Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika

Objavljeno 09.05.2013.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, pri Kabinetu potpredsednice Vlade za evropske integracije, pokrenuo je novi ciklus analiza uticaja politika sa ciljem da promoviše i podstakne izradu i primenu politika zasnovanih na podacima, koje će doprineti smanjenju siromaštva, povećanju socijalne uključenosti i kvaliteta života građana i građanki Srbije.

Ova inicijativa doprinosi pripremi i sprovođenju evropskih politika aktivnog uključivanja u Srbiji i pruža doprinos razvijanju održivog postkriznog modela ekonomskog rasta u Srbiji. Analize treba da omoguće da Srbija dostigne ciljeve inkluzivnog rasta koji su definisani u Strategiji EU 2020, a dodatni cilj ovih analiza jeste unapređenje koordinacije i saradnje između različitih partnera u Vladi, kao i između različitih nivoa vlasti, u sprovođenju reformi namenjenih socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva.

Svaka odgovorna Vlada svoje javne politike zasniva na analizama i podacima. Primeri dobre prakse iz sveta pokazuju da uspostavljen sistem i redovan proces analize uticaja javnih politika i mera doprinosi povećanju transparentnosti rada, kreiranju efikasnijih i efektivnijih mera i boljem upravljanju raspoloživih sredstava, resursa i kapaciteta.

Sam proces izrade ovih analiza uticaće na izgradnju kapaciteta vladinih institucija za redovno analiziranje uticaja mera javne politike i uspostavljanje kontinuiranog procesa, kojim se ističe posvećenost stvaranju demokratske i odgovorne vlade.

Analize uticaja javnih politika pripremljene u ovom ciklusu:

Cilj studije je da kroz multidisciplinarni pristup analizira trenutno stanje, oslika heterogenost ruralnog prostora i različitost položaja za različite grupe stanovništva. Studija sadrži mnoštvo preporuka i dragocen je izvor podataka i smernica na osnovu kojih su izdvojeni potencijali i predloženi strateški pravci delovanja ka povećanju kvaliteta života stanovništva na selu.

Izveštaj je sastavljen u sklopu programa OECD LEED. Tim koji se sastojao od članova Sekretarijata OECD LEED i eksternog stručnjaka boravio je u studijskoj poseti Srbiji u februaru/martu 2012. godine s ciljem da ispita ulogu socijalnih preduzeća, kako stvarnu tako i potencijalnu, kao i podršku koja bi se mogla pružiti socijalnim preduzećima radi unapređenja njihovog potencijalnog učinka. Ovaj izveštaj u značajnoj meri se zasniva na preliminarnom izveštaju koji su pripremili domaći stručnjaci, dostupnim statističkim podacima i materijalu prikupljenom tokom studijske posete, kao i na istraživanju sprovedenom kako pre, tako i posle studijske posete.

Cilj studije je da analizira uticaj javnih politika i faktora koji utiču na neaktivnost u Srbiji. Analiza obuhvata preporuke za aktivaciju različitih kategorija neaktivnih lica (mladih, starijeg stanovništva, žena, osoba sa invaliditetom, korisnika naknade za slučaj nezaposlenosti i korisnika novčane socijalne pomoći) dok se istovremeno analiziraju i institucionalni uzroci neaktivnosti i daju preporuke za politiku.

Cilj analize je doprinos unapređenju procesa socijalnog uključi­vanja osoba sa invaliditetom sa fokusom na osobe sa intelektualnim invaliditetom i poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada, una­pre­đenjem normativno-pravnog okvira, onosno izmenama i dopunama pro­pi­sa na zakonskom i podzakonskom nivou, kao i unapređenjem prakse su­dova, državnih organa i drugih službi prema osobama sa invali­di­te­tom, odnosno osobama sa intelektualnim invaliditetom.

Cilj ovog kvalitativnog istraživanja je utvrđivanje percepcije starije populacije i njihovih potreba kako bi se dalje razvijao sistem dugotrajne nege u Srbiji. Istraživanje će predstavljati kvalitativnu osnovu za dalju diskusiju na nacionalnom nivou o “Budućnosti sektora dugotrajne nege u Srbiji”, koju trenutno realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Dokumenta

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Budućnost sela u Srbiji
Decembar, 2012 arrow right pdf [4 MB]
Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Podsticanje socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji – Rezime
Mart, 2013 arrow right pdf [448 KB]
Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Od neaktivnosti do zaposlenosti
Mart, 2013 arrow right pdf [2 MB]
Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Lišavanje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2013 arrow right pdf [2 MB]
Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Kvalitativno istraživanje o dugotrajnoj nezi starijih u Srbiji
Maj, 2013 arrow right pdf [2 MB]

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
Braća Mohamadi, Maks i Alen (desno), ispred svoje kancelarije u Sodermalmu ©Chris Welsch
Braća Mohamadi, Maks i Alen (desno), ispred svoje kancelarije u Sodermalmu ©Chris Welsch Kada su braća Mohamadi izgubila voljenu osobu zbog [...]
pet, nov 01, 2019
Source: Inkluzija blog
Sandra Rej, osnivačica kompanije Glowee, u svojoj laboratoriji u okolini Pariza ©Chris Welsch
Sandra Rej, osnivačica kompanije Glowee, u svojoj laboratoriji u okolini Pariza ©Chris Welsch Francuska dizajnerka proizvodi svetlo bez električne energije Dok je [...]
pet, okt 25, 2019
Source: Inkluzija blog
Milutin (foto: Sara Ristić)
Milutin (foto: Sara Ristić) Razgovor vodila: Dragana Nikoletić Milutin Savić zvani Milutko nosilac je laskave titule najkreativnijeg prodavca magazina Liceulice. Kad bi [...]
pon, okt 21, 2019
Source: Inkluzija blog
Učenje o emocionalnoj inteligenciji kroz igru ©Chris Welsch
Učenje o emocionalnoj inteligenciji kroz igru ©Chris Welsch Švedska start-up kompanija Peppy Pals (Živahni drugari) osmislila je aplikaciju sa likovima životinja, [...]
pet, okt 18, 2019
Source: Inkluzija blog
Stefan na treningu
Dok sam bio mali sport me nije mnogo interesovao. Kada su i prikazivane utakmice na televiziji, više sam voleo sam [...]
sri, okt 16, 2019
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]
Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja – Zbornik istraživačkih radova
Maj, 2019 arrow right pdf [3 MB]
Rodna analiza nastavnih programa i udžbenika za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
Mart, 2019 arrow right pdf [2 MB]