Vlada republike SrbijeVlada Republike Srbije

Jezici

Nabavke

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva sprovodi javne nabavke u skladu sa Prilogom broj 3 – Izbor konsultanata, Sporazuma između Vlade Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije u vezi sa donacijom za Projekat „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“, faza 3 (dokument možete preuzeti ovde) i Prilogom broj 4 – Izbor konsultanata, Sporazuma između Vlade Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije u vezi sa donacijom za Projekat „Znanjem do posla – E2E”, faza 2 (dokument možete preuzeti ovde).

Aktuelni pozivi

Datum objavljivanja: 12.4.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 26.4.2021.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za koordinatora/ku za evropske integracije i međunarodnu saradnju (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 5.4.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 12.4.2021.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – trening trenera/mentora za sprovođenje redizajniranog preduzetničkog programa Nacionalne službe za zapošljavanje

———-

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE:

Datum objavljivanja: 15.3.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 27.4.2021.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za razvoj SIPRU info centra (.doc)

 


 

Prethodni pozivi

Datum objavljivanja: 29.3.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 5.4.2021.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za stažiranje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 15.3.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 22.3.2021.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u procesu izrade predloga podzakonskih akata kojima se detaljnije uređuju standardi za sticanje statusa JPOA i standardi za samovrednovanje i eksterno vrednovanje JPOA

———-

Datum objavljivanja: 25.2.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 5.3.2021.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za sprovođenje istraživanja o položaju ranjivih grupa (osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, nacionalne manjine, izbeglice) u Srbiji u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.2.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 5.3.2021.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za sprovođenje istraživanja o položaju ranjivih grupa (žene, LGBTI, osobe koje žive sa HIV-om, stari, mladi i deca) u Srbiji u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 22.2.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 1.3.2021.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – podrška promovisanju i vidljivosti inovativnih modela za zapošljavanje mladih

———-

Datum objavljivanja: 17.2.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Poziva za dostavljanje ponuda: 25.2.2021.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za nabavku IT opreme (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 4.2.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.2.2021.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za poziciju ekonomski analitičar/ka (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 2.2.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 9.2.2021.

Projekat „Osnaživanje organizacija civilnog društva za odgovor na izazove KOVID 19 pandemije“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje pravne podrške organizacijama civilnog društva u 15 gradova i/ili opština u Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 2.2.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 9.2.2021.

Projekat „Osnaživanje organizacija civilnog društva za odgovor na izazove KOVID 19 pandemije“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške u oblasti socijalne zaštite organizacijama civilnog društva u 15 gradova i/ili opština u Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 21.1.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Poziva za dostavljanje ponuda: 1.2.2021.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za nabavku IT opreme (.doc)

———-

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE:

Datum objavljivanja: 15.1.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: sreda, 27.1.2021, do 16.00 h

Projekat „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje usluga izrade lokalnih Outreach planova (.docx)

———-

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE:

Datum objavljivanja: 15.1.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: sreda, 27.1.2021, do 16.00 h

Projekat „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje usluga izrade grafičkog dizajna (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 6.1.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 15.1.2021.

Projekat „Jačanje odgovora organizacija civilnog društva tokom pandemije KOVID 19“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje usluga grafičkog dizajna dokumenata, publikacija, promotivnih materijala, kao i svih drugih odgovarajućih aktivnosti u skladu sa potrebama projekta i vizuelnim identitetom Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 4.1.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.1.2021.

Projekat „Jačanje odgovora organizacija civilnog društva tokom pandemije KOVID 19“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pripremu i relizaciju tri treninga za organizacije civilnog društva u Srbiji na sledeće teme:

  1. Najbolji načini informisanja osetljivih grupa o preventivnim merama i dostupnoj podršci tokom pandemije KOVID 19;
  2. Razvijanje zagovaračkih veština i
  3. Strateški razvoj i finansijsko upravljanje.

Kliknite da preuzmete Zahtev za dostavljanje izjave o zainteresovanosti (.docx).

———-

Datum objavljivanja: 4.1.2021.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.1.2021.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za angažovanje agencije za tehničku podršku u organizaciji događaja, smeštaja i prevoza (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 24.12.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 13.1.2021.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za poziciju koordinator/ka za zapošljavanje i ekonomski razvoj (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 15.12.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 30.12.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za izgradnju kapaciteta LIP 2 grantista (predstavnici JLS i OCD) u zagovaranju, prikupljanju sredstava, izradi predloga politika i javnom nastupu (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 16.12.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 23.12.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za angažovanje konsultanta/kinje za pripremu tematskog fokusa Indeksa rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 14.12.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 21.12.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške za unapređenje podataka i indikatora socijalne uključenosti (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 2.12.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 16.12.2020.

