Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Изаберите област деловања

Кликом на једну или више области деловања врши се одабир постојећих докумената према областима којим припадају.
Такође, можете одабрати тип документа у падајућем менију испод Области деловања.
Претрагу можете вршити и према кључним речима.

Документа и публикације

Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU

09.12.2019.

E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика

18.11.2019.

59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2019.

Сиже извештаја о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019. године

21.10.2019.

Извештај о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019.године

21.10.2019.

Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања

26.09.2019.

58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.09.2019.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године

15.07.2019.

57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.06.2019.

Извештај о примени Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ESRP) у процесу приступања Европској унији за период 2016-2017. године

29.05.2019.

56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.05.2019.

Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе

18.03.2019.

Приручник за новинаре и новинарке: Извештавање о осетљивим групама – особе са хендикепом

13.03.2019.

55. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2019.

Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године

12.02.2019.

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину

04.02.2019.

Најважнији резултати рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) у 2018. години

28.12.2018.

54. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2018.

Индекс родне равноправности у Републици Србији

12.12.2018.

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура

28.11.2018.

53. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.11.2018.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години

16.10.2018.

52. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.09.2018.

51. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.08.2018.

50. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.07.2018.

49. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.12.2017.

Crowdfunding – групно финансирање

15.12.2017.

Жене и мушкарци у Републици Србији, 2017.

20.11.2017.

48. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2017.

47. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Национални извештај

12.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Преглед налаза

12.09.2017.

46. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.08.2017.

45. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.07.2017.

Е2Е: О друштвеним иновацијама

19.06.2017.

Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017-2018

14.06.2017.

44. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

23.05.2017.

Економске користи родне равноправности у ЕУ

10.04.2017.

43. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

03.04.2017.

42. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.03.2017.

Каталог асистивне технологије

24.02.2017.

41. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.02.2017.

Припреме за Европски социјални фонд: анализа капацитета локалне самоуправе

16.12.2016.

Е2Е: Истраживање положаја и потреба младих у Републици Србији

09.12.2016.

40. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.12.2016.

39. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.11.2016.

Могућност приступа економским шансама у Србији за жене

14.11.2016.

38. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

04.10.2016.

Брошура о Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

18.08.2016.

Међународна конвенција о правима особа за инвалидитетом (скраћена и поједностављена верзија)

18.08.2016.

37. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.08.2016.

Водич за координаторе за ромска питања и службенике у локалним самоуправама који прате инклузију Рома на локалном нивоу

01.08.2016.

Анализа примене афирмативних мера у области образовања Рома и Ромкиња и препоруке за унапређење мера

01.07.2016.

36. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.06.2016.

Подршка унапређењу еУслуга на локалном нивоу у Републици Србији: Предлог основног скупа електронских услуга локалне самоуправе и Предлог Индекса развоја еУправе јединица локалне самоуправе

24.05.2016.

Препоруке за рад са глувим и наглувим особама

17.05.2016.

Извештај о положају заједнице глувих у Србији у области медија, доступности преводилачких услуга и образовања

17.05.2016.

35. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

05.05.2016.

Дигитално насиље – превенција и реаговање

30.03.2016.

34. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.03.2016.

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

11.03.2016.

Приручник за успостављање и развој центара за заштиту менталног здравља у заједници

10.03.2016.

Водич за процену најбољег интереса детета

08.03.2016.

33. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

12.02.2016.

Дечји бракови у Србији – Анализа стања и препоруке

10.02.2016.

Индекс родне равноправности 2016.

01.02.2016.

Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици

27.01.2016.

Заштита мањинских права Рома

27.01.2016.

Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године

26.01.2016.

32. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2015.

Извештај ЕК о напретку Србије за 2015. годину

20.11.2015.

31. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.11.2015.

Сиромаштво у Републици Србији – инфографик

17.10.2015.

30. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.10.2015.

Оперативни закључци Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији

15.09.2015.

29. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.09.2015.

Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици – Резиме

25.08.2015.

Програми прекограничне и транснационалне сарадње 2014-2020

03.08.2015.

28. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.07.2015.

Преглед Другог националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији – улога локалних самоуправа

22.07.2015.

27. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.06.2015.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања

21.05.2015.

26. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

19.05.2015.

25. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.04.2015.

Други извештај о имплементацији Оперативних закључака са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња

15.04.2015.

Женска платформа за развој Србије 2014–2020

08.04.2015.

Годишњи извештај о стању људских права ЛГБТ особа у Србији за 2014. годину (ГСА)

27.03.2015.

24. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.03.2015.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период 2011-2014. године

03.03.2015.

23. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.02.2015.

22. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

29.12.2014.

21. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

18.11.2014.

Други национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2011–2014. године

04.11.2014.

Оквир за праћење инклузивног образовања у Србији – резиме

14.10.2014.

Оквир за праћење инклузивног образовања у Србији

14.10.2014.

Како до резултата у јавним политикама – Праћење и евалуација уз подршку цивилног друштва

25.09.2014.

Упознајте СЕКО – Сарадња цивилног друштва и јавног сектора ради успешног коришћења међународне развојне помоћи

25.09.2014.

20. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.09.2014.

Деветнаести Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.06.2014.

Постојећи модели за побољшање становања Рома: Социјална и приступачна стамбена решења за Роме и осетљиво становништво у Србији (ОЕБС)

05.06.2014.

Приступачни избори – учешће особа са инвалидитетом у политичком и јавном животу (ЦОД-НДИ)

15.05.2014.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања (2014)

25.04.2014.

Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 1: Институционални и законодавни оквир

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 2: Преглед политика и мера у сектору социјалне заштите за подршку образовним потребама деце

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 3: Преглед мера усмерених на сиромашне ученике и ученике ромске националности које спроводе ОЦД

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 4: Завршени и текући програми донаторске помоћи у сектору образовања и социјалне заштите

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 5: Компаративна анализа

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 6: Финансијска анализа мера предложених у Анализи

31.03.2014.

Осамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.03.2014.

Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији (EUIC)

21.01.2014.

Упоредна анализа профила, потреба и инклузије тражилаца азила у Србији и српских грађана који траже азил у развијеним европским земљама (APC/CZA)

13.01.2014.

Контекст јавног управљања и реформе у Србији – резултати анкете виших руководилаца у државној управи

13.12.2013.

Седамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.10.2013.

Квалитет живота у земљама проширења – Треће испитивање квалитета живота у Европи: Србија (Eurofound)

01.10.2013.

Предлог потенцијалних модела шеме помоћи у процесу дигитализације земаљске телевизије у Републици Србији и примери праксе из других земаља

01.09.2013.

Семинар о социјалном укључивању Рома – Оперативни закључци

18.06.2013.

Шеснаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.06.2013.

Правилник о техничким стандардима приступачности

31.05.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Квалитативно истраживање о дуготрајној нези старијих у Србији

01.05.2013.

Студија опција за успостављање Фонда за социјално укључивање

29.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Лишавање пословне способности, рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – студија у целини

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – Резиме

01.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Подстицање социјалног предузетништва и оснивања социјалних предузећа у Републици Србији – Резиме

01.03.2013.

Петнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2013.

Четрнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2013.

Тринаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2012.

Преглед и стање социјалне укључености на основу евр. и нац. показатеља: Праћење стања социјалне искључености, 2006–2012, 2. допуњено издање

01.10.2012.

Дванаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2012.

Водич кроз европске think tank организације

01.05.2012.

Једанаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.04.2012.

Национална стратегија социјалног становања

09.02.2012.

Десети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2012.

Улога локалних самоуправа – Кратак преглед 1. Националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2011.

Девети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2011.

Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године

28.09.2011.

Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011 – 2013. године

21.07.2011.

Осми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2011.

Седми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.05.2011.

Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима

01.04.2011.

Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године

03.03.2011.

Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2008-2010. године

01.03.2011.

Шести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2011.

Водич кроз европске мреже за организације цивилног друштва

01.01.2011.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва

16.12.2010.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва – Списак кључних иницијатива

15.12.2010.

Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године

01.12.2010.

Пети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2010.

Стратегија ЕУ за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2010-2020

01.12.2010.

Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији

07.10.2010.

Четврти билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.10.2010.

Стратегија заштите података о личности

16.08.2010.

Преглед и тренутно стање социјалне укључености у Србији на основу праћења европских и националних показатеља

29.07.2010.

Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015.

22.07.2010.

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године

08.07.2010.

Трећи билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.07.2010.

Други билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.04.2010.

Европа 2020 – Европска стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста

01.04.2010.

Извештај о напретку у реализацији Миленијумских циљева развоја

01.12.2009.

Први билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.12.2009.

Анализа карактеристика сиромаштва у Србији

04.11.2009.

Стратегија развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. године

01.10.2009.

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

01.10.2009.

Стратегија за управљање миграцијама

23.07.2009.

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији

08.07.2009.

Праћење социјалне укључености у Србији

20.06.2009.

Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији

09.04.2009.

Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009–2014. године

26.03.2009.

Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији

13.02.2009.

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности

13.02.2009.

Стратегија развоја званичне статистике у Републици Србији у периоду од 2009. до 2012. године

22.01.2009.

Стратегија о изменама Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године (са Акционим планом)

15.01.2009.

Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

25.12.2008.

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

27.11.2008.

Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године

14.10.2008.

Обновљена социјална агенда: могућности, приступ и солидарност у Европској унији (енг.)

01.08.2008.

Национална стратегија одрживог развоја

27.05.2008.

Национална стратегија за младе

09.05.2008.

Повеља о основним правима Европске уније (енг.)

15.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке (енг.)

01.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке – Анекс (енг.)

01.12.2007.

Други извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

01.08.2007.

Стратегија регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године

11.01.2007.

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

28.12.2006.

Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији

27.12.2006.

Стратегија развоја социјалне заштите

26.12.2006.

Национална стратегија о старењу

26.12.2006.

Национална стратегија реформе правосуђа

26.12.2006.

Стратегија реформе државне управе у Републици Србији

26.12.2006.

Преглед сиромаштва и социјалне искључености у земљама Западног Балкана (енг.) – Становништво 1/2006

30.06.2006.

План за достизање једнакости између жена и мушкараца 2006-2010 (енг.)

01.03.2006.

Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

20.06.2005.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Резиме и матрице

03.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Главни текст

02.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Прилози и анекси

01.06.2003.

Србија – Анкета о животном стандарду, 2002: Основни резултати заједничке анализе Министарства надлежног за социјална питања и Светске банке (енг.)

01.12.2002.

Повеља Заједнице о основним социјалним правима радника (енг.)

09.12.1989.

Актуелности

42. Beogradski Ignite
Nacionalna konferencija programa za promociju zapošljavanja mladih „Dijalog za mlade“
Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji
sipru - logo - aktuelno
Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja - aktuelnosti
Izveštaj o digitalnoj uključenosti u Republici Srbiji u periodu 2014-2018 - aktuelnosti
Dodeljene nagrade jedinicama lokalne samouprave za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2018. godini - aktuelnosti
Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији - актуелности
Zbornik istraživačkih radova koji je nastao u okviru Programa za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja
Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji za period 2014-2017. godine - aktuelnosti
Objavljeno novo, dopunjeno izdanje Indeksa društvenog razvoja gradova i opština

Блог

Earlier
Braća Mohamadi, Maks i Alen (desno), ispred svoje kancelarije u Sodermalmu ©Chris Welsch
Braća Mohamadi, Maks i Alen (desno), ispred svoje kancelarije u Sodermalmu ©Chris Welsch Kada su braća Mohamadi izgubila voljenu osobu zbog [...]
Пет, нов 01, 2019
Source: Inkluzija blog
Sandra Rej, osnivačica kompanije Glowee, u svojoj laboratoriji u okolini Pariza ©Chris Welsch
Sandra Rej, osnivačica kompanije Glowee, u svojoj laboratoriji u okolini Pariza ©Chris Welsch Francuska dizajnerka proizvodi svetlo bez električne energije Dok je [...]
Пет, окт 25, 2019
Source: Inkluzija blog
Milutin (foto: Sara Ristić)
Milutin (foto: Sara Ristić) Razgovor vodila: Dragana Nikoletić Milutin Savić zvani Milutko nosilac je laskave titule najkreativnijeg prodavca magazina Liceulice. Kad bi [...]
Пон, окт 21, 2019
Source: Inkluzija blog
Učenje o emocionalnoj inteligenciji kroz igru ©Chris Welsch
Učenje o emocionalnoj inteligenciji kroz igru ©Chris Welsch Švedska start-up kompanija Peppy Pals (Živahni drugari) osmislila je aplikaciju sa likovima životinja, [...]
Пет, окт 18, 2019
Source: Inkluzija blog
Stefan na treningu
Dok sam bio mali sport me nije mnogo interesovao. Kada su i prikazivane utakmice na televiziji, više sam voleo sam [...]
Сре, окт 16, 2019
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU
децембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика
новембар, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
новембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]
Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији за период 2006-2017. године
јун, 2019 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [4 MB] arrow right xlsx [83 KB]
Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања – Зборник истраживачких радова
мај, 2019 arrow right pdf [4 MB]
56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
мај, 2019 arrow right link arrow right pdf [277 KB]
Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе
март, 2019 arrow right pdf [2 MB]