Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Savetovanje sa psihologom – podrška za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje u Surdulici

Objavljeno 10.12.2020.

Savetovanje sa psihologom - podrška za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje u SurduliciNe želim da svoje emocije istresem tamo gde im nije mesto i povredim nekoga time“, kaže majka dečaka koja je koristila usluge psihosocijalne podrške.

Iz jedne sasvim poznate i sigurne školske sredine gde je bio prihvaćen i podržan, prelaskom na online nastavu učenik V.M. suočio se sa strahovima koji prate svako dete u trenutku velikih promena, kao što su one koje su usledile kao posledica pandemije Covid-19. Kod većine dece sa razvojnim smetnjama ove promene izazvale su različita anksiozna ponašanja, povlačenje u sebe i otežanu socijalizaciju u odnosu na vršnjake.

Kao odgovor na ove i druge izazove sa kojima se suočio V.M. i mnoga druga deca sa smetnjama u razvoju, uključujući i njihove roditelje, Opština Surdulica se u partnerstvu sa lokalnom organizacijom civilnog društva „Surdulica za sve“ i Centrom za socijalni rad, odlučila da pored uvođenja usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta koja je podržana kroz LIP 2 program, uvede savetovanja sa psihologom kao dodatnu podršku za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje. Nova aktivnost koja je dostupna za devetoro dece korisnika usluge Lični pratilac deteta omogućila im je psihosocijalnu podršku, neposredno ili online, u skladu sa epidemiološkom situacijom. Korisnici usluge socijalne zaštite imaju pravo na jednu seansu nedeljno u toku tri meseca trajanja projekta, a svako dete će biti u prilici da ima 12 seansi sa psihologom.

Tihomira Stanojević, psihološkinja sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom, psihološku podršku vidi kao otvoren prostor u kojem i deca i roditelji mogu da podele svoju priču i izazove sa kojima se susreću. Tihomira je u radu sa korisnicima projekta prepoznala da većina njih nije imala prilike da se susretne sa ovom vrstom podrške i da je sasvim prirodno što su se na početku rada sa porodicama probudili otpori, koji su vrlo brzo prevaziđeni. Rad sa roditeljima u početku nije bio lak imajući u vidu da su njihovi životi uglavnom usmereni na potrebe deteta i da oni svu svoju snagu i energiju ulažu da se dete bolje oseća u sopstvenoj koži i u okruženju u kojem živi. Prostor za sebe i vid introspekcije koje su dobili kroz razgovor za psihologom, kod njih su otvorila mnoga pitanja, a neka od njih su se ticala i ispitivanja do koje granice su razgovori anonimni i u kojoj meri oni mogu da se otvore i podele svoje misli, osećanja i brige. Takođe, nije izostalo ni preispitivanje kvalifikacija stručnog lica koji vodi razgovore. Međutim, nakon sedam nedelja redovnih sastanaka uspostavilo se poverenje, tako da dvoumljenja i oklevanja o korisnosti ovih susreta više nema.

Vukašin, desetogodišnji dečak sa celebralnom paralizom koji ide u četvrti razred OŠ „Vuk Karadžić“ u Surdulici ima teškoće u hodanju i govoru. Tokom rada sa njim, Tihomira je otkrila njegovu jaku stranu koja se ogleda u smislu za humor. Za njega psihološkinja kaže da je bistar i duhovit, da voli da se šali i smeje. Vrlina hrabrosti se pokazala kada je odlučio da svoje strahove stavi na sto i krene u borbu sa njima kroz buđenje i izgradnju unutrašnje snage. Vukašin je odlučio da se sa njima suoči kroz svoj humor i kreativnost, savlađujući prepreke svojim tempom i ritmom, a u cilju uspostavljanja samostalnosti, sa saznanjem da na tom putovanju nije sam.

Za Vukašinovu mamu S.M. psihološki tretman predstavlja melem za njen užurbani svakodnevni život i trenutak u kojem se stvara prostor za otpuštanje misli i emocija. Ona kaže da ne želi da svoje emocije istrese tamo gde im nije mesto i da time povredi nekoga, već kaže da je sada našla mesto gde može da spusti te „džakove“ i odvoji ono što želi da nosi sa sobom od onoga što joj više ne služi i što joj predstavlja teret. S.M. takođe dodaje da je „svakome njegova muka najveća“, a da ona ne želi da provodi druženje u kukanju.

Savetovanje sa psihologom - podrška za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje u SurduliciPsihološka podrška roditeljima dece sa smetnjama u razvoju je neophodna iz više razloga, budući da nudi paletu podrške – pomaže roditeljima da se rasterete i da imaju slušaoca koje ih sa punom pažnjom sluša i može da ih stručno posavetuje, da otvori prostor za razmišljanje i razmenu na način da roditelji probude svoju kreativnost i dobiju ili stvore nove ideje o tome kako mogu da budu podrška sebi i svojoj deci, da dobiju podršku kako bi svakodnevica bila isunjenija više rešenjima nego problemima.

