Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Predstavljeni rezultati projekta „Podsticanje zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa u Beogradu”

Objavljeno 22.09.2021.

Predstavljanje rezultata projekta „Podsticanje zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa u Beogradu"Partneri na projektu „Podsticanje zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa u Beogradu” predstavili su rezultate sprovođenja mera za podršku zapošljavanju Roma i drugih marginalizovanih i teško zapošljivih grupa u Beogradu. Projekat je deo programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Zajedno sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu, Privrednom komorom Srbije, Akademijom Edukativa, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Forumom Roma Srbije, SOS Dečija sela i drugim poslodavcima zaposlene su 32 osobe u 15 malih, srednjih i velikih preduzeća u Beogradu, 31 osoba je završila stručne obuke za sedam stručnih profila traženih na tržištu rada različitih firmi u Beogradu, dok je šest korisnika i korisnica dobilo grantove za opremu u cilju započinjanja i unapređivanja sopstvenog biznisa, uz stručne obuke i mentorsku podršku.

Tokom projekta pružene su tri vrste podrške koje su podrazumevale: obuke za profile tražene na tržištu rada, podršku za započinjanje sopstvenog posla i obučavanje na konkretnom radnom mestu u cilju zapošljavanja odmah nakon sprovedene obuke. Pored navedenih obuka, organizovana su dva okrugla stola sa Privrednom komorom Srbije, Nacionalnom službom za zapošljavanje i organizacijama civilnog društva na temu zapošljavanja osteljivih grupa.

„Zahvaljujem se GIZ-u i Fondaciji ‘Ana i Vlade Divac’ na uspešno realizovanom projektu uprkos pandemiji. Sama podrška pripadnicima osetljivih grupa je prioritet Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda. Svima nama je bio cilj da na prvom mestu informišemo pripadnike romske nacionalne maljine o postojanju projekta i da ih motivišemo da se priključe podršci i obukama i da na taj način poboljšaju uslove života i standard svojih porodica. U saradnji sa 17 gradskih opština smo došli do korisnika i korisnica koji su, prevashodno, bili zainteresovani za obuke u domenu zanata. Sekretarijat za socijalnu zaštitu će i dalje raditi na poboljšanju položaja romske nacionalne manjine i drugih osetljivih grupa”, rekla je Nataša Stanisavljević, sekretarka Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Fondacija „Ana i Vlade Divac” je imala zadatak da na teritoriji grada Beograda sprovede mere podrške za zapošljavanje najugroženijih/najosetljivijih grupa, uključujući Rome i Romkinje, povratnike po Sporazumu o readmisiji, žene, mlade, osobe bez stručnih kvalifikacija, bez radnog iskustva, žrtve porodičnog nasilja, mlade bez roditeljskog staranja.

„Uprkos otežanim okolnostima i situaciji sa koronavirusom, Fondacija je posetila ljude iz različitih ugroženih grupa i podstakla ih da se priključe projektu koji im pruža priliku da unaprede živote svojih porodica i podignu životni standard. Više od 300 korisnika i korisnica iz gorenavedenih osetljivih grupa je učestvovalo u info sesijama, dok je njih 69 prošlo sve tri mere podrške. 31 osoba je završila obuke za profile tražene na tržištu rada: računovođa, rukovalac građevinskim mašinama, frizer, vodoinstalater i pedikir/manikir. Veoma smo zadovoljni brojem ljudi koji su se priključili projektu i uspešno došli do zaposlenja”, izjavio je Uroš Delić, menadžer projekta za podršku zapošljavanju u Fondaciji „Ana i Vlade Divac”.

Od 69 korisnika i korisnica koji su učestvovali u različitim obukama, projektu se priključilo 52 Roma i Romkinja, od kojih je 17 korisnika i korisnica iz kategorije teže zapošljivih lica, odnosno mladi, stariji od 50 godina i dugoročno nezaposlene osobe.

„Najvredniji rezultat projekta je uključivanje velikog broja korisnika i korisnica iz najosetljivijih grupa u društvu i na tržištu rada, kao i njihovo uspešno zapošljavanje. Fondacija Divac je primenila koncept podrške koji podržava program ‘Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’, odnosno pristup je prilagođen svakom pojedinačnom korisniku, njihovim mogućnostima da pohađaju stručne obuke, da se zaposle ili da pokrenu sopstveni posao i on je doneo dobre rezultate u zapošljavanju. Drugi važan aspekat je multisektorska saradnja i uključivanje velikog broja partnera iz oblasti zapošljavanja i socijalne inkluzije”, izjavila je Vesna Vidojević, viša projektna menadžerka programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

Opšti cilj projekta, koji je trajao godinu dana – od septembra 2020. do septembra 2021. godine, bio je poboljšanje ekonomskog položaja i zapošljavanja Roma i drugih teško zapošljivih i marginalizovanih grupa u Beogradu. U fokusu su bile tri mere za podršku zapošljavanju: sprovođenje stručnih obuka za profile tražene na tržištu rada, obuke na radnom mestu i zapošljavanje kod poznatih poslodavaca, odnosno dodeljivanje grantova za započinjanje sopstvenog posla.

Izvor: www.ukljucise.org

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]