Projekat „Osnaživanje organizacija civilnog društva za odgovor na izazove КOVID 19 pandemije“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pripremu i relizaciju treninga organizacijama civilnog društva u Srbiji na temu adekvatnih načina informisanja osetljivih grupa o preventivnim merama i dostupnoj podršci tokom pandemije KOVID 19 (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 2.12.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 10.12.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje mentorske podrške u pripremi projektnih predloga jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 18.11.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Poziva za dostavljanje ponuda: 2.12.2020.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za nabavku tablet uređaja (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 18.11.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Poziva za dostavljanje ponuda: 1.12.2020.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za nabavku IT opreme (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 4.11.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 11.11.2020.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za pružanje usluga grafičkog dizajna i preloma dokumenata, publikacija, promotivnih materijala, kao i svih drugih odgovarajućih aktivnosti u skladu sa potrebama projekta „Znanjem do posla– Е2Е” i vizuelnim identitetom Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

———-

Datum objavljivanja: 4.11.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 11.11.2020.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za pružanje usluga redakture, lekture i korekture u skladu sa potrebama projekta „Znanjem do posla– Е2Е”

———-

Datum objavljivanja: 4.11.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 11.11.2020.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za pružanje usluga prevoda u skladu sa potrebama projekta „Znanjem do posla– Е2Е”

———-

Datum objavljivanja: 2.11.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 12.11.2020.

Projekat „Osnaživanje organizacija civilnog društva za odgovor na izazove КOVID 19 pandemije“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje mentorske i savetodavne podrške organizacijama civilnog društva u 15 gradova i/ili opština u Srbiji: Arilje, Kosjerić, Priboj, Sjenica, Prijepolje, Užice, Lajkovac, Krupanj, Pećinci, Ruma, Šid, Plandište, Sremska Mitrovica, Loznica i Mionica (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 29.10.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 6.11.2020.

Projekat „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ (GIZ): ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje savetodavne podrške lokalnim akterima (jedinicama lokalnih samouprava i organizacijama civilnog društva) u razvoju „outreach“ planova (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 23.10.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Poziva za dostavljanje ponuda: 6.11.2020.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za nabavku IT opreme (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 26.10.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 2.11.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje savetodavne podrške Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u pogledu razvoja komunikacija i pripreme i koordinacije sprovođenja komunikacionih aktivnosti sa ciljem povećanja vidljivosti rada Tima (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 20.10.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 27.10.2020.

Projekat „Znanjem do posla– E2E”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za pružanje podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u stvaranju preduslova za razvoj profila sektora

———-

Datum objavljivanja: 1.10.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 15.10.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za sprovođenje istraživanja stavova građana i građanki o socijalnom uključivanju i siromaštvu u Republici Srbiji (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 23.9.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.10.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za angažovanje konsultanta/kinje za izgradnju timskih kapaciteta (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 9.9.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 23.9.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za preduzeće koja pruža usluge audio-video produkcije događaja (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 11.9.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.9.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za podršku procesu jačanja kapaciteta lokalnih medijatora/ki koji rade na promociji javnog zdravlja, javnom istupanju i zagovaranju potreba i prava Roma/kinja u oblasti zdravlja, kao i informisanju Roma/kinja o merama prevencije i zaštite od virusa COVID-19 (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 28.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 11.9.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za sprovođenje terenskog istraživanja za potrebe nacionalnog istraživanja o energetskom siromaštvu u Srbiji (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 28.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 7.9.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje konsultantskih usluga za izradu analize o obrazovnoj situaciji dece korisnika usluga socijalne zaštite sa fokusom na obrazovnu situaciju tokom pandemije Covid-19 (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 28.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 4.9.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za angažovanje programskog/e asistenta/kinje (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 18.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 25.8.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje mentorske, savetodavne i stručne podrške u pripremi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period 2021-2023. godine u lokalnim samoupravama podržanim u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju modela za socijalno uključivanje LIP2 (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 10.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 24.8.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za organizaciju za razvoj modela dobre prakse i izradu preporuka politika u oblasti inkluzivnog obrazovanja na lokalnom i nacionalnom nivou (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 5.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 24.8.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za podršku procesu finansijskog planiranja Lokalnih akcionih planova za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2021-2022. godine (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 5.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 24.8.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje mentorske i savetodavne podrške jedinicama lokalne samouprave u pripremi Lokalnih akcionih planova (LAP) za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period 2021-2022. godine (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 7.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 14.8.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške u ažuriranju podataka i analiza radi doprinosa kreiranju politika baziranih na podacima (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 7.8.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 14.8.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške u ažuriranju indikatora siromaštva i socijalne uključenosti sa fokusom na životni standard građana i građanki na lokalnom nivou (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 31.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 14.8.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za redizajn i održavanje internet stranice Kodeks šifara za evidencije u oblasti rada

