Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Skup: Dugotrajna nega i zbrinjavanje – Pružanje usluge “pomoć u kući“

Objavljeno 20.12.2011.

Drugi skup razmene iskustava i dobre prakse održan je od 14. do 16. decembra 2011. godine na Zlatiboru na temu Dugotrajne nege i zbrinjavanja. Na skupu je učestvovalo 10 izabranih opština i gradova od ukupno 36,  koliko se javilo na poziv za učešće u razmeni primera dobre prakse u pružanju usluge pomoć u kući za stara lica.

Prilikom odabira opština i gradova, pored ustanovljenih kriterijuma, vodilo se računa i o ravnomernoj zastupljenosti „razvijenijih“ i „manje razvijenih“ opština. Od 10 izabranih opština i gradova, 5 gradova i opština pripada I i II grupi po stepenu razvijenosti, a 5 opština  III i IV grupi.

Iskustva u pružanju i obezbeđivanju usluge pomoć u kući za stara lica predstavili su predstavnici Apatina, Babušnice, Beograda, Vlasotinca, Knjaževca, Kragujevca, Krupnja, Subotice, Titela i Čajetine – 3 grada i 7 opština.

Ovaj skup, kao i prethodni (Formulisanje politika, mera i odluka na lokalnom nivou na osnovu podataka i istraživanja) je bio koncipiran kao interaktivna radionica, gde su stručni blokovi kombinovani sa prezentacijama opština i gradova, kao i odgovarajućim vremenom za diskusiju i pitanja.

Svih 10 opština i gradova predstavilo je primere usluge pomoć u kući, uključujući i : podatke o korisnicima i neposrednim pružaocima usluge, kvalitetu i finansiranju usluge, kao i specifičnostima i izazovima u pružanju usluge.

Stručni blokovi su obuhvatili teme važne za unapređenje usluge pomoć u kući: sagledavanje usluge kroz specifične potencijalne indikatore dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti, minimalni standardi usluge pomoć u kući (nacrt) i analiza primera dobre prakse iz ugla međusektorske saradnje i ispitivanja zadovoljstva korisnika. Sve teme su izazvale veliko interesovanje i živu diskusiju svih učesnika.

Učesnici su takođe imali priliku da se se informišu o mogućim kriterijumima za izbor primera dobre prakse, kao i metodologiji razmene primera dobre prakse koja se koristi u Evropskoj uniji (peer review).

Kao izazov u funkcionisanju usluge pomoć u kući u malim opštinama se izdvaja organizacija usluge za korisnike u ruralnim i teže dostupnim područjima opštine, dok je u velikim gradovima izazov prilagođavanje dužine i učestalosti/dinamike pružanja usluge potrebama korisnika. Posebno, za male opštine i veće gradove, je bila značajna  i analiza cena i rashoda usluge, kao i definisanje visine učešća korisnika u ceni usluge, elemenata koji su direktno vezani za efikasnost pružene usluge.

Učesnici su skup ocenili visokim ocenama, a posebno su bili zadovoljni interaktivnim načinom rada. Skoro svi učesnici su istakli “potrebu za organizovanjem što više sličnih skupova“, dok je veliki broj izjavio: „da je važno da uče jedni od drugih i da aktivno razmenjuju iskustva“, kao i da „i drugi imaju probleme u organizovanju usluge, a ne samo mi“, itd. Možda je  najslikovitija jedna od  konstatacija o skupu: „mnogo toga smo usvojili, naučili, saznali i dosta toga ćemo primeniti u našim opštinama“.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Suzana Gajić Jovanović
Iako savremeno doba donosi brojne trendove i inovacije u različitim oblastima, ove novine ne podrazumevaju isključivo napredak i pozitivne iskorake. [...]
sri, apr 21, 2021
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici nad ženama i decom, oko 10% najrizičnijih korisnica dobije uslugu smeštaja u [...]
pon, apr 19, 2021
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
pet, apr 16, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
pon, apr 12, 2021
Source: Inkluzija blog
Sara Đurđević
Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
pet, apr 09, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]