Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Набавке

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва спроводи јавне набавке у складу са Прилогом број 3 – Избор консултаната, Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији“, фаза 3 (документ можете преузети овде) и Прилогом број 4 – Избор консултаната, Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Знањем до посла – Е2Е”, фаза 2 (документ можете преузети овде).

Актуелни позиви

Датум објављивања: 12.4.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 26.4.2021.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за координатора/ку за европске интеграције и међународну сарадњу (.docx)

———-

Датум објављивања: 5.4.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 12.4.2021.

Пројекат „Знањем до посла – Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – тренинг тренера/ментора за спровођење редизајнираног предузетничког програма Националне службе за запошљавање

———-

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Датум објављивања: 15.3.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 27.4.2021.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за развој SIPRU инфо центра (.doc)

 


 

Претходни позиви

Датум објављивања: 29.3.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 5.4.2021.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за стажирање у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 15.3.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 22.3.2021.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја у процесу израде предлога подзаконских аката којима се детаљније уређују стандарди за стицање статуса ЈПОА и стандарди за самовредновање и екстерно вредновање ЈПОА

———-

Датум објављивања: 25.2.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 5.3.2021.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење истраживања о положају рањивих група (особе са инвалидитетом, Роми и Ромкиње, националне мањине, избеглице) у Србији у контексту приступања Европској унији (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.2.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 5.3.2021.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење истраживања о положају рањивих група (жене, ЛГБТИ, особе које живе са HIV-ом, стари, млади и деца) у Србији у контексту приступања Европској унији (.docx)

———-

Датум објављивања: 22.2.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 1.3.2021.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – подршка промовисању и видљивости иновативних модела за запошљавање младих

———-

Датум објављивања: 17.2.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Позива за достављање понуда: 25.2.2021.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за набавку ИТ опреме (.doc)

———-

Датум објављивања: 4.2.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.2.2021.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за позицију економски аналитичар/ка (.docx)

———-

Датум објављивања: 2.2.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 9.2.2021.

Пројекат „Оснаживање организација цивилног друштва за одговор на изазове КОВИД 19 пандемије“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање правне подршке организацијама цивилног друштва у 15 градова и/или општина у Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 2.2.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 9.2.2021.

Пројекат „Оснаживање организација цивилног друштва за одговор на изазове КОВИД 19 пандемије“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у области социјалне заштите организацијама цивилног друштва у 15 градова и/или општина у Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 21.1.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Позива за достављање понуда: 1.2.2021.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за набавку ИТ опреме (.doc)

———-

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Датум објављивања: 15.1.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: среда, 27.1.2021, до 16.00 h

Пројекат „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга израде локалних Outreach планова (.docx)

———-

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Датум објављивања: 15.1.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: среда, 27.1.2021, до 16.00 h

Пројекат „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга израде графичког дизајна (.docx)

———-

Датум објављивања: 6.1.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 15.1.2021.

Пројекат „Јачање одговора организација цивилног друштва током пандемије КОВИД 19“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга графичког дизајна докумената, публикација, промотивних материјала, као и свих других одговарајућих активности у складу са потребама пројекта и визуелним идентитетом Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 4.1.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.1.2021.

Пројекат „Јачање одговора организација цивилног друштва током пандемије КОВИД 19“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему и релизацију три тренинга за организације цивилног друштва у Србији на следеће теме:

  1. Најбољи начини информисања осетљивих група о превентивним мерама и доступној подршци током пандемије КОВИД 19;
  2. Развијање заговарачких вештина и
  3. Стратешки развој и финансијско управљање.

Кликните да преузмете Захтев за достављање изјаве о заинтересованости (.docx).

