Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Набавке

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва спроводи јавне набавке у складу са Прилогом број 3 – Избор консултаната, Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији“, фаза 3 (документ можете преузети овде) и Прилогом број 4 – Избор консултаната, Споразума између Владе Швајцарске Конфедерације и Владе Републике Србије у вези са донацијом за Пројекат „Знањем до посла – Е2Е”, фаза 2 (документ можете преузети овде).

Актуелни позиви

Датум објављивања: 23.9.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.10.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за ангажовање консултанта/киње за изградњу тимских капацитета (.docx)

———-

Датум објављивања: 9.9.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 23.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за предузеће која пружа услуге аудио-видео продукције догађаја (.docx)

 


 

Претходни позиви

Датум објављивања: 11.9.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку процесу јачања капацитета локалних медијатора/ки који раде на промоцији јавног здравља, јавном иступању и заговарању потреба и права Рома/киња у области здравља, као и информисању Рома/киња о мерама превенције и заштите од вируса COVID-19 (.docx)

———-

Датум објављивања: 28.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 11.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење теренског истраживања за потребе националног истраживања о енергетском сиромаштву у Србији (.doc)

———-

Датум објављивања: 28.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 7.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга за израду анализе о образовној ситуацији деце корисника услуга социјалне заштите са фокусом на образовну ситуацију током пандемије Covid-19 (.docx)

———-

Датум објављивања: 28.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 4.9.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за ангажовање програмског/е асистента/киње (.docx)

———-

Датум објављивања: 18.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 25.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање менторске, саветодавне и стручне подршке у припреми Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период 2021-2023. године у локалним самоуправама подржаним у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 10.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 24.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за организацију за развој модела добре праксе и израду препорука политика у области инклузивног образовања на локалном и националном нивоу (.docx)

———-

Датум објављивања: 5.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 24.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку процесу финансијског планирања Локалних акционих планова за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2022. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 5.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 24.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање менторске и саветодавне подршке јединицама локалне самоуправе у припреми Локалних акционих планова (ЛАП) за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2022. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 7.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 14.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у ажурирању података и анализа ради доприноса креирању политика базираних на подацима (.docx)

———-

Датум објављивања: 7.8.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 14.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у ажурирању индикатора сиромаштва и социјалне укључености са фокусом на животни стандард грађана и грађанки на локалном нивоу (.docx)

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 14.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – Подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за редизајн и одржавање интернет странице Кодекс шифара за евиденције у области рада

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 14.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – анализа и редизајн предузетничког програма који спроводи Национална служба за запошљавање, Тим лидер

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 14.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – анализа и редизајн предузетничког програма који спроводи Национална служба за запошљавање, кључни експерт 2

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 14.8.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга из области социјалне заштите и брзе процене ефекта Covid-19 на локалном нивоу (.docx)

———-

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Датум објављивања: 24.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 14.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за место координатора за запошљавање младих

———-

Датум објављивања: 31.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 7.8.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за пружање подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја у стварању предуслова за развој профила сектора

———-

Датум објављивања: 20.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 31.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у процесу финансијског планирања за имплементацију докумената јавних политика (Стратегије, Програми, Акциони планови и сл.) у домену социјалне укључености и смањења сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 20.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 27.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга са циљем израде Сценарија анализе кретања сиромаштва у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 20.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 27.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање менторске, саветодавне и стручне подршке у припреми Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом за период од 2021-2023. године у локалним самоуправама подржаним у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 20.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 27.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за администрирање веб-сајта и профила на друштвеним мрежама за потребе Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (.docx)

———-

Датум објављивања: 17.7.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 24.7.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Стратегије запошљавања за период од 2021. до 2026. године: припрема предлога Стратегије

———-

Датум објављивања: 26.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 15.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему, ажурирање и додатно унапређење постојећих материјала, као и израду web апликације online курса “ Online курс о социјалном укључивању“ (.doc)

———-

Датум објављивања: 24.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.7.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за израду web апликације о материјалној подршци на локалном нивоу у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 17.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.7.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја у процесу евалуације система акредитације јавно признатог организатора активности образовања одраслих (.docx)

———-

ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Датум објављивања: 17.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 10.7.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Стратегије запошљавања за период од 2021. до 2026. године: Ex-ante анализа ефеката Стратегије запошљавања Републике Србије за период 2021. до 2026. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 11.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку јединицама локалне самоуправе у домену социјалног укључивања Рома и Ромкиња (.docx)

———-

Датум објављивања: 8.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 19.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за за место координатора/ке за родну равноправност и људска права (.docx)

———-

Датум објављивања: 5.6.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 19.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за место саветника за социјално укључивање из области запошљавања/запошљавања младих

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 8.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду анализе програма стручне праксе код послодаваца у јавном и приватном сектору (.docx)

———-

Датум објављивања: 27.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 3.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга превода у складу са потребама Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање услуга редактуре, лектуре и коректуре у складу са потребама Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за стажирање у Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за праћење спровођења буџета пројеката подржаних у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 25.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за праћење спровођења пројеката подржаних у оквиру друге фазе Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва – Подршка развоју модела за социјално укључивање LIP2 (.doc)

———-

Датум објављивања: 22.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање консултантских услуга из области енергетског сиромаштва у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 22.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 1.6.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке у припреми Стратегије за превенцију и заштиту од дискриминације за период од 2020. до 2025. године (.docx)

