Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Skup: Razmena iskustava u oblasti razvoja elektronske uprave na lokalnom nivou – “E-uprava u službi građana i privrede”

Objavljeno 14.10.2012.

Skup: Razmena iskustava u oblasti razvoja elektronske uprave na lokalnom nivou – “E-uprava u službi građana i privrede”Skup posvećen razmeni dobre prakse u oblasti razvoja elektronske uprave na lokalnom nivou – “E-uprava u službi građana i privrede”, održan je od 10. do 12. oktobra 2012. godine na Srebrnom jezeru. Na skupu je učestvovalo 23 predstavnika lokalnih samouprava iz: Rume, Kruševca, Aranđelovca, Vranja, Kovačice, Zrenjanina, Loznice, grada Niša i gradske opštine Medijana.

Pored predstavnika lokalnih samouprava i organizatora, na skupu su učestvovali predstavnici Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Uprave za Digitalnu agendu, Ministarstva pravde i državne uprave, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednice Vlade za evropske integracije i Stalne konferencije gradova i opština.

Početkom septembra 2012. upućen je javni poziv predstavnicima lokalnih samouprava da, preko priloženog formulara, kandiduju razvijene servise e-uprave kao primere dobre prakse, koji bi bili predstavljeni na skupu. Pozivu se odazvalo preko 20 lokalnih samouprava. Nakon toga, komisija sačinjena od predstavnika Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Stalne konferencije gradova i opština, Nacionalnog demokratskog instituta i Centra za liberalno-demokratske studije, izabrala je 10 opština i njihovih servisa e-uprave kao primere dobre prakse koji će biti prezentovani na skupu. Ostalim lokalnim samoupravama koje su se odazvale pozivu, upućen je poziv za učešće u razmeni dobre prakse.

Skup: Razmena iskustava u oblasti razvoja elektronske uprave na lokalnom nivou – “E-uprava u službi građana i privrede”Skup je koncipiran kao trodnevna interaktivna radionica. Na početku prvog dana predstavnik Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija predstavio je osnovne elemente važećeg zakonskog okvira za e-upravu u Srbiji. Prvi dan završen je predstavljanjem primera dobre prakse u razvoju e-uprave u opštinama Aranđelovac i Kovačica.

Veći deo drugog dana protekao je u prezentacijama dobre prakse opština Vranje, Loznica, Kruševac, Ruma, grada Niša i gradske opštine Medijana.

Svaka od prezentacija, u trajanju od 15 minuta, bila je praćena blokom od 15 minuta posvećenog diskusiji o prezentovanim projektima i izazovima koji su pratili njihovu realizaciju. Radi lakšeg fokusiranja na teme, prethodno je pripremljeno uputstvo za izradu prezentacija lokalnih samouprava.

Skup: Razmena iskustava u oblasti razvoja elektronske uprave na lokalnom nivou – “E-uprava u službi građana i privrede”Drugi deo drugog dana bio je posvećen prezentaciji platforme za kolaborativno mapiranje komunalnih problema u opštinama Ćićevac i Ražanj, kao i detaljnoj prezentaciji mogućnosti Portala eUprava (www.eUprava.gov.rs), koju su održali predstavnici Uprave za Digitalnu agendu.

Na kraju drugog dana, predstavnik Ministarstva pravde i državne uprave održao je prezentaciju o dosadašnjim i planiranim aktivnostima ove institucije na polju e-uprave, nekon čega je usledio zajednički osvrt na skup i otvorena pitanja.

Poslednjeg dana, obavljeno je mapiranje potreba za podrškom opštinama u uvođenju servisa e-uprave. Na osnovu dobijenih rezultata, Nacionalni demokratski institut sprovešće tokom narednih godinu dana veći broj ciljanih treninga za opštine, kako bi se podigli kapaciteti lokalnih samouprava za uvođenje inovativnih servisa e-uprave.

Na samom kraju, učesnici su dali svoju ocenu skupa, a predstavnicima opština koje su izlagale primere dobre prakse uručene su pohvalnice.