———-

Датум објављивања: 4.1.2021.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.1.2021.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за ангажовање агенције за техничку подршку у организацији догађаја, смештаја и превоза (.docx)

———-

Датум објављивања: 24.12.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 13.1.2021.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за позицију координатор/ка за запошљавање и економски развој (.docx)

———-

Датум објављивања: 15.12.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 30.12.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за изградњу капацитета LIP 2 грантиста (представници ЈЛС и ОЦД) у заговарању, прикупљању средстава, изради предлога политика и јавном наступу (.doc)

———-

Датум објављивања: 16.12.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 23.12.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за ангажовање консултанта/киње за припрему тематског фокуса Индекса родне равноправности у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 14.12.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 21.12.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке за унапређење података и индикатора социјалне укључености (.docx)

———-

Датум објављивања: 2.12.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 16.12.2020.

Пројекат „Оснаживање организација цивилног друштва за одговор на изазове КОВИД 19 пандемије“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему и релизацију тренинга организацијама цивилног друштва у Србији на тему адекватних начина информисања осетљивих група о превентивним мерама и доступној подршци током пандемије КОВИД 19 (.docx)

———-

Датум објављивања: 2.12.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 10.12.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање менторске подршке у припреми пројектних предлога јединица локалне самоуправе и организација цивилног друштва у области социјалног укључивања и смањења сиромаштва у Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 18.11.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Позива за достављање понуда: 2.12.2020.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за набавку таблет уређаја (.doc)

———-

Датум објављивања: 18.11.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Позива за достављање понуда: 1.12.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за набавку ИТ опреме (.doc)

———-

Датум објављивања: 4.11.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 11.11.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за пружање услуга графичког дизајна и прелома докумената, публикација, промотивних материјала, као и свих других одговарајућих активности у складу са потребама пројекта „Знањем до посла– Е2Е” и визуелним идентитетом Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва

———-

Датум објављивања: 4.11.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 11.11.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за пружање услуга редактуре, лектуре и коректуре у складу са потребама пројекта „Знањем до посла– Е2Е”

———-

Датум објављивања: 4.11.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 11.11.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за пружање услуга превода у складу са потребама пројекта „Знањем до посла– Е2Е”

———-

Датум објављивања: 2.11.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 12.11.2020.

Пројекат „Оснаживање организација цивилног друштва за одговор на изазове КОВИД 19 пандемије“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање менторске и саветодавне подршке организацијама цивилног друштва у 15 градова и/или општина у Србији: Ариље, Косјерић, Прибој, Сјеница, Пријепоље, Ужице, Лајковац, Крупањ, Пећинци, Рума, Шид, Пландиште, Сремска Митровица, Лозница и Мионица (.docx)

———-

Датум објављивања: 29.10.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 6.11.2020.

Пројекат „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“ (GIZ): ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање саветодавне подршке локалним актерима (јединицама локалних самоуправа и организацијама цивилног друштва) у развоју „outreach“ планова (.docx)

———-

Датум објављивања: 23.10.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Позива за достављање понуда: 6.11.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за набавку ИТ опреме (.doc)

———-

Датум објављивања: 26.10.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 2.11.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање саветодавне подршке Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије у погледу развоја комуникација и припреме и координације спровођења комуникационих активности са циљем повећања видљивости рада Тима (.docx)

———-

Датум објављивања: 20.10.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 27.10.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за пружање подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја у стварању предуслова за развој профила сектора

———-

Датум објављивања: 1.10.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 15.10.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење истраживања ставова грађана и грађанки о социјалном укључивању и сиромаштву у Републици Србији (.doc)

———-

Датум објављивања: 23.9.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.10.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за ангажовање консултанта/киње за изградњу тимских капацитета (.docx)

———-

Датум објављивања: 9.9.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 23.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за предузеће која пружа услуге аудио-видео продукције догађаја (.docx)

———-

Датум објављивања: 11.9.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку процесу јачања капацитета локалних медијатора/ки који раде на промоцији јавног здравља, јавном иступању и заговарању потреба и права Рома/киња у области здравља, као и информисању Рома/киња о мерама превенције и заштите од вируса COVID-19 (.docx)

———-

Датум објављивања: 28.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 11.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење теренског истраживања за потребе националног истраживања о енергетском сиромаштву у Србији (.doc)

