Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Objavljena Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima i stanovnicama podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji

Objavljeno 23.12.2021.

Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima i stanovnicama podstandardnih romskih naselja u Republici SrbijiTim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Timom za ljudska prava Ujedinjenih nacija, objavio je Analizu održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima i stanovnicama podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji.

Analiza sadrži pregled stanja javno-političkog i institucionalnog okvira od međunarodnog do lokalnog nivoa, dok je poseban deo posvećen konceptu održivih modela, kao i modelima za obezbeđivanje pristupa čistoj vodi za piće, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima i stanovnicama podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji.

Publikacija je namenjena širokom krugu zainteresovanih strana: donosiocima odluka, državnoj administraciji i zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, lokalnim mehanizmima za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, razvojnim partnerima, donatorskim organizacijama i organizacijama civilnog društva, kao i samim zajednicama.

Analiza je sprovedena na temelju preporuka nastalih u okviru radionice pod nazivom  „Preporuke za oporavak i prevenciju od budućih rizika stanovnika i stanovnica najugroženijih podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji“. Radionica je održana u decembru 2020. godine i na njoj su učestvovali predstavnici/e 45 jedinica lokalnih samouprava, lokalni mehanizmi za inkluziju Roma i Romkinja, kao i predstavnici/e Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva energetike i rudarstva i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Upravo je jedna od ključnih preporuka radionice bila u vezi sa preduzimanjem urgentnih i sistemskih mera koje se tiču unapređenja pristupa osnovnoj infrastrukturi u podstandardnim romskim naseljima, a odnosila se na „izradu i primenu održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj vodi, kanalizaciji i struji stanovnika/-ica podstandardnih romskih naselja”.

Kliknite da preuzmete publkaciju „Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima i stanovnicama podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji” (.pdf).

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Aktuelni dokumenti > <

Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
Decembar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
SILC u Republici Srbiji: Metodološki okvir i analiza izabranih pokazatelja siromaštva i nejednakosti
Decembar, 2021 arrow right pdf [2 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj osoba koje žive sa HIV
Decembar, 2021 arrow right pdf [305 KB]
E2E: Utvrđivanje institucionalnog okvira za uspostavljanje Nacionalne standardne klasifikacije zanimanja u Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [709 KB]
Analiza održivih modela za obezbeđivanje pristupa čistoj pijaćoj vodi, kanalizaciji i električnoj energiji stanovnicima podstandardnih romskih naselja u Republici Srbiji
Decembar, 2021 arrow right pdf [4 MB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj nacionalnih manjina
Decembar, 2021 arrow right pdf [174 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj migranata i tražilaca azila
Decembar, 2021 arrow right pdf [219 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj dece
Decembar, 2021 arrow right pdf [439 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj mladih
Decembar, 2021 arrow right pdf [456 KB]
Položaj osetljivih grupa u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji – položaj starije populacije
Decembar, 2021 arrow right pdf [307 KB]