Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika

Objavljeno 09.05.2013.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, pri Kabinetu potpredsednice Vlade za evropske integracije, pokrenuo je novi ciklus analiza uticaja politika sa ciljem da promoviše i podstakne izradu i primenu politika zasnovanih na podacima, koje će doprineti smanjenju siromaštva, povećanju socijalne uključenosti i kvaliteta života građana i građanki Srbije.

Ova inicijativa doprinosi pripremi i sprovođenju evropskih politika aktivnog uključivanja u Srbiji i pruža doprinos razvijanju održivog postkriznog modela ekonomskog rasta u Srbiji. Analize treba da omoguće da Srbija dostigne ciljeve inkluzivnog rasta koji su definisani u Strategiji EU 2020, a dodatni cilj ovih analiza jeste unapređenje koordinacije i saradnje između različitih partnera u Vladi, kao i između različitih nivoa vlasti, u sprovođenju reformi namenjenih socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva.

Svaka odgovorna Vlada svoje javne politike zasniva na analizama i podacima. Primeri dobre prakse iz sveta pokazuju da uspostavljen sistem i redovan proces analize uticaja javnih politika i mera doprinosi povećanju transparentnosti rada, kreiranju efikasnijih i efektivnijih mera i boljem upravljanju raspoloživih sredstava, resursa i kapaciteta.

Sam proces izrade ovih analiza uticaće na izgradnju kapaciteta vladinih institucija za redovno analiziranje uticaja mera javne politike i uspostavljanje kontinuiranog procesa, kojim se ističe posvećenost stvaranju demokratske i odgovorne vlade.

Analize uticaja javnih politika pripremljene u ovom ciklusu:

Cilj studije je da kroz multidisciplinarni pristup analizira trenutno stanje, oslika heterogenost ruralnog prostora i različitost položaja za različite grupe stanovništva. Studija sadrži mnoštvo preporuka i dragocen je izvor podataka i smernica na osnovu kojih su izdvojeni potencijali i predloženi strateški pravci delovanja ka povećanju kvaliteta života stanovništva na selu.

Izveštaj je sastavljen u sklopu programa OECD LEED. Tim koji se sastojao od članova Sekretarijata OECD LEED i eksternog stručnjaka boravio je u studijskoj poseti Srbiji u februaru/martu 2012. godine s ciljem da ispita ulogu socijalnih preduzeća, kako stvarnu tako i potencijalnu, kao i podršku koja bi se mogla pružiti socijalnim preduzećima radi unapređenja njihovog potencijalnog učinka. Ovaj izveštaj u značajnoj meri se zasniva na preliminarnom izveštaju koji su pripremili domaći stručnjaci, dostupnim statističkim podacima i materijalu prikupljenom tokom studijske posete, kao i na istraživanju sprovedenom kako pre, tako i posle studijske posete.

Cilj studije je da analizira uticaj javnih politika i faktora koji utiču na neaktivnost u Srbiji. Analiza obuhvata preporuke za aktivaciju različitih kategorija neaktivnih lica (mladih, starijeg stanovništva, žena, osoba sa invaliditetom, korisnika naknade za slučaj nezaposlenosti i korisnika novčane socijalne pomoći) dok se istovremeno analiziraju i institucionalni uzroci neaktivnosti i daju preporuke za politiku.

Cilj analize je doprinos unapređenju procesa socijalnog uključi­vanja osoba sa invaliditetom sa fokusom na osobe sa intelektualnim invaliditetom i poboljšanje njihovog pristupa tržištu rada, una­pre­đenjem normativno-pravnog okvira, onosno izmenama i dopunama pro­pi­sa na zakonskom i podzakonskom nivou, kao i unapređenjem prakse su­dova, državnih organa i drugih službi prema osobama sa invali­di­te­tom, odnosno osobama sa intelektualnim invaliditetom.

Cilj ovog kvalitativnog istraživanja je utvrđivanje percepcije starije populacije i njihovih potreba kako bi se dalje razvijao sistem dugotrajne nege u Srbiji. Istraživanje će predstavljati kvalitativnu osnovu za dalju diskusiju na nacionalnom nivou o “Budućnosti sektora dugotrajne nege u Srbiji”, koju trenutno realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Dokumenta

Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Budućnost sela u Srbiji
Decembar, 2012 arrow right pdf [4 MB]
Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Podsticanje socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji – Rezime
Mart, 2013 arrow right pdf [448 KB]
Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Od neaktivnosti do zaposlenosti
Mart, 2013 arrow right pdf [2 MB]
Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Lišavanje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2013 arrow right pdf [2 MB]
Drugi ciklus analiza uticaja javnih politika (2011-2013): Kvalitativno istraživanje o dugotrajnoj nezi starijih u Srbiji
Maj, 2013 arrow right pdf [2 MB]

Komentari

 
0

 Podeli

Napiši komentar

Unesite komentar


Ime


e-mail


website


Povezane vesti

Aktuelnosti

Blog

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
čet, apr 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
pet, mar 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
čet, mar 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
uto, mar 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
pet, jan 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelna dokumenta

E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2020. godinu
Januar, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Decembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Brošura o prvih deset godina rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije – SIPRU
Decembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Društvene inovacije – ljudi u centru javnih politika
Novembar, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Novembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja
Septembar, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Bilten o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
Septembar, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine
Juli, 2019 arrow right pdf [657 KB]