Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške JLS/GO u pripremi Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2021-2022. godine (rok: 19.6.2020)

Objavljeno 29.05.2020.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva - SIPRU - logoTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavljuje javni poziv  za izbor ukupuno pet gradova i/ili opština kojima će pružiti mentorsku i savetodavnu podršku u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2021-2022. godine, kroz radionice za izradu LAP-a koje će voditi eksperti iz oblasti strateškog planiranja, programskog budžetiranja i inkluzije Roma i Romkinja.

Ovaj poziv finansira se sredstvima donacije Švajcarske Konfederacije putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“, faza 3. SDC pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalnog uključivanja u Republici Srbiji. Aktivnosti u okviru Projekta sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, koji je nadležan za jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na primerima dobre prakse EU. Takođe, Tim pruža podršku Vladi da koordinira, prati i izveštava u vezi sa aktivnostima u oblasti socijalnog uključivanja.

Cilj javnog poziva

Na osnovu Zakona o planskom sistemu („Službeni glasnik Republke Srbije”, broj 30/18), odnosno Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika („Službeni glasnik Republke Srbije”, broj 8/19), akcioni plan jeste dokument javne politike najvišeg nivoa detaljnosti, a organi lokalne vlasti, u skladu sa svojim nadležnostima, jesu učesnici u planskom sistemu.

Od grada, opštine i/ili opštine se očekuje da imenuje tim za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma/kinja koji će biti u obavezi da prisustvuje organizovanim radionicama za izradu LAP-a. Radionice će voditi eksperti iz oblasti strateškog planiranja, programskog budžetiranja i inkluzije Roma i Romkinja, angažovani od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Cilj poziva je izrada Nacrta lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma/kinja za period od 2021-2020. godine koji će biti pripremljen u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a na osnovu Strategije o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja za period od 2016 do 2025 godine („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US и 44/14).

Pripremljeni Nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma/kinja grad/opština će biti u obavezi da usvoji na sednici gradskog/opštinskog veća.

Očekivani rezultati

  • Imenovanje Tima za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma/kinja od strane izabranog grada i/ili opštine koga će činiti minimum 5, a najviše 8 osoba: 1) odgovorna kontakt osoba za komunikaciju i koordinaciju koja je zaposlena na rukovodećoj poziciji u JLS; 2) predstavnici postojećih lokalnih mehanizama za socijalno uključivanje Roma/kinja (koordinator/ka za romska pitanja, pedagoški asistent/kinja i/ili zdravstvena medijatorka); 3) predstavnik/ca Centra za socijalni rad, 4) predstavnik/ca Nacionalne službe za zapošljavanje; 5) predstavnik/ca lokalne organizacije civilnog društva koja se bavi inkluzijom Roma/kinja;
  • Prisustvo na najmanje 3 radionice za izradu LAP-a za socijalno uključivanje Roma/kinja  koje će biti organizovane od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva;
  • Izrada Nacrta lokalnog akcionog plana za socijalno ukljivanje Roma/kinja za period od 2021-2022. godine najkasnije do 30.11.2020. godine;
  • Usvajanje Lokalnog akcionog plana za socijalno ukljivanje Roma/kinja za period od 2021-2022. godine od strane gradskog/opštinskog veća najkasnije do 31.12.2020.godine;

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva poziva zainteresovane gradove i/ili opštine da podnesu svoju izjavu o zainteresovanosti za pružanje navedenih usluga.

Poziv je otvoren za jedinice lokalne samouprave koje  ispunjavaju sledeće uslove:

  • Grad/opština koja nema važeći Lokalni akcioni plan koji se bavi unapređenjem položaja Roma i Romkinja;
  • Grad/opština koja ima važeći Lokalni akcioni plan koji se bavi unapređenjem položaja Roma i Romkinja koji ističe 2020. godine.

Dokumentacija

Izjava o zainteresovanosti treba da sadrži sledeće informacije: Prijavni obrazac: demografski podaci, strateški okvir, kapaciteti i uspostavljeni mehanizmi za socijalno uključivanje Roma/kinja i relevantni podaci iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravlja (popuniti formular dat u prilogu).

Preuzmite dokumentaciju za podnošenje prijava na Javni poziv:

Molimo da izjavu o zainteresovanosti dostavite elektronskom poštom na adresu slavica.denic@gov.rs najkasnije do petka, 19. juna 2020. godine, do 16 časova.

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

24.09.2020.

Do informacija bez barijera

SIPRU - uspešne priče

Informaciono-komunikaciona pristupačnost kao ključ društvenog uključivanja U promišljanju inkluzivnog društva XXI veka, među ključnim pitanja…
Više detalja

 
0 Komentari

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Blog > <

Earlier
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
uto, sep 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
čet, sep 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
sri, sep 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
pon, avg 31, 2020
Source: Inkluzija blog
Željko Mitkovski - Beogradski Ignite
Transkript govora Željka Mitkovskog na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Dolazim iz Fondacije „Ana i [...]
pet, avg 28, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]
E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]