Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Набавке

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва спроводи јавне набавке у складу са Прилогом број 3 – Избор консултаната, Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији“, фаза 3 (документ можете преузети овде) и Прилогом број 4 – Избор консултаната, Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Знањем до посла – Е2Е”, фаза 2 (документ можете преузети овде).

Актуелни позиви

Датум објављивања: 26.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 15.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему, ажурирање и додатно унапређење постојећих материјала, као и израду web апликације online курса “ Online курс о социјалном укључивању“ (.doc)

———-

Датум објављивања: 24.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за израду web апликације о материјалној подршци на локалном нивоу у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 17.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.7.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја у процесу евалуације система акредитације јавно признатог организатора активности образовања одраслих (.docx)

———-

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Датум објављивања: 17.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 10.7.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Стратегије запошљавања за период од 2021. до 2026. године: Ex-ante анализа ефеката Стратегије запошљавања Републике Србије за период 2021. до 2026. године (.docx)

 


 

Претходни позиви

Датум објављивања: 11.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку јединицама локалне самоуправе у домену социјалног укључивања Рома и Ромкиња (.docx)

———-

Датум објављивања: 8.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 19.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за за место координатора/ке за родну равноправност и људска права (.docx)

———-

Датум објављивања: 5.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 19.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за место саветника за социјално укључивање из области запошљавања/запошљавања младих

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 8.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду анализе програма стручне праксе код послодаваца у јавном и приватном сектору (.docx)

———-

Датум објављивања: 27.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 3.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга превода у складу са потребама Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга редактуре, лектуре и коректуре у складу са потребама Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за стажирање у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за праћење спровођења буџета пројеката подржаних у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за праћење спровођења пројеката подржаних у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 22.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга из области енергетског сиромаштва у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 22.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у припреми Стратегије за превенцију и заштиту од дискриминације за период од 2020. до 2025. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 20.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 4.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Стратегије запошљавања за период 2021-2026: Ex-post анализа Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020 (.docx)

———-

Датум објављивања: 14.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 21.5.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – Подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за развој стандарда занимања у Републици Србији

———-

Датум објављивања: 4.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 12.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за процену потреба и пружање подршке рањивим групама у циљу смањења додатне рањивости изазване епидемијом коронавируса (.docx)

———-

Датум објављивања: 28.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 13.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење анкете о утицају епидемије Корона вируса на положај припадника/ца рањивих група у Републици Србији и припрему предлога мера за пост-кризни период (.docx)

———-

Датум објављивања: 24.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 4.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему текстова успешних прича у области социјалног укључивања и смањења сиромаштва на националном и локалном нивоу (.docx)

———-

Датум објављивања: 21.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 29.4.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – припрема Извештаја о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација (област образовања)

———-

Датум објављивања: 21.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 29.4.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – припрема Извештаја о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација (област права)

———-

Датум објављивања: 19.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 26.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку процесу финансијског планирања за имплементацију докумената јавне политике (Стратегије, Програми, Акциони планови и сл.) у домену социјалне укључености и смањења сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 6.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 13.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке процесу лиценцирања у сектору социјалне заштите (.docx)

———-

Датум објављивања: 3.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење обука о дискриминацији у образовању за представнике/це основних школа у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 3.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 17.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему брошуре о процесу транзиције (процес промене презентације рода транс особа) у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.2.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 5.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање саветодавне подршке Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије у погледу развоја комуникација и припреме и координације спровођења комуникационих активности са циљем повећања видљивости рада Тима (.docx)

———-

Датум објављивања: 14.2.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 21.2.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за израду уџбеника из интердисциплинарне области Ромологија (.docx)

———-

Датум објављивања: 8.11.2019.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.11.2019.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за стручну подршку у анализирању података о сиромашним групама грађана на територији Града Београда, као и за консултативни процес са запосленима у одабраним центрима за социјални рад и сиромашним групама грађана (.docx)

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <


Блог > <

Earlier
Humano društvo po meri čoveka
Srbija je jedna od vodećih zemalja po broju femicida. Uprkos naporima države da se sistem unapredi i obuči što veći [...]
Уто, јул 07, 2020
Source: Inkluzija blog
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
Пет, јун 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
Уто, јун 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
Сре, јун 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Gordana Gordana sedi ispred mene i krši ruke. Te godine se razvela, ostala bez posla i doživela moždani udar. Mnogo je [...]
Пет, јун 12, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]