———-

Датум објављивања: 20.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 4.6.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање подршке Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за израду Стратегије запошљавања за период 2021-2026: Ex-post анализа Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020 (.docx)

———-

Датум објављивања: 14.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 21.5.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – Подршка Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за развој стандарда занимања у Републици Србији

———-

Датум објављивања: 4.5.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 12.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за процену потреба и пружање подршке рањивим групама у циљу смањења додатне рањивости изазване епидемијом коронавируса (.docx)

———-

Датум објављивања: 28.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 13.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење анкете о утицају епидемије Корона вируса на положај припадника/ца рањивих група у Републици Србији и припрему предлога мера за пост-кризни период (.docx)

———-

Датум објављивања: 24.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 4.5.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему текстова успешних прича у области социјалног укључивања и смањења сиромаштва на националном и локалном нивоу (.docx)

———-

Датум објављивања: 21.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 29.4.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – припрема Извештаја о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација (област образовања)

———-

Датум објављивања: 21.4.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање понуде: 29.4.2020.

Пројекат „Знањем до посла– Е2Е”: ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ за ангажовање индивидуалног консултанта за пружање услуга – припрема Извештаја о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација (област права)

———-

Датум објављивања: 19.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 26.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за подршку процесу финансијског планирања за имплементацију докумената јавне политике (Стратегије, Програми, Акциони планови и сл.) у домену социјалне укључености и смањења сиромаштва (.docx)

———-

Датум објављивања: 6.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 13.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање стручне подршке процесу лиценцирања у сектору социјалне заштите (.docx)

———-

Датум објављивања: 3.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за спровођење обука о дискриминацији у образовању за представнике/це основних школа у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 3.3.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 17.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за припрему брошуре о процесу транзиције (процес промене презентације рода транс особа) у Републици Србији (.docx)

———-

Датум објављивања: 25.2.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 5.3.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за пружање саветодавне подршке Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије у погледу развоја комуникација и припреме и координације спровођења комуникационих активности са циљем повећања видљивости рада Тима (.docx)

———-

Датум објављивања: 14.2.2020.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 21.2.2020.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за израду уџбеника из интердисциплинарне области Ромологија (.docx)

———-

Датум објављивања: 8.11.2019.

Рок за достављање понуда у складу са смерницама из Захтева за достављање изјаве о заинтересованости: 18.11.2019.

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ за стручну подршку у анализирању података о сиромашним групама грађана на територији Града Београда, као и за консултативни процес са запосленима у одабраним центрима за социјални рад и сиромашним групама грађана (.docx)

Билтен о социјалном укључивању

Архив билтена о социјалном укључивању

Актуелности > <

Блог > <

Earlier
Radmila Urošević
Sedimo u Ivanovoj ušuškanoj sobici nesuđenog psihologa, prepunoj knjiga, suvenira sa dalekih putovanja i gitarom, svedokom jedne mladosti. Treći sprat [...]
Пон, сеп 28, 2020
Source: Inkluzija blog
Blog o socijalnom uključivanju
Koliko ima studenata sa hendikepom koji su uključeni u proces visokog obrazovanja? Zašto ih je malo i koliko njih uopšte [...]
Уто, сеп 22, 2020
Source: Inkluzija blog
Tamara Savović
Kursevi ili realna podrška? Na osnovu Izveštaja o položaju i kapacitetima sigurnih kuća u Srbiji, sprovedenog u saradnji Tima za socijalno [...]
Чет, сеп 10, 2020
Source: Inkluzija blog
Ana Mirković - Beogradski Ignite
Transkript govora Ane Mirković na 43. Beogradskom Ignite-u „UKLJUČI SE online 8” (8. jun 2020. godine) Želela bih s vama da [...]
Сре, сеп 02, 2020
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Bila jednom jedna devojčica sa nepunih 13 godina. Voditeljka slučaja u centru za socijalni rad otpočela je rad sa njom [...]
Пон, авг 31, 2020
Source: Inkluzija blog

Актуелни документи > <

Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији
септембар, 2020 arrow right pdf [8 MB] arrow right xlsx [485 KB] arrow right xlsx [268 KB]
Мреже социјалне сигурности у време COVID-19 кризе
август, 2020 arrow right pdf [4 MB] arrow right docx [153 KB]
Листа дигиталних алата за рад са децом и ученицима којима је током учења на даљину потребна додатна подршка
август, 2020 arrow right pdf [485 KB] arrow right docx [38 KB]
Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години
јул, 2020 arrow right pdf [200 KB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2019 – брошура
јул, 2020 arrow right pdf [13 MB]
Децилна расподела потрошње и прихода у Србији у периоду од 2006. до 2018. године
јул, 2020 arrow right pdf [740 KB] arrow right docx [3 MB] arrow right zip [139 KB]
Анализа дохотка најсиромашнијих децила становништва Србије: Фокус на пољопривреду
јул, 2020 arrow right pdf [2 MB]
61. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва
јун, 2020 arrow right link arrow right pdf [398 KB]
Е2Е: Приручник за саветнике за запошљавање особа са инвалидитетом
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Е2Е:Тестирање јавних политика – Иновативни приступи за запошљавање младих (приручник)
април, 2020 arrow right pdf [1 MB]