Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Nabavke

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva sprovodi javne nabavke u skladu sa Prilogom broj 3 – Izbor konsultanata, Sporazuma između Vlade Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije u vezi sa donacijom za Projekat „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“, faza 3 (dokument možete preuzeti ovde) i Prilogom broj 4 – Izbor konsultanata, Sporazuma između Vlade Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije u vezi sa donacijom za Projekat „Znanjem do posla – E2E”, faza 2 (dokument možete preuzeti ovde).

Aktuelni pozivi

Datum objavljivanja: 26.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 15.7.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pripremu, ažuriranje i dodatno unapređenje postojećih materijala, kao i izradu web aplikacije online kursa “ Online kurs o socijalnom uključivanju“ (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 24.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.7.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za izradu web aplikacije o materijalnoj podršci na lokalnom nivou u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 17.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.7.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u procesu evaluacije sistema akreditacije javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 17.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.7.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje podrške Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu Strategije zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine: Ex-ante analiza efekata Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021. do 2026. godine (.docx)

 


 

Prethodni pozivi

Datum objavljivanja: 11.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za podršku jedinicama lokalne samouprave u domenu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 8.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 19.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za mesto koordinatora/ke za rodnu ravnopravnost i ljudska prava (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 5.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 19.6.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za mesto savetnika za socijalno uključivanje iz oblasti zapošljavanja/zapošljavanja mladih

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 8.6.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje podrške Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu analize programa stručne prakse kod poslodavaca u javnom i privatnom sektoru (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 27.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 3.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje usluga prevoda u skladu sa potrebama Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje usluga redakture, lekture i korekture u skladu sa potrebama Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za stažiranje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za praćenje sprovođenja budžeta projekata podržanih u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju modela za socijalno uključivanje LIP2 (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za praćenje sprovođenja projekata podržanih u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju modela za socijalno uključivanje LIP2 (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 22.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje konsultantskih usluga iz oblasti energetskog siromaštva u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 22.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške u pripremi Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije za period od 2020. do 2025. godine (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 20.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 4.6.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje podrške Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu Strategije zapošljavanja za period 2021-2026: Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020 (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 14.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 21.5.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za razvoj standarda zanimanja u Republici Srbiji

———-

Datum objavljivanja: 4.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 12.5.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za procenu potreba i pružanje podrške ranjivim grupama u cilju smanjenja dodatne ranjivosti izazvane epidemijom koronavirusa (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 28.4.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 13.5.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za sprovođenje ankete o uticaju epidemije Korona virusa na položaj pripadnika/ca ranjivih grupa u Republici Srbiji i pripremu predloga mera za post-krizni period (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 24.4.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 4.5.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pripremu tekstova uspešnih priča u oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva na nacionalnom i lokalnom nivou (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 21.4.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 29.4.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – priprema Izveštaja o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija (oblast obrazovanja)

———-

Datum objavljivanja: 21.4.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 29.4.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – priprema Izveštaja o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija (oblast prava)

———-

Datum objavljivanja: 19.3.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 26.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za podršku procesu finansijskog planiranja za implementaciju dokumenata javne politike (Strategije, Programi, Akcioni planovi i sl.) u domenu socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 6.3.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 13.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške procesu licenciranja u sektoru socijalne zaštite (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 3.3.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za sprovođenje obuka o diskriminaciji u obrazovanju za predstavnike/ce osnovnih škola u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 3.3.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 17.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pripremu brošure o procesu tranzicije (proces promene prezentacije roda trans osoba) u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.2.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 5.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje savetodavne podrške Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u pogledu razvoja komunikacija i pripreme i koordinacije sprovođenja komunikacionih aktivnosti sa ciljem povećanja vidljivosti rada Tima (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 14.2.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 21.2.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za izradu udžbenika iz interdisciplinarne oblasti Romologija (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 8.11.2019.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.11.2019.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za stručnu podršku u analiziranju podataka o siromašnim grupama građana na teritoriji Grada Beograda, kao i za konsultativni proces sa zaposlenima u odabranim centrima za socijalni rad i siromašnim grupama građana (.docx)

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <


Blog > <

Earlier
Milkica Dimitrijević
Lečila sam se od osteosarkoma, oblika raka kostiju, tokom IV razreda srednje škole. Te godine sam u školi provela ukupno [...]
pet, jun 26, 2020
Source: Inkluzija blog
Iva Eraković
Pandemija virusom COVID-19 uzdrmala je planetu na mnogo načina, među kojima je prvi zdravstveni aspekt. Dok se o dalekosežnim posledicama [...]
uto, jun 23, 2020
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Držim se za ogradu terase na jedanaestom spratu, oivičenu mojim paničnim strahom od visine. Pri samoj pomisli na skok padobranom [...]
sri, jun 17, 2020
Source: Inkluzija blog
Radmila Urošević
Gordana Gordana sedi ispred mene i krši ruke. Te godine se razvela, ostala bez posla i doživela moždani udar. Mnogo je [...]
pet, jun 12, 2020
Source: Inkluzija blog
Đorđe Vasiljević - 42. Beogradski Ignite "Uključi se br. 7"
Transkript govora Đorđa Vasiljevića na 42. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 7” (11. decembar 2019. godine, Impact Hub, Beograd) Pre dve [...]
pon, jun 01, 2020
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

E2E: Priručnik za savetnike za zapošljavanje osoba sa invaliditetom
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
E2E:Testiranje javnih politika – Inovativni pristupi za zapošljavanje mladih (priručnik)
April, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dostupnost usluga i mera podrške za decu romske nacionalnosti na lokalnom nivou
April, 2020 arrow right pdf [737 KB]
E2E: Evaluacija Javnog konkursa „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, 2018–2019. godina
Mart, 2020 arrow right pdf [1 MB]
Dizajn za sve na turističkim destinacijama
Januar, 2020 arrow right pdf [32 MB]