Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Predstavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji

Objavljeno 27.10.2020.

Na skupu održanom 22. oktobra 2020. godine, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije predstavio je Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji, koji je pripremljen u saradnji sa organizacijom Geten, Centar za prava LGBTIQA osoba. Vodič je namenjen trans osobama u Srbiji, svima koji istražuju i preispituju svoj rodni identitet i izražavanje, kao i svakome ko želi da se upozna sa temom transrodnosti i tranzicije.

Agata Milan Đurić

Agata Milan Đurić

Prema rečima Agate Milana Đurića iz organizazije Geten, višestruka diskriminacija trans rodnih osoba dovodi do ranijeg napuštanja procesa obrazovanja, to dalje vodi ka teškoćama pri zapošljavanju,  a za krajnju posledicu ima problem siromaštva. „Zato je važna specifična decentralizovana zdravstvena nega na teritoriji cele Srbije, koja će biti dostupna svima kojima je potrebna“, naglasila je Đurić i istakla važnost empatije cele zajednice i, posebno, donošenja jedinstvenog zakona o rodnom identitetu, koji treba da omogući da se osobe identifikuju i budu pravno priznate na osnovu svog samoodređenja. Takav zakon regulisao bi, kako kaže, niz pitanja iz oblasti porodičnog prava, bračnih odnosa, nasleđivanja i tome slično. „To bi omogućilo ne samo osobama na koje bi se zakon odnosio, već i državi da uspešno reši vrlo kompleksna pitanja iz ove oblasti“, zaključila je Đurić.

Dragana Jovanović Arijas

Dragana Jovanović Arijas

Da koraci ka pravnoj i medicinskoj tranziciji u Srbiji još uvek nisu jednostavni i potpuno jasni, ukazala je Dragana Jovanović Arijas, menadžerka Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. „Važan korak je mogućnost promene oznake pola koja je sada moguća kroz Zakon o izmenama i dopunama zakona o matičnim knjigama. Međutim, preduslov za ovu mogućnost je medicinska intervencija što često nije ni izbor ni mogućnost trans rodnih osoba. Kada je u pitanju mogućnost promene ličnog imena koja postoji kroz Porodični zakon, tu takođe postoji nezahvalan preduslov koji kaže da ime ne sme da bude u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine“, objasnila je Jovanović Arijas. Ona je kazala da Vodič omogućava unapređenje informisanosti trans osoba o pravima i podršci koju mogu da imaju od strane institucija i organizacija civilnog društva. „Jedino uz punu informisanost ove zajednice, može se stvoriti preduslov za njihovu punu participaciju u procesima dolaska do najboljih rešenja. Očekujem da će Vodič motivisati čitaoce i čitateljke da rod ne posmatraju kroz krute podele, već da će rod razumeti kao fluidnu i subjektivnu kategoriju, a nadam se da će nam omogućiti da dođemo do boljih zakonskih rešenja“, zaključila je Jovanović Arijas.

Ivan Bošnjak

Ivan Bošnjak

„Ono što će biti zadatak u budućem periodu je da sve nivoe vlasti u Srbiji – lokalni, pokrajinski i republički, uključujući sve državne organe i nadležna ministarstva u novoj Vladi, dovoljno osvestimo o ovim pitanjima kako bismo omogućili ravnopravnost svim građanima i građankama“, istakao je Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije. „Potrudićemo se da sve što je precizirano u Vodiču dođe na adrese kojima bi trebalo da se obraćaju osobe koje prolaze tranziciju“, kazao je Bošnjak i zaključio da je u budućem periodu od posebne važnosti da državni i javni službenici budu dodatno obučeni za pitanja transrodnosti, sa posebnim fokusom na lokalni nivo.

U izradi Vodiča kroz tranziciju za transrodne osobe u Srbiji poseban izazov je bio obuhvatiti sve trans identitete, kojih je izuzetno mnogo, kazala je Jovanka Todorović, iz organizacije Geten. „Terminologija u Vodiču je izuzetno važna, posebno za širu javnost koja želi da se upozna sa ovom oblašću i pojedinostima u vezi sa rodnim identitetima“, kazala je Todorović.

Saša Lazić, član pravnog tima Getena, kazao je da je veliki korak napred činjenica da hiruške intervencije nisu nužne za promenu dokumenata, što je u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Kako je naveo, upitnik o potrebama trans zajednice, koji je sproveo Geten, pokazao je da su najveći problemi sa kojima se trans osobe susreću u sferi medicinske tranzicije, uzimajući u obzir visoke cene i čestu nestašicu hormona, posebno kada su u pitanju trans žene. „Izbijanjem pandemije, hormoni su nestali sa tržišta, što može da izazove ozbiljne posledice po zdravlje“, istakao je Lazić.

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji pruža odgovore na ključne dileme o transrodnosti, pojašnjava najznačajnije aspekte i faze tranzicije (društvena, pravna, medicinska), sa posebnim osvrtom na procedure u Republici Srbiji. Takođe, publikacija predstavlja najzačajnije mehanizme zaštite od različitih oblika diskriminacije i nasilja, kao i smernice za delovanje u sličaju neadekvatnog postupanja organa vlasti.

Pogledajte snimak skupa na kome je predstavljen Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji:

 

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
SIPRU_BLog
Ovaj tekst trebalo je da bude riznica smešnih, zabavnih, simpatičnih, neobičnih i čudnih situacija koje su neizbežne ili verovatne ukoliko [...]
ned, nov 29, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Hologram je trodimenzionalna slika predmeta koju možemo shvatiti čulima. U pitanju je slika dobijena interferencom dva svetlosna talasa, kao rekonstrukciju [...]
čet, nov 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Vukašin Kolarević
U okviru Nacionalne strategije za rodnu ravopravnost (2016-2020) istaknut je nepovoljan položaj žena na selu. Većina žena na selu ne [...]
uto, nov 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Milenka Matić
Igra je sveprisutan i univerzalan aspekt detinjstva, globalno prepoznat po svojoj važnosti za razvoj dece. Ona pruža deci dragocene mogućnosti [...]
sub, nov 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Gostujući bloger
Gost Bloga o socijalnom uključivanju: Strahinja Popović Bilo da posmatramo proteste koji su eskalirali u Keniji u periodu posle izbora 2008. [...]
sri, nov 04, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Vodič kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji
Oktobar, 2020 arrow right pdf [2 MB]
Lista digitalnih alata za rad sa decom i učenicima kojima je tokom učenja na daljinu potrebna dodatna podrška
August, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Pregled podataka gradova i opština o merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 2019. godini
Jul, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti 2019 – brošura
Jul, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Analiza dohotka najsiromašnijih decila stanovništva Srbije: Fokus na poljoprivredu
Jul, 2020 arrow right pdf [2 MB]