Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji (2015–2025)

Objavljeno 01.12.2015.

Vlada Republike Srbije - logoVlada Srbije pripremila je Nacrt strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine.

Ovaj dokument je nastao iz potrebe da se, na jedan sistemski i sveobuhvatan način, pitanja socijalnog uključivanja Roma i Romkinja unaprede, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, uz korišćenje iskustava u sprovođenju prethodne Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (2009-2015) i polaznih osnova za izradu nove strategije.

Prema Popisu stanovništva iz 2011, u Srbiji živi oko 148.000 Roma. Romi su jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji. Cilj Vlade Republike Srbije je da, kroz udruženi napor celog društva, unapredi položaj Roma i Romkinja, kako bi se smanjile nejednakosti koje postoje između Roma i Romkinja i ostatka stanovništva.

Srbija se na putu evropske integracije pridružila zemljama članicama kada je reč o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja budući da je kao osnovu za izradu ovog dokumenta koristila EU Okvir za nacionalne strategije za integraciju Roma koji je Evropska komisija zajedno sa Evropskim parlamentom propisala za svoje zemlje članice, što osigurava nastavak saradnje, kao i nastavak EU podrške Srbiji za unapređenje položaja Roma i Romkinja.

Operativni zaključci sa trećeg po redu Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2017. godine, koje je Republika Srbija pripremila zajedno sa Evropskom komisijom, postali su sastavni deo ovog dokumenta, a Nacrt strategije usklađen je sa Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23: „Pravosuđe i osnovna prava“ u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom.

Javna rasprava se organizuje u trenutku kada je socijalno uključivanje Roma i Romkinja podignuto na najviši mogući nivo imenovanjem potpredsednice Vlade Srbije da koordinira i osigura da se proces socijalnog uključivanja Roma i Romkinja sprovodi.

Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji (2015-2025) je strateški dokument koji će za period od deset godina da intenzivira rad institucija na nacionalnom i lokalnom nivou za pitanja socijalnog uključivanja Roma i Romkinja i suzbijanje diskriminacije Roma i Romkinja, odnosno stvaranje uslova za pun pristup ostvarivanju ljudskih prava licima romske nacionalnosti. Dokument pokriva pet prioritetnih oblasti: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i socijalnu zaštitu.

Vlada Republike Srbije poziva sve zainteresovane da od 26.11. do 17.12. dostave komentare na Nacrt strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine. Komentare možete poslati putem elektronske pošte na e-mail adresu strategija@ljudskaprava.gov.rs, ili poštom na adresu Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina 2, Novi Beograd, sa naznakom: Javna rasprava o Nacrtu strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2015. do 2025. godine.

Kliknite da preuzmete:

 

Komentari

 
2

 Podeli

Komentari

 • Vladimir Pantić Objavljeno Decembar 1, 2015 11:23 pm

  Zamišljeno je da ključnu ulogu u implementaciji strategije imaju lokalne samouprave. Kako je zamišljeno da na ozbiljan način u raspravi učestvuju 92 samouprave u kojima ima značajan broj Roma? Da li se očekuje da se čita dokument od 100 strana i šalju mejlovi kada lokalne vlasti u ovom trenutku muče muke da skrpe budžet za narednu godinu? Kako se zamišlja da lokalne samouprave izdvoje novac za realizaciju strategije kada centralne vlasti obećavaju kresanje i finansija i osoblja?

 • Svetlana Jankovic Beljanski, pomoćnica gradonačelnika za socijalna pitanja Objavljeno Decembar 4, 2015 2:06 pm

  Poštovani,
  Stvrategija se pravi u procesu strateškog planiranja koje je zasnovano na analizi potreba i situacije na terenu. Generalno govoreći u Srbiji postoji širok dijapazon potreba, problema, položaja i stanja Romske populacije i on se razlikuje od područja do područja. Problemi na jugu Srbije i na zapadu su bitno različiti.. Umesto da se krene sa lokalnog nivoa gde bi trebalo inicirati formiranje radnih grupa za ispitivanje situacije, ili prikupiti informacije sa terena, (mobilni timovi već dobrim delom rade taj posao) kod nas se sve radi s vrha na dole.. a to dole niže nema onda nikakvu svrhu. Kakva je realizovanost prethodne strategije? Gotovo beznačajna, upravo iz razloga što nema hijerarhijskog redosleda. Generalno različitost problema i njihovo primarno postojanje na najnižim nivoima, govori da se mora krenuti procesom hijerarthijskog uvažavanja odozdo na gore ..Zakonski akti i mehanizmi njihovog adehvatnog sprovođenja su primarne stvari vrha. Akcioni planovi i programi se realizaju na nizem nivou, pa taj nivo mora biti uvažen…

 • Napiši komentar

  Unesite komentar


  Ime


  e-mail


  website


  Povezane vesti

  Aktuelnosti

  Blog

  Earlier
  COVID-19 - Stefan Lazarević
  Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
  čet, apr 02, 2020
  Source: Inkluzija blog
  covid-19_mladice_001
  Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
  pet, mar 27, 2020
  Source: Inkluzija blog
  COVID-19 nije teorija zavere
  Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
  čet, mar 19, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Stefan Lazarević
  Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
  uto, mar 03, 2020
  Source: Inkluzija blog
  Društvene inovacije
  Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
  pet, jan 17, 2020
  Source: Inkluzija blog

  Aktuelna dokumenta

  Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
  April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
  E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
  Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
  Dizajn za sve na turističkim destinacijama
  Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
  Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
  Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
  60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
  Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
  Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
  Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
  E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
  Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
  59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
  Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
  Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
  Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
  58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
  Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
  Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
  Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]