Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Изаберите област деловања

Кликом на једну или више области деловања врши се одабир постојећих докумената према областима којим припадају.
Такође, можете одабрати тип документа у падајућем менију испод Области деловања.
Претрагу можете вршити и према кључним речима.

Документа и публикације

58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.09.2019.

Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године

15.07.2019.

57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.06.2019.

Извештај о примени Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ESRP) у процесу приступања Европској унији за период 2016-2017. године

29.05.2019.

56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.05.2019.

55. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2019.

Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године

12.02.2019.

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину

04.02.2019.

Најважнији резултати рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) у 2018. години

28.12.2018.

54. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2018.

Индекс родне равноправности у Републици Србији

12.12.2018.

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура

28.11.2018.

53. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.11.2018.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години

16.10.2018.

52. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.09.2018.

51. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.08.2018.

Водич кроз радна и социјална права за младе у Републици Србији

31.07.2018.

50. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.07.2018.

Анализа незадовољених потреба за здравственом заштитом становника Републике Србије

28.12.2017.

49. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.12.2017.

Crowdfunding – групно финансирање

15.12.2017.

Жене и мушкарци у Републици Србији, 2017.

20.11.2017.

48. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Треће допуњено издање (збирна публикација)

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори социјалне заштите и социјалне сигурности

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори сиромаштва и неједнакости

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори материјалне депривације

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори здравља

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори дуготрајне неге

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Пензијски индикатори (на енглеском језику)

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори из области социјалне и дечије заштите

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори квалитета живота

11.10.2017.

47. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Национални извештај

12.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Преглед налаза

12.09.2017.

46. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.08.2017.

45. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.07.2017.

Е2Е: О друштвеним иновацијама

19.06.2017.

Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017-2018

14.06.2017.

44. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

23.05.2017.

43. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

03.04.2017.

42. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.03.2017.

Каталог асистивне технологије

24.02.2017.

41. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.02.2017.

Водич за интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

08.02.2017.

Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа у Републици Србији у 2015. години – Извештај

30.12.2016.

Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа у Републици Србији у 2015. години – Анекси

30.12.2016.

Припреме за Европски социјални фонд: анализа капацитета локалне самоуправе

16.12.2016.

Е2Е: Истраживање положаја и потреба младих у Републици Србији

09.12.2016.

40. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.12.2016.

Финална евалуација програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“

06.12.2016.

39. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.11.2016.

Могућност приступа економским шансама у Србији за жене

14.11.2016.

38. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

04.10.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Употреба потадака из SILC анкете за израчунавање здравих година живота

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Осврт Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC)

26.09.2016.

Брошура о Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

18.08.2016.

Трећи програм ЕУ у области здравства 2014-2020. године – лифлет

18.08.2016.

Трећи програм ЕУ у области здравства 2014-2020. године

18.08.2016.

EaSI – Нови кровни програм ЕУ за запошљавање и социјалну политику 2014-2020

18.08.2016.

37. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.08.2016.

Водич за координаторе за ромска питања и службенике у локалним самоуправама који прате инклузију Рома на локалном нивоу

01.08.2016.

36. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.06.2016.

Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике (Employment and Social Reform Programme – ESRP)

17.06.2016.

Подршка унапређењу еУслуга на локалном нивоу у Републици Србији: Предлог основног скупа електронских услуга локалне самоуправе и Предлог Индекса развоја еУправе јединица локалне самоуправе

24.05.2016.

Водич за организације цивилног друштва: Стандарди услуга социјалне заштите у заједници и процедуре лиценцирања

20.05.2016.

35. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

05.05.2016.

Дигитално насиље – превенција и реаговање

30.03.2016.

34. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.03.2016.

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

11.03.2016.

Приручник за успостављање и развој центара за заштиту менталног здравља у заједници

10.03.2016.

Водич за процену најбољег интереса детета

08.03.2016.

33. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

12.02.2016.

Дечји бракови у Србији – Анализа стања и препоруке

10.02.2016.

Индекс родне равноправности 2016.

01.02.2016.

Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици

27.01.2016.

32. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2015.

Извештај ЕК о напретку Србије за 2015. годину

20.11.2015.

31. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.11.2015.

Сиромаштво у Републици Србији – инфографик

17.10.2015.

30. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.10.2015.

Оперативни закључци Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Републици Србији

15.09.2015.

29. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.09.2015.

Делотворност системских механизама за спречавање насиља према женама и насиља у породици – Резиме

25.08.2015.

Програми прекограничне и транснационалне сарадње 2014-2020

03.08.2015.

28. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

28.07.2015.

Преглед Другог националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији – улога локалних самоуправа

22.07.2015.

27. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.06.2015.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања

21.05.2015.

26. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

19.05.2015.

25. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.04.2015.

Други извештај о имплементацији Оперативних закључака са Семинара о социјалном укључивању Рома и Ромкиња

15.04.2015.

24. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.03.2015.

23. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.02.2015.

22. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

29.12.2014.

21. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

18.11.2014.

Други национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2011–2014. године

04.11.2014.

Како до резултата у јавним политикама – Праћење и евалуација уз подршку цивилног друштва

25.09.2014.

Упознајте СЕКО – Сарадња цивилног друштва и јавног сектора ради успешног коришћења међународне развојне помоћи

25.09.2014.

20. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.09.2014.

Деветнаести Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

24.06.2014.

Постојећи модели за побољшање становања Рома: Социјална и приступачна стамбена решења за Роме и осетљиво становништво у Србији (ОЕБС)

05.06.2014.

Водич кроз потенцијалне домаће и иностране изворе финансирања (2014)

25.04.2014.

Пружање додатне подршке ученицима из осетљивих група у предуниверзитетском образовању

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 1: Институционални и законодавни оквир

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 2: Преглед политика и мера у сектору социјалне заштите за подршку образовним потребама деце

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 3: Преглед мера усмерених на сиромашне ученике и ученике ромске националности које спроводе ОЦД

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 4: Завршени и текући програми донаторске помоћи у сектору образовања и социјалне заштите

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 5: Компаративна анализа

31.03.2014.

Пружање додатне подршке ученицима – Прилог 6: Финансијска анализа мера предложених у Анализи

31.03.2014.

Осамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.03.2014.

Преговарачка поглавља – 35 корака ка Европској унији (EUIC)

21.01.2014.

Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и социјалне пензије

01.01.2014.

Контекст јавног управљања и реформе у Србији – резултати анкете виших руководилаца у државној управи

13.12.2013.

Мапирање услуга социјалне заштите у 2012. години – Извештај

12.11.2013.

Мапирање услуга социјалне заштите у 2012. години – Анекси

12.11.2013.

Седамнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.10.2013.

Квалитет живота у земљама проширења – Треће испитивање квалитета живота у Европи: Србија (Eurofound)

01.10.2013.

Предлог потенцијалних модела шеме помоћи у процесу дигитализације земаљске телевизије у Републици Србији и примери праксе из других земаља

01.09.2013.

Семинар о социјалном укључивању Рома – Оперативни закључци

18.06.2013.

Шеснаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.06.2013.

Правилник о техничким стандардима приступачности

31.05.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Квалитативно истраживање о дуготрајној нези старијих у Србији

01.05.2013.

Студија опција за успостављање Фонда за социјално укључивање

29.04.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Лишавање пословне способности, рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – студија у целини

01.04.2013.

Процена ефикасности локалних механизама социјалног укључивања Ромкиња и Рома – Резиме

01.04.2013.

Петнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2013.

Четрнаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2013.

Други циклус анализа утицаја јавних политика (2011-2013): Будућност села у Србији

01.12.2012.

Тринаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2012.

Преглед и стање социјалне укључености на основу евр. и нац. показатеља: Праћење стања социјалне искључености, 2006–2012, 2. допуњено издање

01.10.2012.

Дванаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2012.

Водич кроз европске think tank организације

01.05.2012.

Једанаести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.04.2012.

Национална стратегија социјалног становања

09.02.2012.

Десети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.01.2012.

Улога локалних самоуправа – Кратак преглед 1. Националног извештаја о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2011.

Стратегија о HIV инфекцији и AIDS-у

01.11.2011.

Девети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.10.2011.

Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године

28.09.2011.

Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011 – 2013. године

21.07.2011.

Осми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.07.2011.

Седми билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.05.2011.

Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима

01.04.2011.

Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године

03.03.2011.

Први национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2008-2010. године

01.03.2011.

Шести билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2011.

Водич кроз европске мреже за организације цивилног друштва

01.01.2011.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва

16.12.2010.

Кључна иницијатива: Европска платформа за борбу против сиромаштва – Списак кључних иницијатива

15.12.2010.

Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године

01.12.2010.

Пети билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.12.2010.

Стратегија ЕУ за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2010-2020

01.12.2010.

Четврти билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.10.2010.

Стратегија заштите података о личности

16.08.2010.

Преглед и тренутно стање социјалне укључености у Србији на основу праћења европских и националних показатеља

29.07.2010.

Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015.

22.07.2010.

Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године

08.07.2010.

Трећи билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.07.2010.

Други билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.04.2010.

Европа 2020 – Европска стратегија паметног, одрживог и инклузивног раста

01.04.2010.

Извештај о напретку у реализацији Миленијумских циљева развоја

01.12.2009.

Први билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Србији

01.12.2009.

Анализа карактеристика сиромаштва у Србији

04.11.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Образовањем против сиромаштва – Анализа утицаја увођења припремног предшколског програма

01.11.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа утицаја мера здравствене политике на доступност здравствене заштите ромској популацији

01.11.2009.