———-

Датум објављивања: 28.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 7.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга за израду анализе о образовној ситуацији деце корисника услуга социјалне заштите са фокусом на образовну ситуацију током пандемије Covid-19 (.docx)

———-

Датум објављивања: 28.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 4.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за ангажовање програмског/е асистента/киње (.docx)

———-

Датум објављивања: 18.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 25.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање менторске, саветодавне и стручне подршке у припреми Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 2021-2023. године у локалним самоуправама подржаним у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 10.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 24.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за организацију за развој модела добре праксе и израду препорука политика у области инклузивног образовања на локалном и националном нивоу (.docx)

———-

Датум објављивања: 5.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 24.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку процесу финансијског планирања Локалних акционих планова за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2022. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 5.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 24.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање менторске и саветодавне подршке јединицама локалне самоуправе у припреми Локалних акционих планова (ЛАП) за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2022. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 7.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 14.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у ажурирању података и анализа ради доприноса креирању политика базираних на подацима (.docx)

———-

Датум објављивања: 7.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 14.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у ажурирању индикатора сиромаштва и социјалне укључености са фокусом на животни стандард грађана и грађанки на локалном нивоу (.docx)

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 14.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – Подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за редизајн и одржавање интернет странице Кодекс шифара за евиденције у области рада

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 14.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – анализа и редизајн предузетничког програма који спроводи Национална служба за запошљавање, Тим лидер

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 14.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – анализа и редизајн предузетничког програма који спроводи Национална служба за запошљавање, кључни експерт 2

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 14.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга из области социјалне заштите и брзе процене ефекта Covid-19 на локалном нивоу (.docx)

———-

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Датум објављивања: 24.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 14.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за место координатора за запошљавање младих

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 7.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за пружање подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја у стварању предуслова за развој профила сектора

———-

Датум објављивања: 20.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 31.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у процесу финансијског планирања за имплементацију докумената јавних политика (Стратегије, Програми, Акциони планови и сл.) у домену социјалне укључености и смањења сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 20.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 27.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга са циљем израде Сценарија анализе кретања сиромаштва у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 20.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 27.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање менторске, саветодавне и стручне подршке у припреми Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период од 2021-2023. године у локалним самоуправама подржаним у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 20.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 27.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за администрирање веб-сајта и профила на друштвеним мрежама за потребе Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (.docx)

———-

Датум објављивања: 17.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 24.7.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Стратегије запошљавања за период од 2021. до 2026. године: припрема предлога Стратегије

———-

Датум објављивања: 26.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 15.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему, ажурирање и додатно унапређење постојећих материјала, као и израду web апликације online курса “ Online курс о социјалном укључивању“ (.doc)

———-

Датум објављивања: 24.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за израду web апликације о материјалној подршци на локалном нивоу у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 17.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.7.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја у процесу евалуације система акредитације јавно признатог организатора активности образовања одраслих (.docx)

———-

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Датум објављивања: 17.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 10.7.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Стратегије запошљавања за период од 2021. до 2026. године: Ex-ante анализа ефеката Стратегије запошљавања Републике Србије за период 2021. до 2026. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 11.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку јединицама локалне самоуправе у домену социјалног укључивања Рома и Ромкиња (.docx)

———-

Датум објављивања: 8.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 19.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за за место координатора/ке за родну равноправност и људска права (.docx)

———-

Датум објављивања: 5.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 19.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за место саветника за социјално укључивање из области запошљавања/запошљавања младих

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 8.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду анализе програма стручне праксе код послодаваца у јавном и приватном сектору (.docx)

———-

Датум објављивања: 27.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 3.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга превода у складу са потребама Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга редактуре, лектуре и коректуре у складу са потребама Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за стажирање у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за праћење спровођења буџета пројеката подржаних у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за праћење спровођења пројеката подржаних у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 22.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга из области енергетског сиромаштва у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 22.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у припреми Стратегије за превенцију и заштиту од дискриминације за период од 2020. до 2025. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 20.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 4.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Стратегије запошљавања за период 2021-2026: Ex-post анализа Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020 (.docx)