———-

Datum objavljivanja: 31.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 14.8.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – analiza i redizajn preduzetničkog programa koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, Tim lider

———-

Datum objavljivanja: 31.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 14.8.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – analiza i redizajn preduzetničkog programa koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, ključni ekspert 2

———-

Datum objavljivanja: 31.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 14.8.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje konsultantskih usluga iz oblasti socijalne zaštite i brze procene efekta Covid-19 na lokalnom nivou (.docx)

———-

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE:

Datum objavljivanja: 24.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 14.8.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za mesto koordinatora za zapošljavanje mladih

———-

Datum objavljivanja: 31.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 7.8.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za pružanje podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u stvaranju preduslova za razvoj profila sektora

———-

Datum objavljivanja: 20.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 31.7.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške u procesu finansijskog planiranja za implementaciju dokumenata javnih politika (Strategije, Programi, Akcioni planovi i sl.) u domenu socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 20.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 27.7.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje konsultantskih usluga sa ciljem izrade Scenarija analize kretanja siromaštva u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 20.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 27.7.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje mentorske, savetodavne i stručne podrške u pripremi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period od 2021-2023. godine u lokalnim samoupravama podržanim u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju modela za socijalno uključivanje LIP2 (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 20.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 27.7.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za administriranje veb-sajta i profila na društvenim mrežama za potrebe Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 17.7.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 24.7.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu Strategije zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine: priprema predloga Strategije

———-

Datum objavljivanja: 26.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 15.7.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pripremu, ažuriranje i dodatno unapređenje postojećih materijala, kao i izradu web aplikacije online kursa “ Online kurs o socijalnom uključivanju“ (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 24.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.7.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za izradu web aplikacije o materijalnoj podršci na lokalnom nivou u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 17.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.7.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u procesu evaluacije sistema akreditacije javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (.docx)

———-

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE:

Datum objavljivanja: 17.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 10.7.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje podrške Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu Strategije zapošljavanja za period od 2021. do 2026. godine: Ex-ante analiza efekata Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021. do 2026. godine (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 11.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za podršku jedinicama lokalne samouprave u domenu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 8.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 19.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za mesto koordinatora/ke za rodnu ravnopravnost i ljudska prava (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 5.6.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 19.6.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za mesto savetnika za socijalno uključivanje iz oblasti zapošljavanja/zapošljavanja mladih

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 8.6.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje podrške Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu analize programa stručne prakse kod poslodavaca u javnom i privatnom sektoru (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 27.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 3.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje usluga prevoda u skladu sa potrebama Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje usluga redakture, lekture i korekture u skladu sa potrebama Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za stažiranje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za praćenje sprovođenja budžeta projekata podržanih u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju modela za socijalno uključivanje LIP2 (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 25.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za praćenje sprovođenja projekata podržanih u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju modela za socijalno uključivanje LIP2 (.doc)

———-

Datum objavljivanja: 22.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje konsultantskih usluga iz oblasti energetskog siromaštva u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 22.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 1.6.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške u pripremi Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije za period od 2020. do 2025. godine (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 20.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 4.6.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje podrške Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za izradu Strategije zapošljavanja za period 2021-2026: Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020 (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 14.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 21.5.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za razvoj standarda zanimanja u Republici Srbiji

———-

Datum objavljivanja: 4.5.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 12.5.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za procenu potreba i pružanje podrške ranjivim grupama u cilju smanjenja dodatne ranjivosti izazvane epidemijom koronavirusa (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 28.4.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 13.5.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za sprovođenje ankete o uticaju epidemije Korona virusa na položaj pripadnika/ca ranjivih grupa u Republici Srbiji i pripremu predloga mera za post-krizni period (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 24.4.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 4.5.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pripremu tekstova uspešnih priča u oblasti socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva na nacionalnom i lokalnom nivou (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 21.4.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 29.4.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – priprema Izveštaja o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija (oblast obrazovanja)

———-

Datum objavljivanja: 21.4.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje ponude: 29.4.2020.