U razgovoru sa Filipom koji ima šesnaest godina i ide u srednju školu „Nikola Tesla“, otkrili smo da mu je omiljena aktivnost šetnja i da je jedan od njegovih ciljeva da jednog dana učestvuje u takmičenju brzog hodanja. Kao mlada osoba sa autizmom, Filip ima disleksiju i teškoće u izražavanju sebe i razumevanju drugih. Za njega je rad sa psihologom važan sa više aspekata, a posebno u domenu izražavanje svojih potreba i želja na asertivan način, razvijanje samostalnosti i postavljanje dostižnih ciljeva.

Psihološka podrška deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima predstavlja složen i višeslojan proces. U ovim okvirima svi uključeni akteri suočavaju se sa brojnim izazovima i stalnim zahtevima da se prepozna i prihvati razvojni problem, definišu dostupni ciljevi i da se zajedničkim snagama pronađu najkorisniji i najpodsticajniji načini za razvoj i deteta i roditelja. Psiholozi i roditelji postaju saradnici u traženju različitih dostupnih rešenja i u učenju novih modela brige, vaspitavanja i komunikacije.

Prevashodni cilj je da se prepoznaju i razvijaju postojeći potencijali deteta i da se u svakodnevnom životu obezbede psihosocijalni uslovi koji će doprineti da deca osnažuju svoju komunikativnost, kao i da se u stimulativnoj sredini podstakne njihov intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj. Napori se usredsređuju na uklapanje u vršnjačku grupu, ohrabrivanje samostalnosti i razvijanje osećanja samopoštovanja koje je oslobođeno snažnog doživljaja različitosti i inferiornosti (autostigma).

U razgovoru sa Danilovom mamom saznali smo da Danilo (11) ima poteškoća u razumevanju gradiva u školi i održavanju pažnje. Kaže da nema veliku motivaciju za učenje i da je sklon konformizmu. Danilo je učenik četvrtog razreda OŠ „J. J. Zmaj“ u Surdulici i u razgovoru sa njim i njegovom mamom uočen je izazov da on nije dovoljno siguran u sebe, da ne zna kako među vršnjacima da se zauzme za sebe i da ne ume da odluči šta je ono što on želi za sebe. U radu sa psihologom, kroz veliko poverenje između Danila i Tihomire, njegove želje se polako otkrivaju. Tako ovaj dečak pokazuje veliku hrabrost svaki put kad je spreman da postupi drugačije. Rezultati su vidljivi na mnogo nivoa, a njegova mama primećuje da je Danilo kroz kreativan rad i učenje kroz zabavne aktivnosti promenio stav prema drugarima, da ređe ispoljava bes i da svoje potrebe iskazuje na adekvatnije načine.

Savetovanje sa psihologom - podrška za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje u SurduliciMnogobrojni su načini na koje je moguće stimulisati razvoj deteta. Oni uključuju tehnike radioničarskog rada, kreativne radionice, podsticanje deteta da kroz igru ispolji svoja osećanja kao i stalno obraćanje pažnje na obezbeđivanje odgovarajućih socijalnih okolnosti u kojima dete dobija pažnju i potvrđuje svoje vrednosti. Dete kroz interakciju i aktivnost uči socijalne i praktične veštine, prepoznaje svoje mogućnosti i razvija osećanje da je prihvaćeno i dostojno ljubavi. Integrisanje u socijalnu sredinu je svakako jedan od najvažnijih zadataka.

U procesu psihosocijalnog osnaživanja roditelji dece sa razvojnim smetnjama mogu da prepoznaju svoje vaspitne modele, da ih koriguju onda kada je to potrebno, uče se načinima da pružaju podršku deci, ali i da uspostavljaju granice neophodne za osamostaljivanje deteta. Jednako je važno da se roditeljima pomogne da ispolje svoje frustracije, strahove, zbunjenost  i anksioznost koja se povezuje sa anticipiranjem budućnosti, kao i da samostalno ustanove tempo razvoja i prilagođavanja u različitim životnim ciklusima.

Sasvim je izvesno i potvrđeno u praksi da psihosocijalna podrška i roditeljima i deci pomaže u prevazilaženju mogućih razvojnih teškoća i podstiče ih da se oslanjaju na svoje potencijale i kreativnost, te da se na efikasniji način suoče sa eventualnim diskriminišućim reakcijama sredine. To je posebno važno u smislu jačanja poverenja u sebe i svet oko sebe.

Opština Surdulica će prilikom razvijanja Plana održivosti za uslugu Lični pratilac deteta, imati na umu sve benefite koje je ova nova projekta aktivnost donela i nastojaće na nađe način da psihosocijalno osnaživanje roditelja dece sa razvojnim smetnjama i dece bude i dalje dostupna usluga u lokalnoj zajednici.

***

Ova uspešna priča nastala je u okviru projekta „Testiranje/pilotiranje inovativne socijalne usluge Lični pratilac deteta u opštini Surdulica”, koji sprovodi opština Surdulica u saradnji sa Udruženjem građana „Naša Surdulica za sve“ iz Surdulice i Centrom za socijalni rad Surdulica u okviru Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2 kojim koordinira Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) uz podršku Vlade Švajcarske.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]