanjene mogućnosti za zapošljavanje mladih, kao i veliki rizik od socijalne isključenosti mladih koji nisu u sistemu obrazovanja, usavršavanja i zapošljavanja. Hrvatsko iskustvo nam ukazuje na značajna sredstva Evropskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih, koja se mogu iskoristiti za usmerenja adekvatnog odgovora države na problem nezaposlenosti mladih. Posebno je naglašena važnost međuresorne saradnje, budući da je u Hrvatskoj osnovan Savet za garanciju za mlade, kao telo Vlade koje okuplja 17 ministarstava i partnera. Iskustvo Austrije, zemlje koja ima najnižu stopu nezaposlenosti mladih u Evropi, poručuje da se mora poboljšati primena aktivnih mera zapošljavanja za mlade, kao i budžetska izdvajanja, dobri uslovi na tržištu rada, sistem šegrtovanja i radnih praksi, profesionalno obrazovanje i usavršavanje, ali i širok politički konsenzus za borbu protiv nezaposlenosti mladih. Pored toga, predstavnik Austrije naglasio je da je politički konsenzus ključan za rešenje ovog problema.

Konferencija o zapošljavanju mladihMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije svesno je da su pred nama veliki izazovi kada je reč o prilagođavanju obrazovanja i razvoju potrebnih veština za tržište rada, kao i prilagođavanje kurikuluma za podsticanje preduzetničkog učenja.

Češko iskustvo ukazuje da je ključ za rešavanje problema zapošljavanja mladih u povezivanju stručnog obrazovanja i usavršavanja, aktivnih politika zapošljavanja i podsticanje razvijanja preduzetničkog učenja. Slovenija veliku pažnju posvećuje podsticanju započinjanja biznisa i fokusira se na pomoć i podršku preduzetnicima/cama.

Menadžer Tima Vlade Republike Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Žarko Šunderić, u svom izlaganju upoznao je kolege sa merama koje Vlada sprovodi u saradnji sa Evropskom unijom, pojasnio je ulogu Tima koji je nadležan za jačanje kapaciteta vladinih institucija da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse u Evropi, podstakao je kolege iz regiona na dalji razvoj dobre saradnje i razmene iskustava. G. Šunderić je naglasio da je ovo samo početak otvaranja ovog pitanja i da nas čeka obiman i velik posao u narednom periodu.

Seminaru o inicijativama za zapošljavanje mladih prisustvovalo je oko 140 učesnika, predstavnika resornih ministarstava, stručne javnosti, civilnog sektora i samih mladih.

Ovde možete preuzeti prezentacije govornika/ca:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Vukašin Kolarević
Seoske sredine ne nude mnogo mogućnosti za pronalazak kvalitetnog radnog mesta. Tačka ili zarez? Ne treba nam zarez, jer ne [...]
pet, avg 07, 2020
Source: Inkluzija blog
43. Beogradski Ignite "Uključi se br. 8"
Transkript govora Ane Ivanović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Hvala Timu za socijalno uključivanje [...]
sri, avg 05, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović - BG Ignite
Transkript govora Tamare Savović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Večeras ću predstaviti Sigurnu kuću [...]
pet, jul 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Prve godine u životu deteta period su velikih mogućnosti i izuzetne osetljivosti. Dete uči mnogo brže nego u svim kasnijim [...]
čet, jul 30, 2020
Source: Inkluzija blog
Ajša Bahović Latifović - 43. Beogradski Ignite "Uključi se online 8"
Transkript govora Ajše Bahović Latifović na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Članica sam tima Muslimanskog [...]
sri, jul 29, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]