Први циклус анализа утицаја јавних политика (период до 2011.): Анализа утицаја државне финансијске подршке сиромашнима

01.11.2009.

Стратегија развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. године

01.10.2009.

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

01.10.2009.

Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији

08.07.2009.

Праћење социјалне укључености у Србији

20.06.2009.

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године

23.04.2009.

Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији

09.04.2009.

Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести

26.03.2009.

Стратегија јавног здравља Републике Србије

26.03.2009.

Стратегија за палијативно збрињавање

05.03.2009.

Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената

13.02.2009.

Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији

13.02.2009.

Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности

13.02.2009.

Стратегија развоја званичне статистике у Републици Србији у периоду од 2009. до 2012. године

22.01.2009.

Стратегија о изменама Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године (са Акционим планом)

15.01.2009.

Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља

25.12.2008.

Студија о животном стандарду, Србија 2002 – 2007 (РЗС, Светска банка и Одељење за међународни развој Велике Британије)

01.12.2008.

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

27.11.2008.

Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године

14.10.2008.

Обновљена социјална агенда: могућности, приступ и солидарност у Европској унији (енг.)

01.08.2008.

Национална стратегија одрживог развоја

27.05.2008.

Национална стратегија за младе

09.05.2008.

Стратегија подстицања рађања

31.01.2008.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке (енг.)

01.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке – Анекс (енг.)

01.12.2007.

Други извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

01.08.2007.

Стратегија развоја заштите менталног здравља

18.01.2007.

Стратегија регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године

11.01.2007.

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

28.12.2006.

Стратегија развоја здравља младих

27.12.2006.

Стратегија развоја социјалне заштите

26.12.2006.

Национална стратегија о старењу

26.12.2006.

Стратегија реформе државне управе у Републици Србији

26.12.2006.

Преглед сиромаштва и социјалне искључености у земљама Западног Балкана (енг.) – Становништво 1/2006

30.06.2006.

План за достизање једнакости између жена и мушкараца 2006-2010 (енг.)

01.03.2006.

Први извештај о имплементацији Стратегије за смањење сиромаштва у Србији

20.06.2005.

Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010

01.04.2005.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Резиме и матрице

03.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Главни текст

02.06.2003.

Стратегија за смањење сиромаштва у Србији, 2003–2009: Прилози и анекси

01.06.2003.

Србија – Анкета о животном стандарду, 2002: Основни резултати заједничке анализе Министарства надлежног за социјална питања и Светске банке (енг.)

01.12.2002.

Актуелности

Блог

Earlier
Stefan na treningu
Dok sam bio mali sport me nije mnogo interesovao. Kada su i prikazivane utakmice na televiziji, više sam voleo sam [...]
Сре, окт 16, 2019
Source: Inkluzija blog
Centar za otkrivanje ranog postularnog statusa, Knjaževac
EU pomoć za osnivanje Centra za rano otkrivanje deformiteta kičme kod dece Za rast i razvoj dece od velike je važnosti [...]
Пон, окт 14, 2019
Source: Inkluzija blog
Ugo Menino Agijar, osnivač socijalnog preduzeća Speak ©Chris Welsch
Ugo Menino Agijar, osnivač socijalnog preduzeća Speak ©Chris Welsch Speak (Pričaj) je socijalno preduzeće koje pridošlicama i imigrantima pomaže da uspostave [...]
Пет, окт 11, 2019
Source: Inkluzija blog
Foto: DG NEAR
Foto: DG NEAR U maju 2018. povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, po prvi put u istoriji srpske policije na rad u [...]
Сре, окт 09, 2019
Source: Inkluzija blog
Alberto Kanabes, levo, i njegov “usvojeni” deka, Bernardo, u penzionerskom domu u gradu Sijudad Real, Španija. Kanabesova kompanija pruža starijima više socijalne interakcije. ©Adopta un Abuelo
Alberto Kanabes, levo, i njegov “usvojeni” deka, Bernardo, u penzionerskom domu u gradu Sijudad Real, Španija. Kanabesova kompanija pruža starijima [...]
Пет, окт 04, 2019
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Приручник за увођење родне перспективе у наставу српског језика за први циклус образовања
септембар, 2019 arrow right pdf [1 MB]
58. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
септембар, 2019 arrow right link arrow right pdf [320 KB]
Извештај о дигиталној укључености у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године
јул, 2019 arrow right pdf [619 KB]
57. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2019 arrow right link arrow right pdf [296 KB]
Децилна анализа потрошње и прихода у Републици Србији за период 2006-2017. године
јун, 2019 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [4 MB] arrow right xlsx [83 KB]
Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања – Зборник истраживачких радова
мај, 2019 arrow right pdf [4 MB]
56. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
мај, 2019 arrow right link arrow right pdf [277 KB]
Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе
март, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године
фебруар, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
фебруар, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Индекс родне равноправности у Републици Србији
децембар, 2018 arrow right pdf [8 MB]