Vlada republike SrbijeВлада Републике Србије

Jezici

Изаберите област деловања

Кликом на једну или више области деловања врши се одабир постојећих докумената према областима којим припадају.
Такође, можете одабрати тип документа у падајућем менију испод Области деловања.
Претрагу можете вршити и према кључним речима.

Документа и публикације

Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе

18.03.2019.

Приручник за новинаре и новинарке: Извештавање о осетљивим групама – особе са хендикепом

13.03.2019.

55. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

01.03.2019.

Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године

12.02.2019.

Национални акциони план запошљавања за 2019. годину

04.02.2019.

Најважнији резултати рада Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) у 2018. години

28.12.2018.

54. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.12.2018.

Индекс родне равноправности у Републици Србији

12.12.2018.

Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура

28.11.2018.

53. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

22.11.2018.

Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години

16.10.2018.

Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих

11.10.2018.

Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих – Резиме

11.10.2018.

52. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

26.09.2018.

51. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

20.08.2018.

50. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

25.07.2018.

Закључци и препоруке са конференције “За добробит наше деце – укључивање родитеља у образовно-васпитни систем”

29.12.2017.

Анализа незадовољених потреба за здравственом заштитом становника Републике Србије

28.12.2017.

49. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

15.12.2017.

Crowdfunding – групно финансирање

15.12.2017.

Жене и мушкарци у Републици Србији, 2017.

20.11.2017.

48. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

13.11.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Треће допуњено издање (збирна публикација)

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори социјалне заштите и социјалне сигурности

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори сиромаштва и неједнакости

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори материјалне депривације

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори запослености и тржишта рада

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори образовања

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори здравља

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори дуготрајне неге

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Пензијски индикатори (на енглеском језику)

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори из области социјалне и дечије заштите

11.10.2017.

Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Индикатори квалитета живота

11.10.2017.

47. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.09.2017.

Сиромаштво у Републици Србији 2006-2016. године – ревидирани и нови подаци

13.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Национални извештај

12.09.2017.

Насиље према деци у Србији: детерминанте, фактори и интервенције – Преглед налаза

12.09.2017.

46. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

11.08.2017.

Профил радника запослених преко агенција за привремено запошљавање

03.08.2017.

Е2Е: Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима

20.07.2017.

Е2Е: Евалуације пакета услуга за младе и релевантних програма и мера финансираних из буџета Владе Републике Србије који су усмерени ка младима – Резиме

20.07.2017.

45. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

14.07.2017.

E2E: Процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих – Извештај

10.07.2017.

E2E: Процена јавних расхода из буџета Републике Србије утрошених у периоду 2013–2015. године на политике усмерене ка повећању запошљивости и запошљавању младих – Методологија

10.07.2017.

Е2Е: О друштвеним иновацијама

19.06.2017.

Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017-2018

14.06.2017.

44. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

23.05.2017.

Економске користи родне равноправности у ЕУ

10.04.2017.

Инклузивно образовање: Планирање, праћење и евалуација (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Учешће родитеља, породице и заједнице у инклузивном образовању (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Наставници, инклузивна настава и педагогија усмерене на дете (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Приступ школи и образовно окружење II – универзални дизајн за учење (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Приступ школи и образовно окружење I – физички аспект, информисање и комуникација (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Инклузивно предшколско васпитање и образовање (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Финансирање инклузивног образовања (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Партнерство, јавно заговарање и комуникација у циљу друштвене промene (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Информациони систем за управљање у образовању (EMIS) и деца са сметњама у развоју (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Мапирање деце са сметњама у развоју која нису у систему образовања (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Прикупљање података о сметњама у развоју код деце (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Законодавство и политике у области инклузивног образовања (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Дефиниција и класификација сметњи у развоју (UNICEF)

04.04.2017.

Инклузивно образовање: Концептуализовање инклузивног образовања и његово контекстуализовање у оквиру Мисије UNICEF-a

04.04.2017.

E2E: Унапређење правног оквира за уређење радних пракси у Републици Србији

04.04.2017.

43. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

03.04.2017.

42. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.03.2017.

Каталог асистивне технологије

24.02.2017.

41. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

08.02.2017.

Водич за интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

08.02.2017.

Национални акциони план запошљавања за 2017. годину

31.01.2017.

E2E: Подршка спровођењу ESRP у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих – брошура

31.01.2017.

E2E: Пакт за младе – јачање партнерстава за подстицање запошљивости и социјалног укључивања младих

31.01.2017.

Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа у Републици Србији у 2015. години – Извештај

30.12.2016.

Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности локалних самоуправа у Републици Србији у 2015. години – Анекси

30.12.2016.

Припреме за Европски социјални фонд: анализа капацитета локалне самоуправе

16.12.2016.

Е2Е: Истраживање положаја и потреба младих у Републици Србији

09.12.2016.

40. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

09.12.2016.

Финална евалуација програма „Локалне иницијативе за повећање социјалне укључености и смањење сиромаштва“

06.12.2016.

39. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.11.2016.

Могућност приступа економским шансама у Србији за жене

14.11.2016.

