Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Изаберите област деловања

Кликом на једну или више области деловања врши се одабир постојећих докумената према областима којим припадају.
Такође, можете одабрати тип документа у падајућем менију испод Области деловања.
Претрагу можете вршити и према кључним речима.

Документа и публикације

Дизајн за све на туристичким дестинацијама

29.01.2020.

Национални акциони план запошљавања за 2020. годину

22.01.2020.

Ex-post анализа ефеката националних акционих планова запошљавања за период 2017–2018. године

22.01.2020.

Ex-ante анализа ефеката политике запошљавања

22.01.2020.

60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2019.

Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU

09.12.2019.

E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика

18.11.2019.

59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2019.

Сиже извештаја о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019. године

21.10.2019.

Извештај о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019.године

21.10.2019.

Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања

26.09.2019.

58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.09.2019.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године

15.07.2019.

57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.06.2019.

Извештај о примени Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ESRP) у процесу приступања Европској унији за период 2016-2017. године

29.05.2019.

56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.05.2019.

Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе

18.03.2019.

Приручник за новинаре и новинарке: Извештавање о осетљивим групама – особе са хендикепом

13.03.2019.

55. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2019.

Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године

12.02.2019.

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину

04.02.2019.

Најважнији резултати рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) у 2018. години

28.12.2018.

54. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2018.

Индекс родне равноправности у Републици Србији

12.12.2018.

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура

28.11.2018.

53. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.11.2018.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години

16.10.2018.

52. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.09.2018.

51. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.08.2018.

50. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.07.2018.

49. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.12.2017.

Crowdfunding – групно финансирање

15.12.2017.

Жене и мушкарци у Републици Србији, 2017.

20.11.2017.

48. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2017.

47. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Национални извештај

12.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Преглед налаза

12.09.2017.

46. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.08.2017.

45. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.07.2017.

Е2Е: О друштвеним иновацијама

19.06.2017.

Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017-2018

14.06.2017.

44. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

23.05.2017.

Економске користи родне равноправности у ЕУ

10.04.2017.

43. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

03.04.2017.

42. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.03.2017.

Каталог асистивне технологије

24.02.2017.

41. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.02.2017.

Припреме за Европски социјални фонд: анализа капацитета локалне самоуправе

16.12.2016.

Е2Е: Истраживање положаја и потреба младих у Републици Србији

09.12.2016.

40. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.12.2016.

39. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.11.2016.

Могућност приступа економским шансама у Србији за жене

14.11.2016.

38. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

04.10.2016.

Брошура о Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

18.08.2016.

Међународна конвенција о правима особа за инвалидитетом (скраћена и поједностављена верзија)

18.08.2016.

37. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.08.2016.

Водич за координаторе за ромска питања и службенике у локалним самоуправама који прате инклузију Рома на локалном нивоу

01.08.2016.

Анализа примене афирмативних мера у области образовања Рома и Ромкиња и препоруке за унапређење мера

01.07.2016.

36. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.06.2016.

Подршка унапређењу еУслуга на локалном нивоу у Републици Србији: Предлог основног скупа електронских услуга локалне самоуправе и Предлог Индекса развоја еУправе јединица локалне самоуправе

24.05.2016.

Препоруке за рад са глувим и наглувим особама

17.05.2016.

Извештај о положају заједнице глувих у Србији у области медија, доступности преводилачких услуга и образовања

17.05.2016.

35. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

05.05.2016.

Дигитално насиље – превенција и реаговање

30.03.2016.

34. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.03.2016.

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

11.03.2016.

Приручник за успостављање и развој центара за заштиту менталног здравља у заједници

10.03.2016.

Водич за процену најбољег интереса детета

08.03.2016.

33. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

12.02.2016.

Дечји бракови у Србији – Анализа стања и препоруке

10.02.2016.

Индекс родне равноправности 2016.

01.02.2016.

Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици

27.01.2016.

Заштита мањинских права Рома

27.01.2016.

Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године

26.01.2016.

32. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2015.

Извештај ЕК о напретку Србије за 2015. годину

20.11.2015.

31. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.11.2015.

Сиромаштво у Републици Србији – инфографик

17.10.2015.

30. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.10.2015.

Оперативни закључци Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији

15.09.2015.

29. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.09.2015.

Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици – Резиме

25.08.2015.

Програми прекограничне и транснационалне сарадње 2014-2020

03.08.2015.

28. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.07.2015.

Преглед Другог националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији – улога локалних самоуправа

22.07.2015.

27. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.06.2015.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања

21.05.2015.

26. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

19.05.2015.

25. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.04.2015.

Други извештај о имплементацији Оперативних закључака са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња

15.04.2015.

Женска платформа за развој Србије 2014–2020

08.04.2015.

Годишњи извештај о стању људских права ЛГБТ особа у Србији за 2014. годину (ГСА)

27.03.2015.

24. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.03.2015.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период 2011-2014. године

03.03.2015.

23. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.02.2015.

22. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

29.12.2014.

21. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

18.11.2014.

Други национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2011–2014. године

04.11.2014.

Оквир за праћење инклузивног образовања у Србији – резиме

14.10.2014.

Оквир за праћење инклузивног образовања у Србији

14.10.2014.

Како до резултата у јавним политикама – Праћење и евалуација уз подршку цивилног друштва

25.09.2014.

Упознајте СЕКО – Сарадња цивилног друштва и јавног сектора ради успешног коришћења међународне развојне помоћи

25.09.2014.

20. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.09.2014.

Деветнаести Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.06.2014.

Постојећи модели за побољшање становања Рома: Социјална и приступачна стамбена решења за Роме и осетљиво становништво у Србији (ОЕБС)

05.06.2014.

Приступачни избори – учешће особа са инвалидитетом у политичком и јавном животу (ЦОД-НДИ)

15.05.2014.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања (2014)

25.04.2014.

Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 1: Институционални и законодавни оквир

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 2: Преглед политика и мера у сектору социјалне заштите за подршку образовним потребама деце

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 3: Преглед мера усмерених на сиромашне ученике и ученике ромске националности које спроводе ОЦД

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 4: Завршени и текући програми донаторске помоћи у сектору образовања и социјалне заштите

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 5: Компаративна анализа

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 6: Финансијска анализа мера предложених у Анализи

31.03.2014.

Осамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.03.2014.

Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији (EUIC)

21.01.2014.

Упоредна анализа профила, потреба и инклузије тражилаца азила у Србији и српских грађана који траже азил у развијеним европским земљама (APC/CZA)

13.01.2014.

Контекст јавног управљања и реформе у Србији – резултати анкете виших руководилаца у државној управи

13.12.2013.

Седамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.10.2013.

Квалитет живота у земљама проширења – Треће испитивање квалитета живота у Европи: Србија (Eurofound)

01.10.2013.

Предлог потенцијалних модела шеме помоћи у процесу дигитализације земаљске телевизије у Републици Србији и примери праксе из других земаља

01.09.2013.

Семинар о социјалном укључивању Рома – Оперативни закључци

18.06.2013.

Шеснаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.06.2013.

Правилник о техничким стандардима приступачности

31.05.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Квалитативно истраживање о дуготрајној нези старијих у Србији

01.05.2013.

Студија опција за успостављање Фонда за социјално укључивање

29.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Лишавање пословне способности, рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – студија у целини

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – Резиме

01.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Подстицање социјалног предузетништва и оснивања социјалних предузећа у Републици Србији – Резиме

01.03.2013.

Петнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2013.

Четрнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2013.

Тринаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2012.

Преглед и стање социјалне укључености на основу евр. и нац. показатеља: Праћење стања социјалне искључености, 2006–2012, 2. допуњено издање

01.10.2012.

Дванаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2012.

Водич кроз европске think tank организације

01.05.2012.

Једанаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.04.2012.

Национална стратегија социјалног становања

09.02.2012.

Десети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2012.

Улога локалних самоуправа – Кратак преглед 1. Националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2011.

Девети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2011.

Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године

28.09.2011.

Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011 – 2013. године

21.07.2011.

Осми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2011.

Седми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.05.2011.

Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима

01.04.2011.

Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године

03.03.2011.

Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2008-2010. године

01.03.2011.

Шести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2011.

Водич кроз европске мреже за организације цивилног друштва

01.01.2011.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва

16.12.2010.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва – Списак кључних иницијатива

15.12.2010.

Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године

01.12.2010.

Пети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2010.

Стратегија ЕУ за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2010-2020

01.12.2010.

Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији

07.10.2010.

Четврти билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.10.2010.

Стратегија заштите података о личности

16.08.2010.

Преглед и тренутно стање социјалне укључености у Србији на основу праћења европских и националних показатеља

29.07.2010.

Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015.

22.07.2010.

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године

08.07.2010.

Трећи билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.07.2010.

Други билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.04.2010.

Европа 2020 – Европска стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста

01.04.2010.

Извештај о напретку у реализацији Миленијумских циљева развоја

01.12.2009.

Први билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.12.2009.

Анализа карактеристика сиромаштва у Србији

04.11.2009.

Стратегија развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. године

01.10.2009.

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

01.10.2009.

Стратегија за управљање миграцијама

23.07.2009.

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији

08.07.2009.

Праћење социјалне укључености у Србији

20.06.2009.

Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији

09.04.2009.

Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009–2014. године

26.03.2009.

Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији

13.02.2009.

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности

13.02.2009.

Стратегија развоја званичне статистике у Републици Србији у периоду од 2009. до 2012. године

22.01.2009.

Стратегија о изменама Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године (са Акционим планом)

15.01.2009.

Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

25.12.2008.

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

27.11.2008.

Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године

14.10.2008.

Обновљена социјална агенда: могућности, приступ и солидарност у Европској унији (енг.)

01.08.2008.

Национална стратегија одрживог развоја

27.05.2008.

Национална стратегија за младе

09.05.2008.

Повеља о основним правима Европске уније (енг.)

15.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке (енг.)

01.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке – Анекс (енг.)

01.12.2007.

Други извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

01.08.2007.

Стратегија регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године

11.01.2007.

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

28.12.2006.

Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији

27.12.2006.

Стратегија развоја социјалне заштите

26.12.2006.

Национална стратегија о старењу

26.12.2006.

Национална стратегија реформе правосуђа

26.12.2006.

Стратегија реформе државне управе у Републици Србији

26.12.2006.

Преглед сиромаштва и социјалне искључености у земљама Западног Балкана (енг.) – Становништво 1/2006

30.06.2006.

План за достизање једнакости између жена и мушкараца 2006-2010 (енг.)

01.03.2006.

Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

20.06.2005.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Резиме и матрице

03.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Главни текст

02.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Прилози и анекси

01.06.2003.

Србија – Анкета о животном стандарду, 2002: Основни резултати заједничке анализе Министарства надлежног за социјална питања и Светске банке (енг.)

01.12.2002.

Повеља Заједнице о основним социјалним правима радника (енг.)

09.12.1989.

Актуелности

Блог

Earlier
COVID-19 - Stefan Lazarević
Danas je dan osoba sa autizmom. Možda ste očekivali da napišem neki tekst o teškoćama sa kojima se suočavaju ljudi [...]
Чет, апр 02, 2020
Source: Inkluzija blog
covid-19_mladice_001
Gošća Bloga o socijalnom uključivanju: Milkica Dimitrijević Izolacija, dezinfekcija, pranje ruku, kontakti sa drugima svedeni na minimum – ove preventivne mere [...]
Пет, мар 27, 2020
Source: Inkluzija blog
COVID-19 nije teorija zavere
Iako je Kovid-19 prilično dugo prisutan u svetu, čini se da nas je ipak, nekako iznenadio. Naviknuti na različite teške situacije [...]
Чет, мар 19, 2020
Source: Inkluzija blog
Stefan Lazarević
Nedavno sam od organizacije Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S dobio poziv za učešće na obuci „Samozastupanje za [...]
Уто, мар 03, 2020
Source: Inkluzija blog
Društvene inovacije
Obavezno osnovno obrazovanje danas je uobičajeno širom sveta. Slično je i sa obdaništima, univerzalnom zdravstvenom zaštitom, penzijskim fondovima. Iako su [...]
Пет, јан 17, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2020. годину
јануар, 2020 arrow right pdf [619 KB]
60. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
децембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [1 MB]
Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU
децембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика
новембар, 2019 arrow right pdf [2 MB]
59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
новембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [251 KB]
Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]