Tokom skupa prezentovani su odlični primeri dobre prakse u uvođenju servisa e-uprave na lokalnom nivou, koje u značajnoj meri olakšavaju svakodnevni život građana i privrede, kao na primer:

 • elektronska pisarnica (sistem za upravljanje dokumentima);
 • objedinjeni kontakt centar za informisanje i prijavu komunalnih problema (sistem 48 sati);
 • virtuelni matičar;
 • elektronski uvid u birački spisak;
 • geografski informacioni sistem (prostorni planovi, mapa lokacija za investitore);
 • registar planiranih i izgrađenih objekata;
 • katalog svih administrativnih procedura i formulara;
 • provera stanja poreskog duga (lokalna poreska administracija);
 • elektronske javne rasprave;
 • elektronski registar donetih propisa i odluka organa lokalne samouprave;
 • portal za javne nabavke (svi oglasi, konkursna dokumentacija, pitanja ponuđača na jednom mestu);
 • direktan kontakt sa svim zvaničnicima opštinske uprave.

Pojedine lokalne samouprave učinile su i dodatni napor uvodeći:

 • svakodnevnu komunikaciju sa građanima na društvenim mrežama (Facebook, Twitter itd);
 • mobilne aplikacije za prijavu komunalnih problema i komunikaciju sa opštinskom upravom;
 • rešenja za e-upravu koja se baziraju na upotrebi slobodnog softvera;
 • horizontalno povezane usluge uz razmenu podataka između institucija, čime se građani lišavaju potrebe da od šaltera do šaltera raznose mnogobrojne izvode i potvrde;
 • sisteme za razmenu razvojnih projekata sa drugim lokalnim samoupravama;
 • sisteme za centralno planiranje budžeta lokalnih samouprava i drugih lokalnih korisnika javnih sredstava (komunalna preduzeća, škole, domovi zdravlja, biblioteke itd);
 • sisteme za uvid u stanje duga građana i firmi prema javnim preduzećima sa mogućnošću objedinjene naplate;
 • besplatan bežični internet na javnim mestima.

Kao prostor za poboljšanja istaknuto je:

 • prilagođavanje veb-sajtova i servisa e-uprave osobama sa invaliditetom;
 • prevođenje sadržaja na jezike nacionalnih manjina;
 • veće korišćenje portala eUprava.gov.rs za pružanje usluga e-uprave.

Među glavnim preporukama centralnom nivou, izdvajaju se:

 • dalje unapređenje zakonskog okvira za e-upravu, a naročito što skorije donošenje novog Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi i Zakona o informacionoj bezbednosti
 • uvođenje principa univerzalnog pristupa javnim registrima i evidencijama koje vode državni organi;
 • standardizovanje komunikacije i razmene podataka između institucija;
 • racionalizacija hardversko-softverske infrastrukture i snižavanje troškova održavanja kroz razvoj državne cloud computing platforme, koja bi bila dostupna i lokalnim samoupravama;
 • stimulisanje razvoja horizontalno povezanih usluga;
 • podsticanje daljeg razvoja širokopojasne infrastrukture;
 • razvoj servisa za elektronsku naplatu administrativnih taksi;
 • intenzivnije promovisanje upotrebe servisa e-uprave i razmene dobrih praksi.

Svi učesnici su skup ocenili visokim ocenama (prosek 4.94), a posebno su bili zadovoljni interaktivnim načinom rada. Učesnici su istakli da će stečeno znanje dosta koristiti u daljem radu, jer je “ukazano u kojem smeru je moguće poboljšati postojeće usluge, kao i koje usluge je moguće uvesti”, “pomoglo da se uporede sa drugima koji su u tom delu već napredovali”, “ s obzirom na to da su kolege ukazale na sopstvene greške, ukoliko su ih imali i način koji je najbolji za primenu”.

Prezentacije sa skupa možete preuzeti na sledećim linkovima:

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]