Projekat „Znanjem do posla– Е2Е”: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE za angažovanje individualnog konsultanta za pružanje usluga – priprema Izveštaja o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija (oblast prava)

———-

Datum objavljivanja: 19.3.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 26.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za podršku procesu finansijskog planiranja za implementaciju dokumenata javne politike (Strategije, Programi, Akcioni planovi i sl.) u domenu socijalne uključenosti i smanjenja siromaštva (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 6.3.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 13.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje stručne podrške procesu licenciranja u sektoru socijalne zaštite (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 3.3.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za sprovođenje obuka o diskriminaciji u obrazovanju za predstavnike/ce osnovnih škola u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 3.3.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 17.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pripremu brošure o procesu tranzicije (proces promene prezentacije roda trans osoba) u Republici Srbiji (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 25.2.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 5.3.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za pružanje savetodavne podrške Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u pogledu razvoja komunikacija i pripreme i koordinacije sprovođenja komunikacionih aktivnosti sa ciljem povećanja vidljivosti rada Tima (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 14.2.2020.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 21.2.2020.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za izradu udžbenika iz interdisciplinarne oblasti Romologija (.docx)

———-

Datum objavljivanja: 8.11.2019.

Rok za dostavljanje ponuda u skladu sa smernicama iz Zahteva za dostavljanje izjave o zainteresovanosti: 18.11.2019.

ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVE O ZAINTERESOVANOSTI za stručnu podršku u analiziranju podataka o siromašnim grupama građana na teritoriji Grada Beograda, kao i za konsultativni proces sa zaposlenima u odabranim centrima za socijalni rad i siromašnim grupama građana (.docx)

Bilten o socijalnom uključivanju

Arhiv biltena o socijalnom uključivanju

Aktuelnosti > <

Kalkulator socijalnih davanja

Blog > <

Earlier
Milenka Matić
Roditeljstvo donosi brojne izazove i zadovoljstva. Roditelji su često u svojim odlukama prepušteni isključivo sebi, bez adekvatnih uputa i priručnika [...]
pet, apr 16, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Tema međugeneracijske solidarnosti sasvim retko se pominje u stručnoj i široj javnosti i to obično povodom prigodnih datuma. Kada se [...]
pon, apr 12, 2021
Source: Inkluzija blog
Sara Đurđević
Mnogi misle da je psihoterapija menjanje svog karaktera i onoga što predstavlja suštinu ličnosti koju smo godinama gradili. Zapravo, psihoterapija [...]
pet, apr 09, 2021
Source: Inkluzija blog
Suzana Gajić Jovanović
Roditeljstvo predstavlja izazov svakom roditelju koji želi da savesno i odgovorno odgaja svoje dete, pa čak i ako to čini [...]
sri, apr 07, 2021
Source: Inkluzija blog
SIPRU_BLog
Moderna, inovatina nastava otvara vrata škole ka podsticajnim prostorima gde se ostvaruje direktan kontakt sa predmetima učenja i proučavanja. Praksa [...]
uto, mar 30, 2021
Source: Inkluzija blog

Aktuelni dokumenti > <

Priručnik za javne službe „Komunikacija sa korisnicima – pristup univerzalnog dizajna”
Mart, 2021 arrow right pdf [5 MB]
E2E: Izveštaj o sprovedenoj analizi postojećeg programa preduzetništva NSZ sa preporukama za unapređenje
Mart, 2021 arrow right pdf [1 MB]
Ex-ante analiza Strategije zapošljavanja Republike Srbije za period 2021-2026. godine
Mart, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Ex-post analiza Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine
Februar, 2021 arrow right pdf [3 MB]
Smernice o realizaciji otvorenog učenja i učenja na daljinu za učenike/ce sa smetnjama u razvoju i invaliditetom dok su škole zatvorene: Unapređivanje inkluzivnog učenja u vreme COVID-19“
Decembar, 2020 arrow right pdf [8 MB]
Indeks društvenog razvoja gradova i opština u Republici Srbiji – Brošura
Decembar, 2020 arrow right pdf [313 KB]
Posledice Kovid-19 na položaj osetljivih grupa i grupa u riziku – uzroci, ishodi i preporuke
Decembar, 2020 arrow right pdf [5 MB]
Mapiranje podstandardnih romskih naselja prema rizicima i pristupu pravima u Republici Srbiji sa naročitim osvrtom na Covid-19 epidemiju
Decembar, 2020 arrow right pdf [12 MB]