Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji (2015–2025)

Objavljeno 01.12.2015.

Vlada Republike Srbije - logoVlada Srbije pripremila je Nacrt strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine.

Ovaj dokument je nastao iz potrebe da se, na jedan sistemski i sveobuhvatan način, pitanja socijalnog uključivanja Roma i Romkinja unaprede, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, uz korišćenje iskustava u sprovođenju prethodne Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (2009-2015) i polaznih osnova za izradu nove strategije.

Prema Popisu stanovništva iz 2011, u Srbiji živi oko 148.000 Roma. Romi su jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji. Cilj Vlade Republike Srbije je da, kroz udruženi napor celog društva, unapredi položaj Roma i Romkinja, kako bi se smanjile nejednakosti koje postoje između Roma i Romkinja i ostatka stanovništva.

Srbija se na putu evropske integracije pridružila zemljama članicama kada je reč o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja budući da je kao osnovu za izradu ovog dokumenta koristila EU Okvir za nacionalne strategije za integraciju Roma koji je Evropska komisija zajedno sa Evropskim parlamentom propisala za svoje zemlje članice, što osigurava nastavak saradnje, kao i nastavak EU podrške Srbiji za unapređenje položaja Roma i Romkinja.

Operativni zaključci sa trećeg po redu Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2017. godine, koje je Republika Srbija pripremila zajedno sa Evropskom komisijom, postali su sastavni deo ovog dokumenta, a Nacrt strategije usklađen je sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23: „Pravosuđe i osnovna prava“ u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom.

Javna rasprava se organizuje u trenutku kada je socijalno uključivanje Roma i Romkinja podignuto na najviši mogući nivo imenovanjem potpredsednice Vlade Srbije da koordinira i osigura da se proces socijalnog uključivanja Roma i Romkinja sprovodi.

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji (2015-2025) je strateški dokument koji će za period od deset godina da intenzivira rad institucija na nacionalnom i lokalnom nivou za pitanja socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i suzbijanje diskriminacije Roma i Romkinja, odnosno stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava licima romske nacionalnosti. Dokument pokriva pet prioritetnih oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalnu zaštitu.

Vlada Republike Srbije poziva sve zainteresovane da od 26.11. do 17.12. dostave komentare na Nacrt strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine. Komentare možete poslati putem elektronske pošte na e-mail adresu strategija@ljudskaprava.gov.rs, ili poštom na adresu Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, sa naznakom: Javna rasprava o Nacrtu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine.

Kliknite da preuzmete:

 

Komentari

 
2

 Podeli

Komentari

 • Vladimir Pantić Objavljeno Decembar 1, 2015 11:23 pm

  Zamišljeno je da ključnu ulogu u implementaciji strategije imaju lokalne samouprave. Kako je zamišljeno da na ozbiljan način u raspravi učestvuju 92 samouprave u kojima ima značajan broj Roma? Da li se očekuje da se čita dokument od 100 strana i šalju mejlovi kada lokalne vlasti u ovom trenutku muče muke da skrpe budžet za narednu godinu? Kako se zamišlja da lokalne samouprave izdvoje novac za realizaciju strategije kada centralne vlasti obećavaju kresanje i finansija i osoblja?

 • Svetlana Jankovic Beljanski, pomoćnica gradonačelnika za socijalna pitanja Objavljeno Decembar 4, 2015 2:06 pm

  Poštovani,
  Stvrategija se pravi u procesu strateškog planiranja koje je zasnovano na analizi potreba i situacije na terenu. Generalno govoreći u Srbiji postoji širok dijapazon potreba, problema, položaja i stanja Romske populacije i on se razlikuje od područja do područja. Problemi na jugu Srbije i na zapadu su bitno različiti.. Umesto da se krene sa lokalnog nivoa gde bi trebalo inicirati formiranje radnih grupa za ispitivanje situacije, ili prikupiti informacije sa terena, (mobilni timovi već dobrim delom rade taj posao) kod nas se sve radi s vrha na dole.. a to dole niže nema onda nikakvu svrhu. Kakva je realizovanost prethodne strategije? Gotovo beznačajna, upravo iz razloga što nema hijerarhijskog redosleda. Generalno različitost problema i njihovo primarno postojanje na najnižim nivoima, govori da se mora krenuti procesom hijerarthijskog uvažavanja odozdo na gore ..Zakonski akti i mehanizmi njihovog adehvatnog sprovođenja su primarne stvari vrha. Akcioni planovi i programi se realizaju na nizem nivou, pa taj nivo mora biti uvažen…

 • Napiši komentar

  Unesite komentar


  Ime


  e-mail


  website


  Povezane vesti

  Bilten o socijalnom uključivanju

  Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

  Aktuelnosti > <

  Kalkulator socijalnih davanja

  Blog > <

  Aktuelni dokumenti > <

  Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
  Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
  SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
  Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
  Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
  Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
  E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
  Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
  Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
  Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
  Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
  Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
  Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
  Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
  Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
  Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
  Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
  Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
  Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
  Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]