Е2Е: Евалуација Јавног конкурса „Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“

19.10.2016.

38. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

04.10.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Формирање предиктивног модела за ризик од сиромаштва и социјалне искључености у Србији: допринос појединачних индикатора мерених SILC методологијом

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Животна средина и приходи и услови живота у Републици Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Структура прихода и ризик од сиромаштва у руралним подручјима

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – SILC и типологија насеља: статистичка анализа оправданости трихотомне поделе насеља

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Анализа могућности и оправданости увођења субјективне димензије (категорије потреба) у концепт истраживања, мерења и смањења сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Профили сиромаштва и материјалне депривације у Републици Србији у 2013. години

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Млади – транзиција ка тржишту рада: неједнакост и изазови

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Употреба потадака из SILC анкете за израчунавање здравих година живота

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Израчунавање индикатора „Замке незапослености“

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Утицај прихода од производње добара за сопствене потребе на стопу ризика од сиромаштва и неједнакост у Републици Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Положај становништва између 50 и 64 године на тржишту рада у Србији

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC) – Осврт Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва

26.09.2016.

Секундарне анализе података добијених кроз истраживање Анкета о приходима и условима живота (SILC)

26.09.2016.

Е2Е: Предлог платформе за унапређење националног дијалога за повећање запошљивости и запошљавања младих

19.09.2016.

Препознај, промовиши и прошири – Приче о успешним школама

12.09.2016.

Брошура о Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије

18.08.2016.

Трећи програм ЕУ у области здравства 2014-2020. године – лифлет

18.08.2016.

Трећи програм ЕУ у области здравства 2014-2020. године

18.08.2016.

EaSI – Нови кровни програм ЕУ за запошљавање и социјалну политику 2014-2020

18.08.2016.

Међународна конвенција о правима особа за инвалидитетом (скраћена и поједностављена верзија)

18.08.2016.

37. Билтен о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва

16.08.2016.

Водич за координаторе за ромска питања и службенике у локалним самоуправама који прате инклузију Рома на локалном нивоу

01.08.2016.

Е2Е: Транзиција младих жена и мушкараца на тржишту рада Републике Србије

19.06.2016.

Програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године

30.03.2016.

Мапирање услуга социјалне заштите у 2012. години – Анекси

12.11.2013.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке (енг.)

01.12.2007.

Анкета о животном стандарду 2002-2003: Живот у Србији кроз анкетне податке – Анекс (енг.)

01.12.2007.

Преглед сиромаштва и социјалне искључености у земљама Западног Балкана (енг.) – Становништво 1/2006

30.06.2006.

Србија – Анкета о животном стандарду, 2002: Основни резултати заједничке анализе Министарства надлежног за социјална питања и Светске банке (енг.)

01.12.2002.

Актуелности

Блог

Earlier
Pristupačnost
„Ovo je zemlja za svu našu decu.” Tako kažu stihovi grupe EKV. Po svoj logici i ovaj grad bi trebao [...]
Сре, феб 13, 2019
Source: Inkluzija blog
Igor Mitrović
Transkript govora Igora Mitrovića na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Ja vam [...]
Сре, феб 13, 2019
Source: Inkluzija blog
Jovan Jovanović
Transkript govora Jovana Jovanovića na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Praktična akademija [...]
Уто, феб 12, 2019
Source: Inkluzija blog
Karolina Stamenković
Transkript govora Karoline Stamenković na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Dolazim iz [...]
Пон, јан 21, 2019
Source: Inkluzija blog
Nenad Mirković
Transkript govora Nenada Mirkovića na 41. Beogradskom Ignite-u „Uključi se br. 6” (7. novembar 2018. godine, Impact Hub, Beograd) Moje ime [...]
Пон, јан 14, 2019
Source: Inkluzija blog

Актуелна документа

Родна анализа наставних програма и уџбеника за српски језик од првог до четвртог разреда основне школе
март, 2019 arrow right pdf [2 MB]
Трећи национални извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици Србији за период 2014-2017. године
фебруар, 2019 arrow right pdf [5 MB]
Национални акциони план запошљавања за 2019. годину
фебруар, 2019 arrow right pdf [762 KB]
Индекс родне равноправности у Републици Србији
децембар, 2018 arrow right pdf [8 MB]
Награда за допринос развоју свих облика приступачности 2017/2018 – брошура
новембар, 2018 arrow right pdf [2 MB]
Оцена апсолутног сиромаштва у Србији у 2017. години
октобар, 2018 arrow right pdf [413 KB]
Периодична евалуација Програма локалних иницијатива за запошљавање младих
октобар, 2018 arrow right pdf [1 MB]
Анализа незадовољених потреба за здравственом заштитом становника Републике Србије
децембар, 2017 arrow right pdf [2 MB]
Праћење социјалне укључености у Републици Србији – Треће допуњено издање (збирна публикација)
октобар, 2017 arrow right pdf [2 MB] arrow right docx [2 MB]
Сиромаштво у Републици Србији 2006-2016. године – ревидирани и нови подаци
септембар, 2017 arrow right pdf [919 KB]