———-

Датум објављивања: 14.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 21.5.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – Подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за развој стандарда занимања у Републици Србији

———-

Датум објављивања: 4.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 12.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за процену потреба и пружање подршке рањивим групама у циљу смањења додатне рањивости изазване епидемијом коронавируса (.docx)

———-

Датум објављивања: 28.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 13.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење анкете о утицају епидемије Корона вируса на положај припадника/ца рањивих група у Републици Србији и припрему предлога мера за пост-кризни период (.docx)

———-

Датум објављивања: 24.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 4.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему текстова успешних прича у области социјалног укључивања и смањења сиромаштва на националном и локалном нивоу (.docx)

———-

Датум објављивања: 21.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 29.4.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – припрема Извештаја о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација (област образовања)

———-

Датум објављивања: 21.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 29.4.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – припрема Извештаја о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација (област права)

———-

Датум објављивања: 19.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 26.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку процесу финансијског планирања за имплементацију докумената јавне политике (Стратегије, Програми, Акциони планови и сл.) у домену социјалне укључености и смањења сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 6.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 13.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке процесу лиценцирања у сектору социјалне заштите (.docx)

———-

Датум објављивања: 3.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење обука о дискриминацији у образовању за представнике/це основних школа у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 3.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 17.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему брошуре о процесу транзиције (процес промене презентације рода транс особа) у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.2.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 5.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање саветодавне подршке Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије у погледу развоја комуникација и припреме и координације спровођења комуникационих активности са циљем повећања видљивости рада Тима (.docx)

———-

Датум објављивања: 14.2.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 21.2.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за израду уџбеника из интердисциплинарне области Ромологија (.docx)

———-

Датум објављивања: 8.11.2019.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.11.2019.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за стручну подршку у анализирању података о сиромашним групама грађана на територији Града Београда, као и за консултативни процес са запосленима у одабраним центрима за социјални рад и сиромашним групама грађана (.docx)

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

sipru - logo - aktuelno
Priručnik za javne službe
Pristupačnost - aktuelnosti
E2E - aktuelnosti
sipru - logo - aktuelno
Romologija
Uticaj Covid-19 krize na zaposlenost: Fokus na ranjive kategorije - актуелности
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku - uzroci, ishodi i preporuke
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Inovativne prakse u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji - Odgovor na vanredno stanje usled pandemije Covid-19

Калкулатор социјалних давања

Блог > <

Earlier
Milenka Matić
Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
Пет, апр 16, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
Пон, апр 12, 2021
Source: Inkluzija blog
Sara Đurđević
Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
Пет, апр 09, 2021
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Roditeljstvo predstavlja izazov svakom roditelju koji želi da savesno i odgovorno odgaja svoje dete, pa čak i ako to čini [...]
Сре, апр 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Moderna, inovatina nastava otvara vrata škole ka podsticajnim prostorima gde se ostvaruje direktan kontakt sa predmetima učenja i proučavanja. Praksa [...]
Уто, мар 30, 2021
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Приручник за јавне службе „Комуникација са корисницима – приступ универзалног дизајна”
март, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Извештај о спроведеној анализи постојећег програма предузетништва НСЗ са препорукама за унапређење
март, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante анализа Стратегије запошљавања Републике Србије за период 2021-2026. године
март, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post анализа Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. године
фебруар, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Смернице о реализацији отвореног учења и учења на даљину за ученике/це са сметњама у развоју и инвалидитетом док су школе затворене: Унапређивање инклузивног учења у време COVID-19
децембар, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Индекс друштвеног развоја градова и општина у Републици Србији – Брошура
децембар, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику – узроци, исходи и препоруке
децембар, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Мапирање подстандардних ромских насеља према ризицима и приступу правима у Републици Србији са нарочитим освртом на Covid-19 епидемију
децембар, 2020 arrow right pdf [12 MB]