Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Кликом на једну или више области деловања врши се одабир постојећих докумената према областима којим припадају.
Такође, можете одабрати тип документа у падајућем менију испод Области деловања.
Претрагу можете вршити према кључним речима, као и по години издања.

Документи и публикације

61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

02.06.2020.

Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом

28.04.2020.

Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)

13.04.2020.

Е2Е: Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (лифлет)

13.04.2020.

Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година

09.03.2020.

Национални акциони план запошљавања за 2020. годину

22.01.2020.

Ex-post анализа ефеката националних акционих планова запошљавања за период 2017–2018. године

22.01.2020.

Ex-ante анализа ефеката политике запошљавања

22.01.2020.

E2E Opportunity Fund – брошура

18.12.2019.

Е2Е – Информације о програму

18.12.2019.

Брошура о првих десет година рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије – SIPRU

09.12.2019.

E2E: Друштвене иновације – људи у центру јавних политика

18.11.2019.

59. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2019.

Сиже извештаја о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019. године

21.10.2019.

Извештај о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017. – октобар 2019.године

21.10.2019.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године

15.07.2019.

Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији за период 2006-2017. године

18.06.2019.

Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године

12.02.2019.

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину

04.02.2019.

Индекс родне равноправности у Републици Србији

12.12.2018.

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура

28.11.2018.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години

16.10.2018.

Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих

11.10.2018.

Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих – Резиме

11.10.2018.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Треће допуњено издање (збирна публикација)

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори сиромаштва и неједнакости

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори материјалне депривације

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори запослености и тржишта рада

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори квалитета живота

11.10.2017.

Сиромаштво у Републици Србији 2006-2016. године – ревидирани и нови подаци

13.09.2017.

Е2Е: Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима

20.07.2017.

Е2Е: Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима – Резиме

20.07.2017.

E2E: Процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих – Извештај

10.07.2017.

E2E: Процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих – Методологија

10.07.2017.

E2E: Подршка спровођењу ESRP у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих – брошура

31.01.2017.

E2E: Пакт за младе – јачање партнерстава за подстицање запошљивости и социјалног укључивања младих

31.01.2017.

Припреме за Европски социјални фонд: анализа капацитета локалне самоуправе

16.12.2016.

Финална евалуација програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“

06.12.2016.

Могућност приступа економским шансама у Србији за жене

14.11.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Формирање предиктивног модела за ризик од сиромаштва и социјалне искључености у Србији: допринос појединачних индикатора мерених SILC методологијом

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Животна средина и приходи и услови живота у Републици Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Структура прихода и ризик од сиромаштва у руралним подручјима

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – SILC и типологија насеља: статистичка анализа оправданости трихотомне поделе насеља

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Анализа могућности и оправданости увођења субјективне димензије (категорије потреба) у концепт истраживања, мерења и смањења сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Профили сиромаштва и материјалне депривације у Републици Србији у 2013. години

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Млади – транзиција ка тржишту рада: неједнакост и изазови

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Употреба потадака из SILC анкете за израчунавање здравих година живота

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Израчунавање индикатора „Замке незапослености“

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Утицај прихода од производње добара за сопствене потребе на стопу ризика од сиромаштва и неједнакост у Републици Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Положај становништва између 50 и 64 године на тржишту рада у Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Осврт Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC)

26.09.2016.

Брошура о Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

18.08.2016.

Анализа примене афирмативних мера у области образовања Рома и Ромкиња и препоруке за унапређење мера

01.07.2016.

Стоп напуштању школе

29.06.2016.

Подршка унапређењу еУслуга на локалном нивоу у Републици Србији: Предлог основног скупа електронских услуга локалне самоуправе и Предлог Индекса развоја еУправе јединица локалне самоуправе

24.05.2016.

Предузетничко образовање – Компаративни преглед образовних политика, модела и праксе

29.03.2016.

Индекс родне равноправности 2016.

01.02.2016.

Сиромаштво у Републици Србији – инфографик

17.10.2015.

Преглед Другог националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији – улога локалних самоуправа

22.07.2015.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања

21.05.2015.

Други извештај о имплементацији Оперативних закључака са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња

15.04.2015.

Финансијска инклузија у Србији – анализа стања, препрека, користи и шанси (Резиме)

02.04.2015.

Финансијска инклузија у Србији – анализа стања, препрека, користи и шанси

02.04.2015.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период 2011-2014. године

03.03.2015.

Други национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2011–2014. године

04.11.2014.

Сиромаштво у Србији 2011, 2012. и 2013. године

21.08.2014.

Мерење сиромаштва – теоријски концепти, стање и препоруке за Републику Србију

05.05.2014.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања (2014)

25.04.2014.

Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 1: Институционални и законодавни оквир

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 2: Преглед политика и мера у сектору социјалне заштите за подршку образовним потребама деце

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 3: Преглед мера усмерених на сиромашне ученике и ученике ромске националности које спроводе ОЦД

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 4: Завршени и текући програми донаторске помоћи у сектору образовања и социјалне заштите

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 5: Компаративна анализа

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 6: Финансијска анализа мера предложених у Анализи

31.03.2014.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Процена утицаја политика у области запошљавања

01.08.2013.

Студија опција за успостављање Фонда за социјално укључивање

29.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Лишавање пословне способности, рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – студија у целини

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – Резиме

01.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Од неактивности до запослености

02.03.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Подстицање социјалног предузетништва и оснивања социјалних предузећа у Републици Србији – Резиме

01.03.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Будућност села у Србији

01.12.2012.

Преглед и стање социјалне укључености на основу евр. и нац. показатеља: Праћење стања социјалне искључености, 2006–2012, 2. допуњено издање

01.10.2012.

Водич кроз европске think tank организације

01.05.2012.

Улога локалних самоуправа – Кратак преглед 1. Националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2011.

Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2008-2010. године

01.03.2011.

Водич кроз европске мреже за организације цивилног друштва

01.01.2011.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Ученичке задруге и проширена делатност школа – Резиме документа

01.12.2010.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Ученичке задруге и проширена делатност школа у циљу повећања квалитета образовања и…

01.12.2010.

Преглед и тренутно стање социјалне укључености у Србији на основу праћења европских и националних показатеља

29.07.2010.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Процесна евалуација јавних радова

01.04.2010.

Утицај кризе на тржиште радне снаге и животни стандард

01.01.2010.

Анализа карактеристика сиромаштва у Србији

04.11.2009.

Праћење социјалне укључености у Србији

20.06.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа директне буџетске подршке пољопривреди и руралном развоју Србије

01.09.2008.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа утицаја политике запошљавања и активних мера тржишта рада 2003–2007

01.09.2008.

Други извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

01.08.2007.

Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

20.06.2005.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Резиме и матрице

03.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Главни текст

02.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Прилози и анекси

01.06.2003.

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <


Блог > <

Earlier
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
Пон, јун 01, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đurice Stankova na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Moja priča [...]
Пет, мај 29, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Stefana Lazarevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Ja sam [...]
Сре, мај 27, 2020
Source: Inkluzija blog
Monika Ajvazović - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Monike Ajvazović na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Još od [...]
Пон, мај 25, 2020
Source: Inkluzija blog
42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Olge Dević i Andree Rajičić na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact [...]
Пет, мај 22, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности на локалном нивоу
април, 2020 arrow right pdf [737 KB]
Е2Е: Евалуација Jавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“, 2018–2019. година
март, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Дизајн за све на туристичким дестинацијама
јануар, 2020 arrow right pdf [32 MB]